Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Dagens prisnivå är absurd om vi ser på underliggande byggkostnader och tillgången på mark

"Det är inte bara minskande reavinster utan också bankernas krav som stryper marknaden. Även skärpt amorteringskrav kommer slå hårt. Den som tror att det bara blir en kort inbromsning har fel, säger Lars Strömqvist.
– Den senaste bostadsaffären man gjort kan mycket väl visa sig bli den allra sista för lång tid framöver, fortsätter han."
SvD

Första modulhusen som upphandlats via Sveriges kommuner och landstings (SKL) ramavtal byggs nu i Nyköping

"Husen blir i två och tre våningar med lägenheter på 1-3 rum. Hyran kommer att ligga mellan 3 200 och 8 400 kronor i månaden. Förutom de 20 lägenheterna på Ängstugevägen i Bryngelstorp planerar 60 att byggas på Brandholmen under andra halvåret 2018.
Lägenheterna kommer att gå till det uppdrag som kommunen har när det gäller bostäder för flyktingar och andra särskilt anvisade. Cirka 10 procent av bostäderna kommer att erbjudas personer som står i Nyköpingshems vanliga bostadskö.
I nuläget tvingas Nyköpings kommun hyra hotellrum och rum på vandrarhem för att akut lösa bostadssituationen i vissa fall.
- Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Nyköping. Jag tror på den här satsningen med svensktillverkade hus som håller god kvalitet. För de boende blir det en stabilare situation, säger Urban Granström."
Nyköping.se

"Efter många år av ständigt stigande priser, skakar det nu på den svenska bostadsmarknaden. Här är nio tecken på att marknaden svalnat av.
Bostadspriserna i har Sverige stigit kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Vid finanskrisen för tio år sedan sjönk priserna tillfälligt men sedan har de åter stigit år för år.
Men nu har det åter börjat skaka på bostadsmarknaden.
Räntorna är extremt låga men kommer förr eller senare börja stiga. Samtidigt vill Finansinspektionen införa nya tuffare amorteringskrav. Detta i kombination med en allmän nervositet på bostadsmarknaden har fått priserna att sjunka och fått många att undra hur man ska agera nu."

SVT

Professor sågar lobbyisten Maria Pleiborns argumentation om flyttskatt

"Bostadsmarknaden är inte trögrörlig. Inte heller är det reavinstbeskattningen som gör marknaden trög. Det menar professorn i nationalekonomi, Daniel Waldenström som är skarpt kritisk till en förenklad diskussion om bostadsproblematiken."
...

"– Jag reagerar på en alldeles förenklad beskrivning av bostadsmarknaden, att den generellt skulle vara trögrörlig och att det stora problemet skulle vara att vissa människor fått reavinster som de måste betala skatt på. "
...

"– Det har blivit väldigt billigt att bo i dyra och stora bostäder, säger han och fortsätter:
– Vi har haft fallande bostadskostnader på grund av ränteläget. Vi har haft en ändring i fastighetsbeskattningen som sänkte den löpande beskattningen med upp till 90 procent för Stockholmsvillor. Och bostadsrätter är enormt skattegynnade. Det om något gör det ointressant att flytta, säger han."
...

Han vänder sig också emot att reavinstbeskattningen kallas flyttskatt och anser att det faktiskt inte har med själva flyttandet att göra utan bara med själva vinsten, som vissa tursamma personer fått.
– I vårt skattesystem beskattas alla kapitalinkomster på liknande sätt, oavsett om det är aktier, ränteinkomster eller bostäder. Gör man en reavinstförlust blir det ingen skatt att betala. Då får man istället en skattekredit, säger han och ifrågasätter varför man skulle undanta reavinstbeskattning för just lycksamma bostadsaffärer.
...

I en internationell jämförelse när det gäller fasta flyttskatter, som pantbrevsavgifter, stämpelskatt för fastigheter och mäklararvoden så ligger Sverige lågt, menar Daniel Waldenström.
– Reavinst är ingen flyttskatt. Det är en inkomstskatt. Skatten blir stor för att priserna har stigit abnormt i Sverige de sista 20 åren. Uppgångarna är inte normala, säger han.
Daniel Waldenström pekar också på mätningar som OECD har gjort över bostadsbyten i olika länder och dessa visar inte på att svenskar skulle vara mindre benägna att flytta än andra.
– Vi byter ju bostad ofta, näst oftast i hela OECD. "

SvD
Fastighetsmäklarförbundet befarar att prisnedgången är större än vad statistiken just nu visar.


"Statistiken för försäljningarna av bostadsrätter har hittills ändå inte på några stora prisnedgångar och i vissa fall har priserna också gått upp. Men Erik Olsson pekar på ett stort mörkertal där han ser stora prisfall sedan i våras.
– Vi har prisnedgångar som är tio till femton procent. Statistiken kanske bara visar runt fem procent, men det finns ett mörkertal i form av de bostäder som man hade velat sälja men som fortfarande är ute till försäljning.
– Nu har det här nått säljarna, så nu är det många fler säljare som är villigare att gå ned och möta köparnas betalningsvilja och då görs det mer avslut. Det ser vi redan nu, säger Erik Olsson."

SR

Flute: Bostadepriserna har blåsts upp till nivåer jag inte kunde föreställa mig ens i min vildaste fantasi

"Jag räknar med att bostadspriserna kommer att falla ner till en bit under reallönekurvan. För småhuspriserna innebär det ett realt prisfall på cirka 45 procent och för bostadsrättspriserna cirka 75 procent!!
Jag måste förstås tillägga att jag har haft fel i mina förutsägelser om prisfall tidigare, ity att den svenska bostadsbubblan istället har blåsts upp ytterligare, till höjder som jag när jag började studera den hösten 2007 inte kunde föreställa mig ens i min vildaste fantasi. Men månne är det denna gång dags för ett riktigt prisfall på svenska bostäder. Tecknen är många.
Bostadsmarknaden har den senaste tiden genomgått en kraftig förändring av den rådande psykologin och tappat momentum, vilket har uppmärksammats av riksmedia, men även av bloggare såsom Cornucopia, som idag skriver om att antalet affärer minskar i en fallande bostadsmarknad och den falska psykologin att "om man inte sålt har man inte gjort en förlust".
Bankerna har även börjat bli mer restriktiva vad gäller utlåningen och infört ett skuldkvotstak på 5 till 5,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst. Detta har skapat irritation hos flera presumtiva bostadsköpare. Det är dock ingen mänsklig rättighet att få låna obegränsat. Bankerna gör affärsmässiga bedömningar av låntagarens återbetalningsförmåga och marginaler. Det kommer troligen bli ännu hårdare krav. Minns ni 1992? Efter räntechocken i slutet av 1992 var bankerna mycket restriktiva och gav i princip inte bolån alls. Något liknande kan hända även nu. Det behöver dock inte bli någon räntechock, utan kanske någon annan form av ekonomisk chock."
Flute Tankar

Pleiborn förnekar bostadsbubblan och pratar om urbanisering

Maria Pleiborn förklarar att det är i det närmaste riskfritt att köpa bostad i Stockholm. Maria talar sig varm om urbaniseringen och är en megafon för myterna.

Poänglöst att förneka att spekulation är varit en drivkraft bakom överhettade bostadsmarknaden


"Olika former av spekulation har förekommit på den svenska bostadsmarknaden under hela 2000-talet. Det handlar till exempel om personer som köper en lägenhet och renovera den för att sälja med vinst bara några månader senare, eller hyr ut en bostad under längre tid i hopp om att sälja med rejäl vinst i framtiden. Möjligheten att använda skuld som hävstång gör att värdeökningen inte ens behöver vara särskilt stor. Med 15 procent i insats räcker det att priserna ökar med 15 procent för att det egna kapitalet ska fördubblas.
Mycket tyder dock på att spekulationsköpen exploderat de senaste åren. Enligt en undersökning av konsultfirman Evidens från sommaren 2014 gjordes vart tjugonde bostadsköp i Stockholmsregionen med vinst som huvudsakligt motiv, snarare än för att köparen själv skulle bo i bostaden. Sedan dess har låga räntor och ökat byggande banat väg för en våg av spekulativa köp av nyproducerade lägenheter. Genom att tidigt teckna sig för en lägenhet ”på ritning” och sälja strax innan inflyttning kan ”klipparen” tjäna på prisuppgången under tiden, utan att någonsin lägga ut mer än handpenningen.
Företrädare för byggbolag menade för ett par år sedan att tio till 20 procent av alla köpare i nyproduktion i Stockholm var spekulanter, medan rykten har talat om betydligt högre andelar i många projekt. Fastighetsmiljardären Joakim Alm, vd för ALM Equity, beskrev nyligen under en presentation inför investerare på Erik Penser Bank hur bostadsmarknaden förändrades dramatiskt under 2015. Från att nya projekt sålde slut på nio månader kortades säljcyklerna succesivt till några veckor. Till slut möttes man av tältköer inför säljstarter och tvingades ta in ordningsvakter. När man undersökte köparna närmare insåg man snart att det i stor utsträckning rörde sig om spekulanter – upp till 40 procent i vissa projekt.
Även bostadsutvecklaren Besqabs vd Anette Frumerie medgav nyligen att många av köparna i ”vissa projekt” har varit spekulanter, även om de ”i princip” försvunnit det senaste halvåret. Till Dagens Industri säger hon också att hon tycker att det ger en sundare marknad och att hon ”mycket hellre säljer till de som faktiskt ska bo i sina lägenheter”.
Att fler och fler branschföreträdare nu erkänner att spekulation varit en drivkraft bakom de senaste årens överhettade bostadsmarknad har förmodligen en mycket enkel förklaring: det är helt enkelt poänglöst att förneka det i dag. Allt eftersom byggprojekt närmar sig inflyttning vräker nämligen spekulanter ut lägenheter på marknaden snabbare än efterfrågan kan suga upp dem, och bidrar till den starka pressen nedåt på priserna."
ETC

Maria Pleiborn uttalar sig i Dagens Industri och sågas hos Cornucopia:

"Innan bubblan sprack i Danmark sa många experter att det inte var någon fara?
”Man kan inte jämföra Danmark med Sverige. Och det finns väldigt gott om analyser av att vi inte har en bubbla i Sverige i dag”, säger hon.
”I Danmark handlar det för det första om ägarlägenheter som köptes i spekulationssyfte (buy-to-let). I Köpenhamn, som drev raset, hade man en byggboom samtidigt som befolkningen inte växte. Det är så man bygger upp en bubbla. Inte som i Sverige där vi inte bygger, befolkningen ökar och vi köper bostäder för att vi behöver någonstans att bo och dessutom bor vi länge i våra bostäder”, fortsätter hon.

Är det inte värre att underskatta bubbelriskerna än att överskatta dem?
”Jag tror faktiskt inte det. Trögheterna på bostadsmarknaden, som också drivs upp av märkliga spekulationer och bubbelsnack, får förödande konsekvenser för viljan att investera och i förlängningen för vår tillväxt och välfärd”, säger hon och pekar på att en minskad rörlighet kostar ”mångmiljardbelopp i tillväxt i våra storstadsregioner.”"
DI

– Det behövs en bostadskrasch. Priserna i relation till produktionskostnaderna är helt absurda.


"Hans Lind har tidigare skrivit i tidningen Fastighetsnytt att det skulle krävas ett prisfall på 50 procent för att komma ner till långsiktigt vettiga priser.
– Han tror att ett prisfall skulle vara till gagn för unga hushåll, men det är ju alltid precis tvärtom - de svagaste förlorar ju alltid när det uppstår ekonomisk oro, säger Lennart Weiss.
Veidekkes kommersiella direktör är medveten om att hans byggperspektiv är vinklat och att problemformuleringen kan ses som ett särintresse.
– Men jag gråter inte för min sjuka mor, vi (Veidekke, reds anm) klarar oss alltid. Men det är en väldig skillnad på ekonomiskt svaga som inte kommer få sitt bostadsbehov tillgodosett och det är väldigt stora värden som kommer gå upp i rök - och det kommer drabba samhällsekonomin.
Han menar att debattörer som Hans Lind lätt glömmer bort att bostadsbyggande är en finansiellt relaterad bransch.
– Vi kan inte bygga bostäder av luft. De säger att vi ska bygga billigare bostäder, men även de måste ju också finansieras."

Affärsvärlden

Min blogglista