Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Professor sågar lobbyisten Maria Pleiborns argumentation om flyttskatt

"Bostadsmarknaden är inte trögrörlig. Inte heller är det reavinstbeskattningen som gör marknaden trög. Det menar professorn i nationalekonomi, Daniel Waldenström som är skarpt kritisk till en förenklad diskussion om bostadsproblematiken."
...

"– Jag reagerar på en alldeles förenklad beskrivning av bostadsmarknaden, att den generellt skulle vara trögrörlig och att det stora problemet skulle vara att vissa människor fått reavinster som de måste betala skatt på. "
...

"– Det har blivit väldigt billigt att bo i dyra och stora bostäder, säger han och fortsätter:
– Vi har haft fallande bostadskostnader på grund av ränteläget. Vi har haft en ändring i fastighetsbeskattningen som sänkte den löpande beskattningen med upp till 90 procent för Stockholmsvillor. Och bostadsrätter är enormt skattegynnade. Det om något gör det ointressant att flytta, säger han."
...

Han vänder sig också emot att reavinstbeskattningen kallas flyttskatt och anser att det faktiskt inte har med själva flyttandet att göra utan bara med själva vinsten, som vissa tursamma personer fått.
– I vårt skattesystem beskattas alla kapitalinkomster på liknande sätt, oavsett om det är aktier, ränteinkomster eller bostäder. Gör man en reavinstförlust blir det ingen skatt att betala. Då får man istället en skattekredit, säger han och ifrågasätter varför man skulle undanta reavinstbeskattning för just lycksamma bostadsaffärer.
...

I en internationell jämförelse när det gäller fasta flyttskatter, som pantbrevsavgifter, stämpelskatt för fastigheter och mäklararvoden så ligger Sverige lågt, menar Daniel Waldenström.
– Reavinst är ingen flyttskatt. Det är en inkomstskatt. Skatten blir stor för att priserna har stigit abnormt i Sverige de sista 20 åren. Uppgångarna är inte normala, säger han.
Daniel Waldenström pekar också på mätningar som OECD har gjort över bostadsbyten i olika länder och dessa visar inte på att svenskar skulle vara mindre benägna att flytta än andra.
– Vi byter ju bostad ofta, näst oftast i hela OECD. "

SvD
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista