Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

söndag 23 november 2014

Många som har villor och bostadsrätter oroar sig för att priserna på deras bostäder ska sjunka dramatiskt på grund av amorteringskraven

"Det finns förstås ingen som kan säga med hundra procents säkerhet vad som ska hända i framtiden och därför går det inte helt att avfärda farhågorna. Men det är osannolikt att enbart amorteringskravet skulle leda till ett stort prisfall.

Bostadspriserna påverkas till stor del av efterfrågan och i storstads- och tillväxtregionerna där bostäderna är dyrast är det också störst brist på bostäder."
SvD
SvD (reklamfri)

torsdag 20 november 2014

Prisökningarna på fastigheter har medfört en ”gratisamortering”.

"Det finns dock andra och mer skarpa metoder att ta till. För att stävja kredittillväxten så måste kostnaden för krediter stiga. Detta åstadkoms enklast genom en högre ränta, men kan även åstadkommas genom att ränteavdraget slopas. Kanske bör man till och med överväga att ta ut en stabiliseringsavgift på räntekostnader. På så vis kan tillväxten av lån stävjas vilket minskar riskerna. Dessutom får låntagarna finansiera de kostnader som en ohejdad kreditexpansion medför."
SvD
SvD (reklamfri)

onsdag 19 november 2014

Flera av landets tyngsta mäklarchefer som nu vill återinföra fastighetsskatten och trappa ned ränteavdragen

"Det anser flera av landets tyngsta mäklarchefer som nu vill återinföra fastighetsskatten och trappa ned ränteavdragen för att finansiera en kraftig sänkning av flyttskatten."
..
"Beskedet både före och efter valet har varit att ränteavdragen ligger fast och att fastighetsskatten inte kommer att återinföras.

”De har låst in sig i ett hörn. Men det är dags att ta upp diskussionen och lyfta på alla stenar som finns för att få fart på rörligheten och bostadsbyggandet”, säger Mats Ericsson."
di.se
di.se (reklamfritt)

tisdag 18 november 2014

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan reser till Ankara och Istanbul den 17-20 november.

"Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan reser till Ankara och Istanbul den 17-20 november. Ett flertal besök på såväl bostad- stadsutveckling, - som it-sidan står på programmet."
Regeringen

söndag 16 november 2014

Karin Pettersson: Vi måste ordna bostäder, arbete och utbildning

"Karin Pettersson bidrar i sin krönika med följande integrationsrecept: "Vi måste ordna bostäder, arbete och utbildning." Det är bara den där lilla detaljen "hur" som förblir obesvarad.
...
Visst kan Sverige ta emot ett obegränsat antal människor om vi nöjer oss med att erbjuda mat och tak över huvudet. Vi kan bygga trailer parks, modullägenheter, tältläger eller kåkstäder. Sverige är ett stort land med massor av tomma ytor."
Expressen
Expressen (reklamfri)

"Bland annat saknas nu redan 9000 bostäder."
SvD
SvD (reklamfri)

lördag 15 november 2014

Framtidens småhusindustri - En femårsvision över den svenska småhusmarknaden

I kapitel 7 följer författarnas sammanlagda bild av de viktigaste faktorerna av betydelse för att kunna skapa en hållbar småhusmarknad.

Chalmers

tisdag 11 november 2014

Man kan därför fråga sig om Villaägarnas Riksförbund, i sitt försvar av villaägarnas huspriser vars särintresse de representerar, även vill bevara bostadsbristen?

"Ränteavdraget orsakar, som replikanterna erkänner, ett överpris på bostäder. Dessutom leder det till en lånekultur som skapat rekordstora skulder hos hushållen. Mitt förslag bör inte vara särskilt kontroversiellt eftersom det ligger i linje med de förutsättningar om skatt på kapital som huvudbetänkandet från Egendomsskattekommittén (SOU 2004:36) lade fram. Finland, Nederländerna och Belgien har redan gjort det. IMF, EU-kommissionen, Ecofin och Finanspolitiska rådet har redan sagt det. Villaägarnas Riksförbund måste se helheten istället för att dogmatiskt försvara sina medlemmars huspriser."
SvD Opinion
SvD Opinion  (reklamfri)