Summa sidvisningar

Bostadspriser kan inte öka mer än inkomster hur länge som helst, vid någon tidpunkt kommer ett fall.

"Den schweiziska storbanken UBS kallade nyligen läget i Stockholm för alarmerande. Matthias Holzhey, som ansvarar för analysen i UBS-analysen, menar att huvudstaden befinner sig i en bubbelriskzon.

– Vi försöker inte förklara varför priserna har stigit, om det är brist på bostäder eller låga boräntor. Vi tittar i stället på hur balansen ser ut mellan olika faktorer, som bostadspriser och inkomster. Bostadspriser kan inte öka mer än inkomster hur länge som helst, vid någon tidpunkt kommer ett fall."
SvD

S har krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo

"Syftet var att förmå även ovilliga kommuner att ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Men det handlade också om att avlasta kommuner där många nyanlända själva valt att slå sig ner enligt lagen om eget boende, ebo.

Ett halvår efter att lagen om kommuntvång trädde i kraft fortsätter dock tillströmningen av nyanlända genom ebo att vara stor till de kommuner som redan är hårt belastade. Det visar DN:s genomgång av statistiken från Migrationsverket."
"Socialdemokraterna har ett sju år gammalt kongressbeslut på att ebo-lagen ska rivas upp, men i regeringsställning har inte S drivit frågan.

Ett skäl är att Miljöpartiet är varma ebo-anhängare, ett annat att S krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo.

Enligt DN:s källor i regeringskansliet kommer inte regeringen att göra några dramatiska förändringar av ebo under den här mandatperioden. Orsaken är att även de närmaste åren kommer det att krävas att många nyanlända ordnar boende själva om mottagandet ska fungera."
 DN

Malmös bostadsrättsköp till flyktingar kostar över 50 miljoner kronor

"För att klara flyktingmottagandet har Malmö stad beslutat att köpa 56 stora bostadsrätter – i konkurrens med alla andra som söker bostad i Malmö. I april köpte kommunen var åttonde enrummare som såldes i Malmö. ”Kommunen driver upp bostadspriserna,” säger Ewa Bertz (L)."

"Enligt ett beslut från 2003 får kommunen köpa bostadsrätter, men det tydliggörs att "det är viktigt att dessa inköp ej driver upp priserna på bostadsrättsmarknaden i Malmö".
Servicenämnden har låtit en mäklarfirma i Malmö utreda frågan. Den utredningen visar bland annat att kommunen köpte var åttonde enrummare som såldes i Malmö i april i år. ”Det utgör trolig prispåverkan”, står det i mäklarens utredning. Vårens köp gjordes i en offensiv för att hitta hem åt bostadslösa ungdomar."
Sydsvenskan

Påståendet att det flyttar in flera busslaster om dagen från övriga Sverige till Stockholm stämmer inte

"Två tredjedelar av alla elever bor i dag kvar i samma län. Flyttlasset går oftast till en grannkommun eller till länets residensstad. Endast 12 procent bor i dag i ett storstadsområde (Storstockholm, Storgöteborg eller Stormalmö). Statistiken spräcker därmed en vanligt förekommande myt om att glesbygden avfolkas till förmån för storstaden, enligt Emma Lundholm.

 – Bilden av att storstädernas tillväxt har att göra med att det flyttar in en massa människor från glesbygden är en stor överdrift. Till exempel stämmer inte påståendet att det flyttar in flera busslaster om dagen från övriga Sverige till Stockholm, säger hon."
DN

Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm

"I det stora präglas politiken fortfarande av aningslöshet kring hur politiskt och socialt explosiv bostadsbristen har blivit. Stockholms stad väljer aktivt att ställa grupper mot varandra när man erbjuder ersättning till den som vill inhysa nyanlända, men inte bostadslösa svenska ungdomar eller pensionärer.
Andra kommuner, bland annat Vallentuna, Malmö, Lidingö och Härryda, har köpt eller planerar att köpa bostäder till nyanlända, vilket kan väntas driva upp priserna. På så vis sås slitningar och konflikter som kan bli mycket svåra att lösa.
Till detta kommer de särskilda risker som följer med en rusande bostadsmarknad, men som överhuvudtaget inte tycks tas på allvar i debatten. Det framgick till exempel när Sveriges Radio rapporterade om reaktionerna mot ett planerat modulhusbygge i Beckomberga i Stockholm – tänkt att hysa först tusen, sedan fyrahundra huvudsakligen manliga migranter. Bygget är nu lagt på is till följd av protester från de boende i området. I en debatt om detta i Studio Ett hävdade Alex Voronov, politisk redaktör på liberala Eskilstuna-Kuriren att ”Fler svenskar kommer att få vänja sig vid att ha sådana kvarter i sin närhet, och det är upp till politikerna att förklara varför det behövs.” (SR 30/8).
Men frågan är vilken framgång politiker kan ha med att förklara det, givet tillståndet på bostadsmarknaden. Den svenska bostadskrisen medför inte bara stora svårigheter att hitta tak över huvudet till en stor grupp människor. Den innebär också att folk har stora förmögenheter och lån investerade i sina bostäder. I budgivningar kan man under några timmar kasta summor omkring sig som de flesta familjer bara kan drömma om att spara ihop under en livstid.
Människor har således rent privatekonomiska skäl att oroa sig för varje förändring i grannskapet som kan påverka bostadspriserna. En ansvarsfull politik kan inte utgå från antagandet att människor kommer att välkomna modulhuskvarter i närheten utan en tanke på vad det kommer att innebära för värdet på den egna bostaden.
Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm. Det är ett faktum som inte kan önskas eller tigas bort, och som måste tas med i beräkningen när policy utformas."
Dagens samhälle

Nya Jönköpingsbor tvingas bo i träbås"– Jag känner tacksamhet gentemot Sverige. Situationen kommer att bli bättre, säger han.

Men Hani Alhalak menar att det är svårt att känna sig som en del av det svenska samhället när han bor så här, och varken kan bjuda hem folk eller hitta en lugn plats att studera på.

Det kan ta uppåt ett år innan de som bor här får en lägenhet. Det säger Anders Ivar på socialtjänsten. Fler liknande boenden är på gång och 100-tals personer lär bo så här under nästa år, enligt Anders Ivar.

Micael Nilsson på Boverket har skrivit flera rapporter om bostadssituationen för nyanlända.

Han har tittat på fotona som P4 Jönköping tagit i bilhallen och säger att han inte har sett något liknande i modern tid."


M-politiker: Varför är staten tyst om flyktingkrisen?

  • Den 1 mars införde riksdagen en ny lag, bosättningslagen. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända utifrån beslutade fördelningstal.
  • Länsstyrelsen har bestämt att Skåne under 2016 ska ta emot 2766 nyanlända som ska anvisas till de skånska kommunerna. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, cirka hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken
  •  Vi kommunpolitiker har ett bostadsförsörjningsansvar för alla grupper, för ungdomar, äldre, nyanlända och andra. I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. 
  • Vi vill att staten släpper på strandskyddet och möjliggör byggnation på fler platser i landet
  • Statens riksintressen täcker idag halva landets yta vilket ger försenade byggstartsprocesser. Vi vill även att byggprocesserna går snabbare, med snabbare handläggnings- och överklaganstider.
  • Processen kring tillfälliga bygglov behöver förenklas.
  • Det gick snabbt att besluta om en ny lagstiftning för var flyktingar skulle placeras men de som beslutade ”glömde” fundera på om den faktiskt kan fungera i verkligheten och de ”glömde” att ge oss kommuner rätt verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget. 
SvD debatt

Min blogglista