Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm

"I det stora präglas politiken fortfarande av aningslöshet kring hur politiskt och socialt explosiv bostadsbristen har blivit. Stockholms stad väljer aktivt att ställa grupper mot varandra när man erbjuder ersättning till den som vill inhysa nyanlända, men inte bostadslösa svenska ungdomar eller pensionärer.
Andra kommuner, bland annat Vallentuna, Malmö, Lidingö och Härryda, har köpt eller planerar att köpa bostäder till nyanlända, vilket kan väntas driva upp priserna. På så vis sås slitningar och konflikter som kan bli mycket svåra att lösa.
Till detta kommer de särskilda risker som följer med en rusande bostadsmarknad, men som överhuvudtaget inte tycks tas på allvar i debatten. Det framgick till exempel när Sveriges Radio rapporterade om reaktionerna mot ett planerat modulhusbygge i Beckomberga i Stockholm – tänkt att hysa först tusen, sedan fyrahundra huvudsakligen manliga migranter. Bygget är nu lagt på is till följd av protester från de boende i området. I en debatt om detta i Studio Ett hävdade Alex Voronov, politisk redaktör på liberala Eskilstuna-Kuriren att ”Fler svenskar kommer att få vänja sig vid att ha sådana kvarter i sin närhet, och det är upp till politikerna att förklara varför det behövs.” (SR 30/8).
Men frågan är vilken framgång politiker kan ha med att förklara det, givet tillståndet på bostadsmarknaden. Den svenska bostadskrisen medför inte bara stora svårigheter att hitta tak över huvudet till en stor grupp människor. Den innebär också att folk har stora förmögenheter och lån investerade i sina bostäder. I budgivningar kan man under några timmar kasta summor omkring sig som de flesta familjer bara kan drömma om att spara ihop under en livstid.
Människor har således rent privatekonomiska skäl att oroa sig för varje förändring i grannskapet som kan påverka bostadspriserna. En ansvarsfull politik kan inte utgå från antagandet att människor kommer att välkomna modulhuskvarter i närheten utan en tanke på vad det kommer att innebära för värdet på den egna bostaden.
Asylkrisen i kombination med bostadsbrist, låg ränta, hög belåning och uppblåsta bostadspriser utgör på så vis en perfekt storm. Det är ett faktum som inte kan önskas eller tigas bort, och som måste tas med i beräkningen när policy utformas."
Dagens samhälle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista