Summa sidvisningar

Reklam


– Det behövs en bostadskrasch. Priserna i relation till produktionskostnaderna är helt absurda.


"Hans Lind har tidigare skrivit i tidningen Fastighetsnytt att det skulle krävas ett prisfall på 50 procent för att komma ner till långsiktigt vettiga priser.
– Han tror att ett prisfall skulle vara till gagn för unga hushåll, men det är ju alltid precis tvärtom - de svagaste förlorar ju alltid när det uppstår ekonomisk oro, säger Lennart Weiss.
Veidekkes kommersiella direktör är medveten om att hans byggperspektiv är vinklat och att problemformuleringen kan ses som ett särintresse.
– Men jag gråter inte för min sjuka mor, vi (Veidekke, reds anm) klarar oss alltid. Men det är en väldig skillnad på ekonomiskt svaga som inte kommer få sitt bostadsbehov tillgodosett och det är väldigt stora värden som kommer gå upp i rök - och det kommer drabba samhällsekonomin.
Han menar att debattörer som Hans Lind lätt glömmer bort att bostadsbyggande är en finansiellt relaterad bransch.
– Vi kan inte bygga bostäder av luft. De säger att vi ska bygga billigare bostäder, men även de måste ju också finansieras."

Affärsvärlden

Orimligt låta nyanlända gå före i bostadskön


"Att bostadsbehövande nu ställs mot varandra är ytterligare ett bevis på de orimliga konsekvenser regeringens politik fört med sig. Genom migrationsöverenskommelsen fick regeringen i uppdrag att skapa förutsättningar för bostadsbyggande, ett ansvar de inte tagit. Nu är det hög tid att regeringen lyssnar till vad kommunerna behöver för att klara anvisningskravet."

Dagens Samhälle

Bostäder och försörjningsstöd – undanträngning och överrullning


"Hur Malmö nu skall klara sig ur den situation som uppstått är okänt men en av världens största redovisningsbyråer, PWC, kan ha svaret. PWC hade 2014 räknat fram för Sandvikens kommun att det finns ett överskott att hämta hos de nyanlända kommunplacerade. Sandvikens kommun, som beställde rapporten av PWC, tycks dessvärre inte ha läst den ordentligt då de idag tre år efter att rapporten publicerats varnar för ekonomiskt katastrofläge. Aftonbladets Anders Lindberg kan även han sannolikt bistå med konsultativa råd då han 2015 menade att alla volymvarningar bara var rasistiskt och framfört av dysterkvistar. Att den situation som Malmö och fler städer nu två år senare står inför borde vara en felaktig upplevelse. Eller åsikt. Åsiktsfriheten är dock skyddad i lag. Såväl Malmö som Sandviken har rätt till sina åsikter och upplevelser.
Den överrullningseffekt som nu drabbar kommunernas budgetar och de undanträngningseffekter som vi ser på bostadsmarknaden är något som bland annat Ledarsidorna.se varnat för sedan 2012. Samma politiker som borde hörsammat varningarna då är i praktiken desamma som sitter i de olika parlamenten idag.
Under 2018 kommer fler, med nyanlända som överrepresenterade, sakna både bostad och arbete. 2018 är det val till riksdagen."

Ledarsidorna

Annika Winsth: Sänk byggtakten


"Det finns tecken på att även räntemarknaden oroas av utvecklingen. Räntorna på bostadsobligationer har börjat röra sig uppåt, vilket kan vara ett tecken på att förtroendet är skadat. I så fall är det ett underbetyg och första gången sedan finanskrisen som investerare börjar tvivla på stabiliteten i den svenska ekonomin.
Vi har byggt väldigt mycket under en längre tid och den bostadsbrist vi kunde tala om för några år sedan finns inte längre i stora delar av landet. Kommunerna håller inte alltid med, men jag tror dessvärre att det finns flera kommuner som redan i dag bygger för mycket. Det gäller även vissa högskole- och universitetsstäder.
Både i Stockholm och på en del andra håll i landet finns det dessutom betydligt fler aktörer på byggmarknaden i dag än vad som är normalt. Flera av dessa aktörer är nya och oerfarna med små balansräkningar. Balansräkningen är central när det svänger och det vet de erfarna och det vet bankerna. Att vi nu ser att flera av dessa aktörer låter sina balansräkningar svälla är en signal om att de räknar med ett skifte i marknaden. En större balansräkning ska dels ge stöd om marknaden viker, dels fungera som kassa för att kunna köpa om det blir ett större prisfall."

Affärsvärlden

Notar: Verkligheten dystrare än vad siffrorna visar

"Siffrorna som visar på en nedgång på bostadsmarknaden stämmer inte överens med nuet. Verkligheten ser betydligt dystrare ut. Något som kommer att visa sig om några månader, tror toppmäklaren Henrik Rundgren:
”Det finns ett stort mörkertal av bostäder som ännu inte blivit sålda”, säger han.

Bostadspriserna i landet sjönk under september. Särskilt trögt gick det för bostadsrätterna i Stockholm som backade 1,9 procent, visar de senaste siffrorna från Valueguard.[1]

Men den verkliga nedgången har vi ännu inte sett. Den kommer först om några månader, menar Notars vice vd Henrik Rundgren.

Han säger att det i dag finns ett stort antal bostäder som ännu inte kommit till avslut men som måste säljas innan året är slut.

”För de som redan har köpt kan det inte vara så jättemånga månader kvar innan de måste sälja. Så på ett par månaders sikt så tror jag att statistiken bekräftar det som vi mäklare känner”.

Faktorer som talar för hans tes är att allt fler osålda bostäder kommer ut på marknaden på nytt, bostäder som får nya visningstider och justeringar i annonsen.

”Det är ett tydligt tecken på att man måste sälja. Samtidigt vill säljaren fortfarande förmedla en känsla av att man inte gett upp hoppet, så mycket kommer ut till samma pris, kanske med uttryck som ’accepterat pris’”, säger Henrik Rundgren."
DI

Gunnar Hökmark: Skärpt amorteringskrav kan framkalla bostadskrasch

"Finansinspektionens förslag på nytt amorteringskrav riskerar att få direkt motsatt effekt, och framkalla det kraftiga prisras som man velat undvika. Det säger EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Från politiskt håll går nu diskussionen varm om vilka åtgärder som ska vidtas för att bromsa den kraftiga prisutveckling på bostäder som pågått under mycket lång tid i Sverige. Såväl nedtrappade ränteavdrag som andra skatteförändringar och prisdämpande åtgärder diskuteras, samtidigt som nya tuffa amorteringskrav nu förbereds.

Men frågan är om politikerna inte är väl sent ute med tanke på den allt skakigare svenska bostadsmarknaden. Den moderata partiveteranen och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark påminner om hur det senfärdiga agerandet på 1980-talet slutade med en fullständig krasch, och varnar för de åtgärder som nu diskuteras. "
DI

Skövdebostäder visar att det går att bygga billigare


"500 bokningar inom loppet av en halvtimme är rekord.
– Ett så stort tryck har vi aldrig någonsin haft. Det är jätteroligt samtidigt som det är lite beklämmande eftersom det visar hur svårt det är för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.
Skövdebostäders vd säger att den här satsningen är viktigt för hela Skövdes utveckling och tillväxt.
– Ingen vill bo hemma när de är 30. Många får jobb i Skövde, men hittar inget boende. Det finns studenter som lämnar stan, vilket gör att Skövde går miste om kompetens. Därför är det här viktigt för Skövde, säger Dan Sandén.
Första uthyrningen är öronmärkt åt ungdomar upp till 29 år, men Sandén gör klart att målgruppen kan komma att förändras över tid.
– Vi kan inte tvinga någon att flytta bara för att de har fyllt 31.
Totalt handlar det om 150 lägenheter: 72 ettor på 34 kvadratmeter med en månadshyra på 4 200 kronor i månaden, 63 tvåor, 12 treor och 3 fyror.
– 4 200 kronor för en nyproducerad etta är extremt lågt.
Dan Sandén säger att man med det här projektet visar att det går att bygga billigare.
– Det har också väckt ett stort intresse på riksnivå och i fastighetsbranschen."
Skövde Nyheter


Det blåser upp till storm på svenska bostadsmarknaden


"I stort sett hela befolkningsökningen består av flyktingar och anhöriga från utomeuropeiska länder och de barn de föder. "

"Medianinkomsten 2015 för personer födda i Afrika låg efter 5–9 års vistelse i Sverige på 10 100 kronor i månaden och från Asien på 10.600 kronor i månaden"

"Befolkningstillväxten leder därför inte till samma efterfrågan som den har gjort historiskt, utan vi går mot en mer dysfunktionell segregerad bostadsmarknad där immigranterna tränger ihop sig och det bostadssociala uppdraget blir svårare att klara. "

"En ejerlejlighed i Köpenhamn (motsvarande en svensk andelslägenhet) kostade då mer än en bostadsrätt i Stockholm per kvadratmeter. Därefter rasade priserna med drygt 30 procent och nyproduktionen störtdök, primärt för att det hade byggts för mycket dyrt, priserna hade blivit för höga och köparna drog öronen åt sig. Nyproduktionen i och runt Stockholm är nu på den högsta nivån sedan 1975 och bostadsrättspriserna har ökat med 50 procent de senaste tre och ett halvt åren för att i dag vara 60 procent (!) dyrare än ejerlejligheden i Köpenhamn." 
"Både på kort och lång sikt är det därför problematiskt att de nyanlända generellt är lågutbildade, har svag anställningsbarhet och svag köpkraft att efterfråga en bostad. Medianinkomsten 2015 för personer födda i Afrika låg efter 5–9 års vistelse i Sverige på 10 100 kronor i månaden och från Asien på 10.600 kronor i månaden, vilket kan jämföras med 26.200 kronor i månaden för personer födda i Sverige. För de som varit i Sverige kortare tid än fem år var inkomsterna av naturliga skäl väsentligt lägre. De nyanlända är därför för lång tid framöver beroende av offentligt stöd för att kunna efterfråga hyresrätter och kan än mindre efterfråga bostadsrätter. De kommer att bo mer trångbott än vad Boverket antar i sina behovsanalyser, förmodligen närmare tre än det svenska genomsnittet på två personer per lägenhet.
Befolkningstillväxten leder därför inte till samma efterfrågan som den har gjort historiskt, utan vi går mot en mer dysfunktionell segregerad bostadsmarknad där immigranterna tränger ihop sig och det bostadssociala uppdraget blir svårare att klara. Enligt vår bedömning i rapporten kommer det inte att efterfrågas 600.000 nya bostäder till 2025, utan snarare mellan 270.000 och 480.000, varav det övre intervallet sannolikt skulle kräva att staten genom riktade stöd tar ett tydligt ansvar för de nyanländas bostadsfinansiering."

DN debatt

Råbyvägen i Uppsala stark indikator för kommande kollaps i nyproduktion

Min blogglista