Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Frågeställningar jag gärna ser svar på i kvällens partiledardebatt

Bästa läsare! Skicka länken http://bobubbla.blogspot.se/2016/10/fragestallningar-jag-garna-ser-svar-pa.html till SVT-agenda och alla partiledarna inför kvällens debatt!
"Så enkelt är det dock inte trots att seriösa bedömare anser att byggkostnaderna skulle kunna minska med 30 procent och att byggföretagen skulle kunna nöja sig med en direktavkastning på i storleksordningen fyra procent. För vad skulle ske om det plötsligt byggdes många hyreshus till lägre kostnader och med lägre hyror? Jo, först och främst skulle marknadsvärdet för redan byggda hus, speciellt de som byggts under de senaste 10–15 åren, minska. Värdet skulle också minska på ombildade bostadsrätter och på bostadsrätter som omsatts under de senaste 10 åren. Nya billiga hyresrätter skulle få marknaden i gungning. Bankerna skulle inte ha tillräcklig säkerhet för lånen så de måste öka amorteringskraven. Bolånen skulle inte längre vara den lysande affär som de varit. Det självspelande pianot skulle tystna."
Elefanten i rummet
"Det ser inte ut att finnas några kvickfix för att komma till rätta med det höga kostnadsläget i bostadsbyggandet. Det är det högsta i Europa. Skulle det allmänt börja byggas bostäder som är 50 % billigare än de som byggs idag, vilket borde vara fullt möjligt, skulle det bli oreda på marknaden. Vi som äger villor och bostadsrätter skulle plötsligt se dem mindre värda än vad de är belånade till. Bankerna kom­mer därmed att få bekymmer. De som investerat och spekulerat i dyr mark går på pumpen.
Mot en sådan bakgrund är det bättre att gå på som vi alltid gjort, utan nytänkande och utan att dra på sig utvecklingskostnader för effektivare rutiner i projekterings-processen eller produktionen. Med andra ord: det är lönsammast att fortsätta bygga orationellt och dyrt och upprätthålla en prisnivå som innebär att man nätt och jämnt bygger för de ca 10 – 12 000 tillkommande hushåll i vårt land som årligen kan ha råd att flytta till en nybyggd bostad.
Sverige bygger idag ett slags “miljonärsprogram” dikterat av byggsektorn där pris­nivån går att upprätthålla genom att det är ett litet antal dominerande byggentre­prenörer i landet som sedan ett drygt decennium “extraknäcker” som försäljnings­bygg­herrar genom att åt sig själva bygga bostadsrätter, som sedan säljs till ofta okunniga bostads­rätts­föreningar på till­växtorterna, sam­tidigt som de bygger lokaler, an­läggningar, infrastruktur och enstaka hyresrätter åt andra, inte minst offentliga, beställare.
En sådan verk­sam­het betraktas som osund enligt renläriga konkurrensforskare och kallas vertikal kon­kur­rens i produktionssystemet. Man konkurrerar med andra ord med sina egna kunder. Det är som om Volvo och Scania skulle bedriva åkeri- och spedi­tions­verksamhet och bestämma priset på landsvägstransporter i Sverige."
Det råder terrorbalans på bostadsmarknaden
 "Dagens Samhälle har räknat på hur mycket varje kommun måste bygga om Boverkets mål om 705 000 bostäder till 2025 ska nås. Vi har utgått från kommunernas befolkningsförändringar de senaste tio åren och var flyktingar som får asyl kan väntas bosätta sig. De 121 000 bostäder som förväntas byggas de närmaste två åren har vi räknat bort. Kvar blir 584 000 bostäder som behöver byggas fram till 2025.

Kommunernas och byggherrarnas ambitioner varierar starkt. Och det krävs oerhört stora investeringar. Det handlar om över en biljon, eller 1 200 miljarder kronor, för att nå målet utöver de bostäder som byggs i år och 2017. Då räknar vi med en investeringskostnad per bostad på i genomsnitt 2 miljoner kronor."  
Det handlar om över en biljon, eller 1 200 miljarder kronor, för att nå målet utöver de bostäder som byggs i år och 2017. 
""För avkall på svensk standard får ju absolut inte göras. Och ska det smackas ihop några bostäder så ska uppgiften helst gå till några av världens mest överbetalda byggnadsarbetare, det vill säga de svenska.

Bert Karlsson berättar för mig att han byggt sina hus i Polen. Han uppskattar att kostnaden – ungefär 350 000 kronor per hus – skulle ha blivit fyra gånger högre om lyorna i stället snickrats ihop i Sverige.

Man kan inte få allt. Någonstans får man välja mellan hög standard och låga hyror. Mellan svenska arbetstillfällen och låga produktionskostnader. Mellan egen finansiering och offentlig."" 
Hanne Köller: Om Berts "trailer park"-hus byggts i Sverige hade de kostat 4 ggr mer
"Jag är iaf tämligen övertygad om att vi inte löser några integrationsproblem genom att pumpa upp bostadspriserna ännu mer. Alla som idag har moralpanik över Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen kanske borde önska sig kraschade bostadspriser. Ett prisfall på 80-90% för bostadsrätter skulle göra mer för integrationen i Sverige än någon politiker någonsin kan göra. Fast då blev nog inte integration så önskvärt helt plötsligt. Inte när man dels blir överskuldsatt, och inte när Kretin och Pletin flyttar in i det fd medelklassghettot. Vi gillar olika, så länge vi slipper se dem i vårt medelklassghetto."

    "Nu hade det funnits botemedel mot medelklassghettot. Man kunde byggt hyresrätter mitt inne bland villorna och bostadsrätterna. Enkla hyresrätter utan granitsten i fönstren, utan integrerad kyl och frys från Trendriktiga Märket och utan hällspis och utan med italiensk marmor helkaklade badrum. Kanske rent av med tvättstuga istället för egen tvättmaskin i det överstora badrummet? Så familjen Kretin och Pletin kunde haft råd att bosätta sig och punktera medelklassghettodrömmen."
Den vite mannens flykt

 Ekonomistas


Gunther Mårder på Twitter
"– Vi måste hitta en lösning och vi måste börja med det nu, säger hon.
I slutet av september är det meningen att ytterligare 20 flyktingar ska placeras i kommunen och enligt Liberalerna väntas totalt 50 personer komma innan året är slut. Totalt ska 116 flyktingar placeras i Kävlinge i år.
– Då kan vi inte hålla på och ta lägenheter som vanliga kommuninvånare står i kö för att komma åt. Det ser inte snyggt ut.
Liberalerna hoppas kunna presentera ett förslag under hösten men först måste de andra partierna i femklövern gå med på deras lösning och här märks sprickan.
– Vi moderater tycker inte att det är ett bra förslag. Vi har diskuterat det i partigruppen men dels är det dyrt och dels känns det ovärdigt och kan bli ett andra klassens boende, menar moderaternas Pia Almström och får medhåll av kristdemokraternas Peter Rugarn:
– Paviljonger blir för kommunen en dyr lösning, antingen genom köp eller hyra med långa avtal. Kostnaden blir hög, både på kort och lång sikt. Finansieringen av paviljonger är inte löst, och den skulle bli mycket betungande för kommunen. Paviljonger kan tendera att bli en permanent boendelösning, vilket på sikt inte är önskvärt.
Pia Almström menar att kommunen istället måste ta en ny diskussion med Migrationsverket.
– Vi och de flesta andra kommuner har ingen möjlighet att lösa problemen åt staten. Flyktingarna ska staten ta hand om. Inte lämpa över ansvaret på kommunerna. Vi vet inte var vi ska göra av dem som bostadsmarknaden ser ut.
Även Miljöpartiet ingår i den styrande femklövern och är till skillnad från moderaterna positiva till en paviljonglösning.
– Det föreslog vi redan för ett år sedan. Ställer man upp dem på olika platser så kan det bli bra, säger Nils Nyberg (MP). Han tycker liksom liberalerna inte om att vanliga Kävlingebor inte kommer åt de lägenheter som finns.
– Vi har ungdomar som inte får tag i någon lägenhet och äldre som vill sälja sitt hus för att flytta in i en lägenhet. De måste kunna göra det, säger han.
Miljöpartiet är inte heller främmande för att köpa in bostadsrätter och villor som sedan hyrs ut till flyktingarna.
Det gillar inte Pia Almström:
– Det är en dålig lösning tycker jag. Det skulle bara driva upp priserna eftersom kommunen alltid kan betala mest."
Kävlinge: Att köpa bostadsrätter till flyktingar kommer driva upp priserna då kommunen alltid kan betala mest


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista