Summa sidvisningar

Reklam


Sedan 2012 har stämpelskatterna ökat med 58 procent.

"Till de 12,1 miljarderna kommer expeditionsavgifter på 0,3 miljarder vilket gör att totalbeloppet blir hela 12,4 miljarder kronor. I totalbeloppet ingår stämpelskatter och expeditionsavgifter från både privatpersoner och juridiska personer, som till exempel företag.

– I augusti gick vi ut med prognosen att vi trodde att intäkterna skulle bli ungefär 11,5 miljarder kronor. Den siffran har överträffats med ungefär 600 miljoner kronor, säger Dennis Lindén, tillförordnad divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Statens inkomster från stämpelskatterna har ökat år från år i takt med att fastighetspriserna stigit och antalet fastighetsaffärer har ökat. Sedan 2012 har stämpelskatterna ökat med 58 procent.

– Det är både en volymeffekt och en priseffekt. Men prisökningarna har haft störst betydelse, säger Dennis Lindén.

Stämpelskatterna tas ut när den nya fastighetsägaren ansöker om lagfart eller vill göra nya inteckningar för att kunna pantsätta fastigheten och få lån. Ansökningarna görs till Lantmäteriet som sköter administrationen."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista