Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Vi bor i princip på samma kvadratmeteryta per capita som i början på 1990-talet när det toppade senast. Sett till ett genomsnitt är vi inte trångbodda

"”Vi bor i princip på samma kvadratmeteryta per capita som i början på 1990-talet när det toppade senast. Sett till ett genomsnitt är vi inte trångbodda”, säger Lennart Weiss men påpekar att den här boendeytan är ojämnt fördelad och att grupper som ungdomar och utrikes födda är utestängda.

Han får medhåll av Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea.

Man måste vara tydlig med vad man menar med bostadsbrist. Nästan alla hushåll i Sverige har ett boende. Vi bor heller inte särskilt trångbott. Svenska ungdomar flyttar inte hemifrån senare än i övriga världen”, säger han.

Han anser att det är bra att bostadsbyggandet ökar men att det inte är utan risker, speciellt på den illa fungerande svenska bostadsmarknaden. Han påpekar också att ett oroande tecken är att samtliga politiker är eniga om att marknaden måste stimuleras mer.

Alla fastighetskrascher föregås av ett antal år med rejäla bostadsinvesteringar. Det hände i Spanien, Danmark, USA och nu händer det i Sverige. Med det sagt tror jag att det krävs det fler saker än ett högt bostadsbyggande för ett priserna ska falla markant.”

Vad skulle det kunna vara?
”Ett scenario som man inte kan bortse ifrån är att den här höga byggtakten håller i sig samtidigt som vi får ett högre inflationstryck globalt vilket ger högre långa räntor”, säger Andreas Wallström.

När kriser sedan inträffar är det ofta en serie olyckliga och oförutsedda omständigheter som inträffar samtidigt”, fortsätter Andreas Wallström.

Därtill är framtida prognoser också förknippade med en stor osäkerhet. Boverket har i en tidigare prognos meddelat att det behövs byggas 700.000 nya bostäder fram till år 2025.

SCB justerade nyligen ned befolkningsprognosen i Sverige för år 2020 med 400.000 personer jämfört med den tidigare prognosen som kom för ett och ett halvt år sedan. Det visar på osäkerheten. Tänk om exempelvis kriget i Syrien upphör eller mattas av, kan vi då få en stor emigration från Sverige? Det kan inte uteslutas”, säger Andreas Wallström.

Lennart Weiss menar att politikerna har glömt bort lärdomarna från 1990-talskrisen när de ber byggbolagen att gasa ännu mer i en brinnande högkonjunktur. Han pekar på att det byggs för mycket av fel sorts bostäder – exempelvis dyra hyresrätter som utsatta grupper på bostadsmarknaden inte har råd med."
DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista