Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

Sandro Scocco: Först är medelklassen drabbas av bostadskrisen kommer politikerna vakna.

"Finns det då hopp om bostadspolitiken? Ja, det gör det, för problemen börjar sprida sig till bostadsrallyts vinnande medelklass. Spädbarn växer som bekant upp och nu behöver de som var bostadsrallyts första barnkull från 90-talet en bostad. Med två–tre barn blir det dyrt även för vinnarna att köpa sig in. Rättvist eller inte, så har den vinnande medelklassen alltid politikens öra, så håll utkik efter ett utspel nära dig. Ropen skalla: bostad till alla"
Dagens Arena

Vi säger: Återinför fastighetsskatten – den är både rättvis och effektiv.

"Samtidigt skulle en fastighetsskatt medföra få negativa effekter för samhället. Medan andra skatter kan leda till snedvridningar av människors beteende, där exempelvis höjd moms på en vara kan leda till minskad konsumtion av den varan, så påverkas i regel inte människors beslut att köpa en bostad i någon större utsträckning av en fastighetsskatt.
En fastighetsskatt skulle dessutom kunna dämpa prisstegringen på bostadsmarknaden. När fastighetsskatten sänktes kom besparingen som fastighetsägare gjorde på den minskade skattekostnaden i hög grad att direkt förvandlas till högre priser på fastigheterna i fråga. För alla utan egen fastighet framstår det hela därför som en dålig affär som i stora drag enbart lett till dyrare hus."
SvD

"Den rödgröna regeringen trampar vatten redan fem månader efter valsegern"

"Här har vi en situation med akut bostadsbrist samtidigt som 70 000 nyanlända med uppehållstillstånd ska ut i kommunerna bara i år, och regeringen står svarslös. Bostadsministern pekar på tillfälliga modulhus som mirakellösningen. Men bara att producera en moduletta kostar omkring 600 000 kronor. Vilka kommuner har resurser att satsa så mycket pengar på tillfälliga boenden som måste monteras ner när bygglovet löper ut?"
Expressen

Regeringen gör det enklare att lägga gatukostnader på villaägarna

"Kaplan och regeringen nu ger Lantmäteriet i uppdrag att utforma en normaltaxa för gatukostnader så ser de alltså till att kommunerna får det verktyg som behövs för att enkelt kunna vältra över gatukostnader på villaägare i hela landet."
SvD

Inom kort kommer kommunerna att få söka stöd hos staten för att bygga tillfälliga bostäder.

"Regeringen tänker nu försöka få kommunerna att bygga tillfälliga modulbostäder för att i första hand inhysa nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.
– Det handlar om att skapa förutsättningar för kommunerna att uppföra moderna och flexibla bostadsmoduler. Det är ett sätt att lösa den akuta situationen, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).
Tanken är att kommunerna ska vara med och utforma vilken typ av modulbostäder som passar för de nyanländas boende. Regeringen vill sedan ha ett samarbetsavtal för upphandling av bostäderna och för att kunna pressa priserna. Reglerna för byggande ska ändras.
– Det ska gå att skynda på den vanliga planprocessen. Det är en nödvändighet för att kunna komma till skott med snabbt uppförda moduler, säger Mehmet Kaplan.
Regeringen tror att uppförandet av modulbostäder inte ska innebära några ökade kostnader för staten. Redan i dag betalar staten bidrag till kommunerna för att hitta boende till flyktingar och förhoppningen är att de utbetalade pengarna ska kunna omfördelas till den nya typen av bostäder.
– I det långa loppet kommer det förhoppningsvis vara en mer effektiv hantering av boendet så att det blir billigare, säger Mehmet Kaplan."
DN

På centrala Södermalm är andelen bilresor 13 procent mot 44 procent i förorten Hässelby villastad

"Inom Stockholms stad ser man också ett mönster på bilåkandet. På centrala Södermalm är andelen bilresor 13 procent mot 44 procent i förorten Hässelby villastad.
– Vi vill sätta press på Miljöpartiets kongress senare i år att lägga om kursen, att satsa på staden är en viktig del av lösningen på klimatfrågan, säger Magda Rasmusson.
Hon vill också att Grön Ungdom ska bli mer självständigt gentemot Miljöpartiet. Av alla ungdomsförbund är det idag bara Grön Ungdom som inte har ett eget politiskt program. Partiprogrammet delas i stället med Miljöpartiet.
– Jag vill att vi tar fram ett eget politiskt program till nästa riksårsmöte. Med ett moderparti i regeringen behövs ett lite bråkigare ungdomsförbund, säger Magda Rasmusson."
SvD