Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

S har krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo

"Syftet var att förmå även ovilliga kommuner att ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Men det handlade också om att avlasta kommuner där många nyanlända själva valt att slå sig ner enligt lagen om eget boende, ebo.

Ett halvår efter att lagen om kommuntvång trädde i kraft fortsätter dock tillströmningen av nyanlända genom ebo att vara stor till de kommuner som redan är hårt belastade. Det visar DN:s genomgång av statistiken från Migrationsverket."
"Socialdemokraterna har ett sju år gammalt kongressbeslut på att ebo-lagen ska rivas upp, men i regeringsställning har inte S drivit frågan.

Ett skäl är att Miljöpartiet är varma ebo-anhängare, ett annat att S krasst konstaterat att regeringen inte skulle ha klarat av att hantera fjolårets flyktingvåg utan ebo.

Enligt DN:s källor i regeringskansliet kommer inte regeringen att göra några dramatiska förändringar av ebo under den här mandatperioden. Orsaken är att även de närmaste åren kommer det att krävas att många nyanlända ordnar boende själva om mottagandet ska fungera."
 DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista