Summa sidvisningar

Reklam


Den snabbt stigande nyproduktionen av bostäder kan inom några år leda till allvarliga problem med ett överutbud och fallande priser visar

"Analys pekar på att överutbud snabbt kan uppstå. Den snabbt stigande nyproduktionen av bostäder kan inom några år leda till allvarliga problem med ett överutbud och fallande priser visar en analys som Catella gjort.

Nyproduktionstakten har ökat kraftigt det senaste året men prognoser visar att befolkningsökningen kommer att minska något framöver. Utbud och efterfrågan på riksnivå möter då varandra redan 2021 enligt Catella.

I Stockholmsområdet är produktionen nu 20.000-25.000 bostäder per år men den prognosticerade befolkningstillväxten ger snarare en efterfrågan om 16.000-19.000 lägenheter per år.

Skulle politiska reformer genomföras som leder till ökad rörlighet i befintligt bestånd, vilket troligen leder till ökad hushållsstorlek, faller bostadsefterfrågan till 10.000-12.000 nya bostäder per år.

I ett sådant läge kan vi få ett skarpt prisfall inom några få år. Det troliga är dock att investerarna blir mer försiktiga när det blir svårare att sälja och hyra ut de nyproducerade lägenheterna, resonerar Catella."
Fastighetvärlden

Läs också: Det råder terrorbalans på bostadsmarknaden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista