Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Vad händer exempelvis om omvärldsläget ändras och många av de migranter som kommit till Sverige ser en attraktiv framtid i sina hemländer och återvänder?


"De grupper som är i störst behov av bostäder är unga, låginkomsttagare och nyanlända. Men en klar majoritet av bostäderna som uppförs motsvarar inte de behövandes behov, enligt Dagens Samhälle (11/5). Dagens politiskt pådrivna produktion blir därmed svår att motivera rakt av med att utsatta grupper som står långt ifrån bostadsmarknaden behöver husrum.
Dessutom är det en osäker befolkningsprognos som ligger till grund för beräkningen av hur många bostäder som behövs i framtiden. Statistiska centralbyrån, SCB, har flera gånger justerat befolkningsprognosen och noga betonat den stora osäkerheten som det rådande läget skapar. Vad händer exempelvis om omvärldsläget ändras och många av de migranter som kommit till Sverige ser en attraktiv framtid i sina hemländer och återvänder?
Sådana frågeställningar och konsekvensanalyser verkar dock inte premieras. Snarare råder en tävlingsstämning kring vilket parti eller vilken politiker som kan hitta på det mest kreativa förslaget för att få än mer fart på byggandet"

SLA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista