Summa sidvisningar

Att bygga i Sverige är till exempel 60 procent dyrare än i Storbritannien

"Den svenska bostadskrisen med skenande priser, får nu allmännyttan att uppvakta byggjättar i Polen och Baltikum. Kurt Eliasson, vd i allmännyttans branschorganisation Sabo, ser utländsk prispress som helt nödvändig.

En lång rad allmännyttiga bostadsföretag är på jakt efter nya leverantörer i Polen och Baltikum. Bland andra Familjebostäder (Stockholm), Framtiden (Göteborg) och MKB (Malmö) vänder sig nu direkt utomlands i ett försök att avtala om stora prefabricerade hyreshus.

– Byggpriserna i Sverige gick upp med 7 procent i fjol, trots att landet inte hade inflation. Vi tror att priserna drar iväg rejält även i år. Då måste Sabo agera så att vi kan öka utbudet och få in internationell konkurrens, säger Kurt Eliasson, som är vd för de kommunägda bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

Den gångna veckan mötte man fem stora företag i Polen, bolag som nu bjuds in att föreslå typhus där delar av husen förproduceras och förmonteras för att sedan fraktas till Sverige.

Bakgrunden är att svensk byggindustri håller på att slå i taket när nästan alla kommuner i landet nu möter en allt värre bostadsbrist. De kommunala bostadsbolagen får inte in tillräckligt många offerter, samtidigt som tidigare ramavtal för prispressade prefabhus successivt löper ut när förlängning av ramavtalen blir för dyr på nuvarande överhettad svensk byggmarknad.

Sabo driver utbudsfrågan för att få fler aktörer på marknaden, ökad konkurrens. Vi letar entreprenörer, leverantörer och byggare i Polen, Tyskland och Baltikum, som är intresserade av att på långa avtal komma till Sverige, till exempel via upphandlingar med allmännyttan, säger Kurt Eliasson.

Det är under flera år som Sabo har erbjudit "kombohus", stora flerbostadshus som genom prefabricering och flexibla element har haft ett relativt fast pris. På billig mark har det gått att resa dessa hyreshus så att det nyckelfärdiga priset har slutat på 22 000–23 500 kronor per kvadratmeter, att jämföra med att riksgenomsnittet för nyproducerade hyreshus 2015 var nästan 29 000 kronor per kvadratmeter.

– Kombohusen sänker produktionskostnaden med 25 procent. Nu tror vi på liknande bra priser från utlandet. Allmännyttan är ju en säker betalare, det finns inga kundrisker eller kreditförluster och det fiskala bygget är färdigt.

Men allmännyttans problem just nu är att svensk byggsektor håller på att slå i taket med många flaskhalsar, detta i ett läge där svenska byggpriser redan hör till de högsta i EU. Att bygga i Sverige är till exempel 60 procent dyrare än i Storbritannien, enligt Eurostat.
...

Försöken att handla upp billigare flerbostadshus från utländsk byggindustri ska till hösten gå vidare också till Tyskland och Baltikum. Det är tillsammans med Business Sweden som Sabo bjuder in utländska byggföretag.

Vi har en inhemsk, icke tillräckligt konkurrensutsatt bransch där aktörerna vill ta bort alla spärrar för att höja priserna. Det är detta Sabo nu försöker vända, sammanfattar Kurt Eliasson.

Han utesluter samtidigt att helt fri hyressättning skulle kunna lösa bostadsbristen på ett rimligt vis, eftersom just nyproduktionens hyror redan ligger på marknadsmässig "smärtgräns", till exempel cirka 6 500 kronor för en normal tvåa på 65 kvadratmeter ute i landet, eller 13 000 kronor för en lika stor tvåa i Norra Djurgårdsstaden."
SvD

Borg: Boprisras oundvikligt

"Fredrik Reinfeldt-erans finansminister Anders Borg talar om en sättning, alltså ett ras, i svenska bostadspriser. Det är inte en fråga om det kommer att ske, frågan är snarare när enligt Borg. Dagens Industri beskriver den stundande situationen som allvarlig, många svenska hushåll har skuldsatt sig och riskerar att dra med sig hela ekonomin - varningen från Borg är simpel, se om ditt hus redan nu.

– För att hindra en kännbar nedgång skulle vi behöva en avregleringstakt på svensk bostadsmarknad så enorm att den vore omöjlig att genomföra. Skulderna har redan växt sig så stora, sa han på DI:s konferens.
...
Han menar att Sveriges skulder och bostadsbrist passerat ett visst antal nivåer och därför är ett framtida prisras på bostäder att vänta. Det kommer i sin tur leda till en smäll mot tillväxten när skuldsatta hushåll inte längre har råd att konsumera.

– Det kommer att drabba Sverige när räntorna börjar stiga till mer normala nivåer, fortsatte Anders Borg på DI:s konferens."
GP

Det våras för http://bostadstracker.no-ip.org/

"Rädslan för fallande priser får många bostadsköpare att tveka. Mäklarna vittnar om borttagna objekt, glesare visningar och längre försäljningstider.

Utbudet av bostäder har ökat kraftigt under våren och många säljare vill få till en affär innan amorteringskravet träder i kraft den 1 juni.

Men köparna har inte hängt med. Di har talat med en lång rad mäklare som vittnar om en avvaktande marknad just nu."
Vänligen sprid  http://bostadstracker.no-ip.org/ i sociala medier.

DI

Äntligen - SABO åker till Polen för att handla upp bostadsbyggande på sikt

"De allmännyttiga bostadsbolagens egen organisation, Sabo, ska för första gången leta efter utländska byggbolag som kan bygga bostäder i Sverige. Orsaken är bland annat att Sabo tröttnat på vad de menar är dålig konkurrens på byggmarknaden.

– Vi ser ju att dagens situation med skenande byggpriser gör att vi behöver få in fler bolag som kan konkurrera i Sverige, det är en absolut nödvändighet, säger Jonas Högset som är ansvarig för nyproduktion på Sabo."
SR

Hanne Köller: Om Berts "trailer park"-hus byggts i Sverige hade de kostat 4 ggr mer

"För avkall på svensk standard får ju absolut inte göras. Och ska det smackas ihop några bostäder så ska uppgiften helst gå till några av världens mest överbetalda byggnadsarbetare, det vill säga de svenska.

Bert Karlsson berättar för mig att han byggt sina hus i Polen. Han uppskattar att kostnaden – ungefär 350 000 kronor per hus – skulle ha blivit fyra gånger högre om lyorna i stället snickrats ihop i Sverige.

Man kan inte få allt. Någonstans får man välja mellan hög standard och låga hyror. Mellan svenska arbetstillfällen och låga produktionskostnader. Mellan egen finansiering och offentlig."
DN

Flera skånska kommuner överväger att ge nyanlända ett snabbspår in på bostadsmarknaden

"Att erbjuda nyanlända ett snabbspår in på bostadsmarknaden väcker dock blandade känslor.

– Vi som är svenska medborgare måste i första hand få en chans att få hyreslägenheter, anser Alice Andersson, 20 år, när SVT träffar henne på gågatan i Ystad.

Ystadbon Agneta Casey är mer kluven.

– Vi måste se lösningar, dela med oss. Men nyanlända kan inte bara gå förbi kön, det kommer att stöta på patrull.

Och Margareta af Sandeberg tycker att i första hand de som har ett jobb ska få en bostad.

– De som verkligen behöver ska kunna få förtur"
SVT

Tyréns: Begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter och inte hyresregleringen

"Ett av de vanligaste argumenten för marknadshyror är att det ökar bostadsbyggandet och ökar rörligheten. Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför bett Tyréns, en av landets mest välrenommerade specialister på samhällsbyggnad, att analysera effekterna av marknadshyror.

Tyréns beräkningar och analyser stärker mig i övertygelsen att det inte räcker med att ideologiskt vilja något – oavsett om man ivrar för marknadshyror eller inte. Scenarier om marknadshyror är komplexa och svårbedömda, effekterna måste tröskas igenom på flera nivåer.

Tyréns skriver bland annat att den begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter. Om inte konkurrensen i byggsektorn ökar kommer inte marknadshyror leda till att nyproduktion av bostäder ökar påtagligt"
Dagens Samhälle

Min blogglista