Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Harry Flam: "Markprisets andel av produktionskostnaden fortfarande så liten att det inte spelar så stor roll för produktionskostnaden i förhållande till byggkostnaden"


"Byggkostnaden utgör bara drygt hälften av den  totala produktionskostnaden. I denna ingår även byggherrens kostnader inklusive kapitalavkastning, markpris, kommunala avgifter och moms. Av dessa kostnader är det markpriset som ökat mest. Det är knappast förvånande med  tanke på bristen på byggklar mark, särskilt i storstäderna. Men även om markpriset har ökat kraftigt är dess andel av produktionskostnaden fortfarande så liten att det inte spelar så stor roll för produktionskostnaden i förhållande till byggkostnaden som framgår av diagrammet.
I princip kan i stället den exceptionella kostnadsökningen förklaras av två faktorer:  negativ produktivitetsutveckling och/eller högre kvalitet (bättre material, lägre energiförbrukning och andra myndighetskrav, högre maskinell standard,  m.m.). Vilken roll faktorerna i praktiken har spelat har diskuterats i ett par decennier. En studie av Hans Lind och Han Juck Song kommer fram till att upp till hälften av kostnadsökningen skulle kunna förklaras av annat än försämrad produktivitet. Att kostnadsökningen sammanfaller med en ännu kraftigare prisökning på bostäder indikerar dock att bristande konkurrens kan spela en betydande roll."
Två åtgärder för ökad konkurrens på byggmarknaden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista