Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

I Eskilstuna har trångboddheten gått så långt att barn tvingas uträtta sina behov i trapphusen.


"Lite förenklat kan man säga att kommunerna nu är i det läge som EU-länderna var hösten 2015. Precis som då bedrivs signalpolitik för att försöka styra var människor ska välja att bosätta sig. Och liksom då riskerar det att bli ett "race to the bottom".
Det byggs visserligen mer än på decennier i Sverige. Men det byggs inte för resurssvaga hushåll.
En optimistisk tolkning är att detta kommer att ge nyanlända (och ansvariga kommuner) extremt starka drivkrafter att hitta arbete. Om det enda sättet att ordna ett värdigt boende är egen försörjning skulle det kunna skynda på etableringen.
Men det ligger närmare till hands att göra en mer nedslående prognos. Om det upplevs som för svårt att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaden vänder man sig i stället till parallellsamhället. Utanförskapsområdena och de gamla bruksorterna kommer att fyllas på i än högre grad och dagens problem med segregation och trångboddhet lär förvärras ytterligare.
Boendefrågan måste upp på allvar i debatten. Rikspolitiken kan inte bara skyffla över ansvaret på kommunerna och låtsas som att flyktingkrisen är löst."

Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista