(Beslutet kan ändras om 650.000 sidvisningar nås innan 2014-09-14 kl.20.00)

Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

tisdag 29 juli 2014

DN spår i kaffesump vad som kan hända efter valet

" Mycket pekar på att regeringen agerar under hösten och då troligen genom att Finansinspektionen uppmanar banker och bolåneinstitut att lägga upp amorteringsplaner för låntagarna. Men det är oklart exakt vilka bolåntagare som ska tvingas amortera.Bankerna är emot amorteringstvång. Bland annat med motiveringen att det blir väldigt stelbent med exakt samma regler för alla. Ett tvång gör det exempelvis omöjligt att anpassa betalningarna efter låntagarnas situation, exempelvis vid sjukdom och arbetslöshet.Om det införs krav på amortering förordar Johan Hansing, chefsekonom på Svenska bankföreningen, en modell där amorteringskravet bara ska gälla nya lån.– Det är orimligt att kravet ska träffa befintliga lån och en sådan förändring gör man inte över en natt, säger han.Fastighetsprofessorn Stellan Lundström gör bedömningen att politikerna strävar efter att svenskarna ska gå över från lånat kapital till eget kapital. Alltså minska lånen och äga en större del av den egna bostaden. Diskussionen om att börja trappa av ränteavdragen, som i praktiken är en ränterabatt, är ett tecken på det.– Ränteavdragen har gynnat lånat kapital, men att minska dem är en känslig fråga för politikerna, säger han."

DN

fredag 25 juli 2014

Ny latent bomb i Bostadsrättssverige

" Boverket påpekar därmed att bostadsrättsspekulanter köper grisen i säcken. Yvonne Svensson, rättschef vid Boverket, skriver rakt på sak att ”den sittande [interrims]styrelsen riskerar ingenting” och att ofördelaktiga beslut kan hemlighållas för köparna eftersom ”styrelsens protokoll inte är offentliga”.Som om dessa kända brister inte vore nog, antyder Boverket också att Bostadsrättslagens ”hållbarhetskriterium” för föreningarnas ekonomiska planer inte harmonierar med ”latent skatteskuld”. I denna varning – brevet går även till Stefan Attefalls departement – döljer sig ännu en bomb som kan brisera här och var i Bostadsrättssverige.Det handlar om skatteplanering som många fastighetsvärdar har satt i system när hyresfastigheter blir bostadsrättsföreningar. Genom så kallad ”paketering” knoppas fastigheten av utan vinst till ett annat bolag i samma fastighetskoncern, för att sedan fusioneras med en förening. Summa summarum slipper den tidigare fastighetsägaren betala reavinstskatt vid ombildning till bostadsrätter. Skatteskulden blir istället ”latent” hos bostadsrättsföreningen. Totalt kan denna typ av skuld till staten nu uppskattas till många miljarder kronor, troligen hos många hundratals föreningar. Klart är att även allmännyttan har ”paketerat” i vissa kommuner, dock inte i Stockholms stad."

SvD

fredag 18 juli 2014

Slopa ränteavdrag till förmån för nyproduktion

"Med Riksbankens sena men välkomna räntesänkning så borde det vara självklart att regeringen möter det genom sänkta ränteavdrag. Statens subventioner av bostadssektorn, om de ska finnas, borde gå till att stimulera nyproduktionen av bostäder och inte till att driva upp priserna på den befintliga bostadsstocken."
SvD

SLA om bostadsbubblan