Snabblänkar för bostadspolitiksintresserade:

Läs om: BYGGKOSTNADER , RÄNTEAVDRAG , FASTIGHETSSKATT & MARKPRIS

Varför hyresrätten har svårt att konkurrera med bostadsrätten i nyproduktionen och det handlar inte bara om ROT- och ränteavdrag

"De viktigaste egenskaperna hos hyresrätten som upplåtelse- och boendeform i relation till bostads- och äganderätten kan förenklat sammanfattas i ett antal punkter av skiftande karaktär:"
...
"Gör man en samlad värdering av punkterna ovan så är det lätt komma till slutsatsen att hyresrätten med de boendes perspektiv är den i särklass dyraste upplåtelseformen som också är exklusiv med sitt fullservicekoncept. Punkterna ovan förklarar också varför hyresrätten har svårt att konkurrera med bostadsrätten i nyproduktionen och det handlar inte bara om ROT- och ränteavdrag."
Fastighetsnytt

Ulf Perbo konkretiserar vad han anser vara lagom

"En lagom stor ränteavdragsavtrappning kan vara att trappa ner en procentenhet per år till 25 procent. Ett lagom amorteringskrav innehåller flera lättnadsmöjligheter och friår jämfört med det förslag som nu ligger. Ett lagom gynnat bosparande kan vara en light-version av det norska systemet. En lagom höjning av fastighetsavgiften kan vara att trappa upp taket under en femårsperiod till maximalt 10 000 kronor per år. En lagom sänkning av flyttskatterna är till exempel att avskaffa uppskovsräntan. En lagom reform på planområdet är att gå tufft fram gällande riksintressen och buller men vara försiktig med strandskyddet."
SvD

När mark finns kan modulbostäder stå klara på sex månader.

"2 Modulbostäder med statliga garantier. När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Hyresgarantin minimerar risken för byggandet genom att staten garanterar att modulbostäderna kommer att hyras under en längre tid. Migrationsverket bör också ges möjlighet att själva äga boenden för asylsökande. Modulbostäderna går att flytta, och kan relativt snabbt sättas upp där de behövs. För att fler modulbostäder ska kunna byggas vill vi att en förhandlingsperson ges i uppdrag att arbeta med kommunerna. Många kommuner behöver få fram mark där modulbostäder med tidsbegränsade bygglov kan uppföras. Kristdemokraternas reformer under förra mandatperioden har skapat förutsättningar för att bygga snabbare, enklare och billigare. När mark finns kan modulbostäder stå klara på sex månader."
DN

På grund av dagens skatteregler är hyresrätten 3 000 kronor dyrare per månad jämfört med bostadsrätt och egnahem

"Den statliga Bostadsbeskattningskommittén konstaterar att hyresrätten på grund av dagens skatteregler är 3 000 kronor dyrare per månad jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det slår mot möjligheten att bygga hyresrätter. Den obalansen kompenserades tidigare av det investeringsstöd till hyresrätter som togs bort 2006.

I nuvarande läge med kraftig bostadsbrist och ett nationellt mål för bostadsbyggandet måste staten jämna ut de finansiella villkoren. Det är viktigt att samtliga statliga styrmedel är långsiktiga. Den orimliga kostnadsutvecklingen måste mötas med skarpa insatser för bättre konkurrens. Det är hög tid att agera mot skillnaderna i villkor för ägda och hyrda bostäder om vi ska klara 250 000 nya bostäder till år 2020."
Dagens Samhälle

”Det saknas politiskt mod. Istället håller man på med små tomter i innerstaden där man kan bygga typ 16 lägenheter efter att ha bråkat i tio år”

"När det gäller bostadsbristen slog Göran Persson ett slag för att bygga ”en helt ny stad med 40.000 lägenheter” i Stockholms södra utkanter, där han anser att byggbar mark står och väntar.

”Det saknas politiskt mod. Istället håller man på med små tomter i innerstaden där man kan bygga typ 16 lägenheter efter att ha bråkat i tio år”, sa Göran Persson enligt Fastighetsvärlden.

Han uppmanade regeringens och Stockholms bostadspolitiker att våga mer, men tillade att det är ”aldrig någon som lyssnar” på hans byggförslag."
DI

HN Ledare: Ränteavdraget är en medelklassubvention som på sikt borde fasas ut.

"Det låga ränteläget är med andra ord en chans. En chans att trappa av ränteavdraget utan att det kommer kännas så mycket, och innan det åter kommer börja kosta staten mer pengar. Finansinspektionens chef Martin Andersson gick därför brett ut i medierna veckan innan jul och uppmanade att ta till vara på detta tillfälle och genomföra reformen."
Hallands Nyheter

Sverige måste nu investera stort i bostäder och bättre infrastruktur genom att höja skatter och låna.

"280 miljarder på tio år. Överskottsmålet har spelat ut sin roll. Regeringen bör i stället eftersträva en budget i balans. Sverige måste nu investera stort i bostäder och bättre infrastruktur genom att höja skatter och låna. Det gynnar tillväxten i Sverige, skriver fem fackförbundsordföranden."
DN debatt
DN debatt (reklamfri)