Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Lennart Weiss jämför spekulationsköp av mark med att producera bottenplattor till Volvo och sedan ställa dem på en parkering


Jag tycker Lennart skall läsa följande blogginlägg och ta sig en funderare på om bottenplattorna verkligen var en så bra jämförelse. För mig är det oklart var likheterna ligger. En jämförelse jag hade förstått hade varit en guldsmed som köper en guldtacka som skall förvandlas till ringar och halsband. Guldtackan går gissningsvis att pantsätta till låg ränta, precis som mark och kan enkelt avyttras vid behov, precis som mark. Värre är det med Volvo-basplattorna, Lennart!

Värdestegringen på obebyggda tomter kan vara orsak till att de inte bebyggs
Markprisernas utveckling i relation till bygg och produktionskostnad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista