Summa sidvisningar

En befogad fråga av SzekelyIngen bubbla - men långsiktigt ohållbart med ökat byggande och att det förr eller senare kommer pressa priserna.

"Ingen bubbla, men betydande risker – det var bostadsexperternas syn när EU-kommissionen kallade till träff.

Finansminister Magdalena Andersson har stängt dörren för fastighetsskatt, men hennes statssekreterare Karolina Ekholm anser att det är pusselbiten som saknas.

EU-kommissionen höll i trådarna när en expertkår samlades på fredagen för att tala bubbelrisker och möjliga åtgärder på bostadsmarknaden.

I februari slog EU-kommissionen åter larm. Sverige är ett av de EU-länder som är mest utsatta för sårbarhet på bostadsmarknaden, slog man fast och ropade efter politiskt ingripande för att komma till rätta med de kraftigt stigande bostadspriserna och den höga skuldsättningen.

”Om det inte adresseras kan det få väldigt otäcka konsekvenser”, säger Istvan Szekely, direktör på EU-kommissionen.

Värderingen på bostäder är väldigt hög nu, konstaterar Karolina Ekholm, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

”Antagligen är det rättfärdigat av fundamenta men det kommer sannolikt att ändras framöver”, säger hon och pekar på de låga räntorna.

”Jag väntar mig att det blir prisfall av någon sort, och frågan är hur det påverkar den makroekonomiska situationen.”


Riskerna måste hanteras, säger Karolina Ekholm, och pekade både på makrotillsynsåtgärder och åtgärder för att öka byggandet.

Liksom Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser hon behov av en fastighetsskatt.
”Troligen är den del av beskattningen som saknas fastighetsskatten. Det är den pusselbit som saknas för att ha mer neutralitet i beskattningen i bostadssektorn.”

Går du inte emot din chef Magdalena Andersson som har stängt dörren för det?
”Det hon brukar säga är väl att som ekonom är det svårt att vara emot en fastighetsskatt, men det är något som väljarna inte vill ha, så den minister som ska försöka lansera det har allting emot sig”, säger Karolina Ekholm till Di.

Är det väljarhänsyn som ska styra?
”Det går inte att fatta beslut som en majoritet i riksdagen är emot”, säger Karolina Ekholm.

Någon bubbla råder inte på bostadsmarknaden, det är Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Peter Englund eniga om.

”Prisuppgången avviker inte från vad som kan förklaras av låga räntor, ett gynnsamt beskattningssystem och att hyrorna har gått upp”, säger Peter Englund.

Men han spår en nedgång på sikt.

”Jag tror att sannolikheten för prisfall är större än prisstegringar på lite sikt. Min gissning är att vi kommer få ökat byggande och att det förr eller senare kommer pressa priserna.”
"
DI

Amorteringskravet börjar få effekt på fritidshusmarknaden

 "Amorteringskravet börjar få effekt på fritidshusmarknaden som bromsar in under årets åtta första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar nya siffror från bostadssajten Booli.

Di har tidigare rapporterat om att priserna på fritidshus i genomsnitt har stigit med 9 procent under de senaste 12 månaderna. Nya siffror från bostadssajten Booli visar dock att prisutvecklingen från januari till och med augusti har varit sämre på många håll i landet jämfört med motsvarande period under 2015."
DI

14 200 nyanlända som fått uppehållstillstånd väntar på att flytta till eget boende.

"– Jag får inte starta min svenska för invandrare om jag är kvar på Migrationsverkets boende, det är ett stort problem för oss, förklarar syriern Ibrahim Muhammad Haj Abdullah.

Han är en av 14 200 nyanlända som fått uppehållstillstånd och som nu väntar på att flytta till eget boende.

Det är 5000 fler än för ett år sedan och högsta siffran någonsin, visar statistik från Migrationsverket.

Pär Sörensen, expert på boendeutveckling vid Migrationsverket, säger att förklaringen är att myndigheten nu i allt snabbare takt fattar beslut för de som kom förra hösten.

I kombination med att kommunerna inte lyckas ordna tillräckligt med bostäder åt de som får uppehållstillstånd som inte bosätter sig på egen hand så ökar köerna.

– Där har vi ett bekymmer. Kommunerna kan inte ta emot i den takt som vi skulle behöva. Det vore från vår horisont absolut önskvärt att man i snabbare takt kunde ta emot de som fått uppehållstillstånd. Ur alla synpunkter, humanitärt och ekonomiskt, säger Pär Sörensen vid Migrationsverket.

Den nya bosättningslagen som trädde i kraft i mars innebär att kommunerna ska ta emot de antal nyanlända med uppehållstillstånd som de blivit anvisade.

I år handlar det om sammanlagt närmare 22 000 personer fördelat över landet.

Redan innan lagändringen kom signaler från vissa kommuner om att det skulle bli svårt att leva upp till lagen.

Och häromdagen vädjade Stockholms landshövding Chris Heister till regeringen att Stockholmskommunerna kommer få svårt att ta emot så många som de anvisats på grund av bostadssituationen.

Sveriges kommuner och landsting SKL, tycker det är för tidigt att utvärdera lagen, men menar också att det kan bli svårt för alla kommuner att leva upp till lagen innan året är slut.

– Det beror ju på att en del av den byggnation kommunerna vill göra är överklagad och en del av de leveranser av modulhus och annat är lite försenade i leveranserna. Och de kanske inte hinner komma det här året. Men en sak är alldeles tydlig och det är att man har ansträngt sig väldigt hårt från alla håll för att klara det här, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad vid SKL"
SR

"Arga snickaren" skall vara garant för kvalitén i Bert Karlssons trailerpark-bostäder

"Förra hösten, när andelen flyktingar som kom till Sverige var rekordhögt, bodde det runt 9000 personer i Karlssons anläggningar. I dag är man nere på cirka 7000. När det var som mest intensivt menar Karlsson att han stod i tät kontakt med Migrationsverket.
– Vi hade en dialog varje dag där de frågade om jag kunde ta fram fler platser. Vi hade runt 20 anläggningar när det började och vi kom upp i över 50, men många av dem har nu avvecklats, det var campingar och sånt, säger han.
Jokarjo har ett 40-tal boenden kvar. Flera ska läggas ned till följd av regeringens åtstramningar som gör att färre flyktingplatser nu behövs. Enligt Karlsson kommer detta att medföra kostnader.
– Ni är så fixerade vid vad vi tjänar, men ingen tänker på vad det kostar att lägga ner. Vi har investerat en massa, bara sängarna har kostat runt tio miljoner.
Jokarjo ska trots detta utveckla verksamheten som rör flyktingar. Man planerar att införa matchningstjänster för praktik och jobb, uppför stödboenden för unga 18-21 år som är för gamla för att bo i HVB-hem och särskilda säkerhetsboenden för kvinnor. I planen finns också att försöka göra om flera anläggningar till folkhögskolor. Jokarjo har även köpt in sig i en verksamhet i Polen som tar fram vinterbonade husvagnar i storlekar mellan 25 och 48 kvadrat.
– Arga snickaren Anders Öfvergård är vår expert, hans kunskap är garant för kvaliteten.
Den första "trailerparken" av amerikanskt snitt byggs upp vid anläggningen Stora Ekeberg i Skara och riktar sig till familjer som har fått uppehållstillstånd men som saknar egen bostad."
Aftonbladet

Stockholms vädjan: Vill ha färre flyktingar

"Orsaken är bostadsbrist – trots att Stockholms län förväntas bygga 16 000 bostäder i år.

– Kommunerna försöker få fram tillfälliga bostäder, modulbyggen och få fastighetsägare att hyra ut delar av sin bostad. Även om vi bygger så det knakar räcker det inte, säger Chris Heister.
Nu vädjar hon till regeringen om att ta större hänsyn till den stora bostadsbristen när man bestämmer hur många nyanlända flyktingar länet ska ta emot nästa år.

– Det är min skyldighet som landshövding att berätta för regeringen om hur det ser ut i länet. Situationen är svår. Fortfarande är det väldigt många som ska placeras i år. Därför vill jag säga till regeringen att ta hänsyn till detta. Kommunerna gör allt vad de kan, men det är svårt om vi inte löser bostadssituationen.

Ska träffa bostadsministern

Vad händer annars?

– Då kommer situationen bli praktiskt taget ohållbar med en alldeles för dålig integration. Det blir ingen bra start att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden om man inte har ett bra boende.

Men så här ser det ut på många andra håll i Sverige och många andra kommuner säger samma sak?

– Jag tycker att man inte bara ska titta på län för län. Regeringen har inte tagit hänsyn till bostadssituationen när man tittar på Sverige som helhet och det tycker jag att man måste göra nu. Jag ska träffa bostadsministern i morgon för att se vad man göra för att få fram fler bostäder snabbare. Det viktigaste är att få till ett bra mottagande så att vi får en bra integration."


Min blogglista