Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

M-politiker: Varför är staten tyst om flyktingkrisen?

  • Den 1 mars införde riksdagen en ny lag, bosättningslagen. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända utifrån beslutade fördelningstal.
  • Länsstyrelsen har bestämt att Skåne under 2016 ska ta emot 2766 nyanlända som ska anvisas till de skånska kommunerna. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, cirka hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken
  •  Vi kommunpolitiker har ett bostadsförsörjningsansvar för alla grupper, för ungdomar, äldre, nyanlända och andra. I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. 
  • Vi vill att staten släpper på strandskyddet och möjliggör byggnation på fler platser i landet
  • Statens riksintressen täcker idag halva landets yta vilket ger försenade byggstartsprocesser. Vi vill även att byggprocesserna går snabbare, med snabbare handläggnings- och överklaganstider.
  • Processen kring tillfälliga bygglov behöver förenklas.
  • Det gick snabbt att besluta om en ny lagstiftning för var flyktingar skulle placeras men de som beslutade ”glömde” fundera på om den faktiskt kan fungera i verkligheten och de ”glömde” att ge oss kommuner rätt verktyg och förutsättningar för att klara uppdraget. 
SvD debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista