Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Lägre byggkostnader en möjlighet

"Idag är det i praktiken omöjligt att bygga samma typ av hus i två nordiska länder på grund av att reglerna skiljer sig för mycket åt. Det visar en rapport som NBO, Housing Nordic, presenterar. Rapporten pekar ut ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i det nordiska byggandet.

Det finns ett stort behov av bostäder i hela Norden, inte minst billiga bostäder för utsatta grupper. I vart och ett av de fem nordiska länderna pågår ett intensivt arbete för att hitta billigare byggmetoder, men arbetet stupar ofta på att varje enskild marknad är för liten.

I juni 2015 startade NBO projektet Byggherrar i Norden. Projektet har fokuserat på att identifiera hur byggprocesser kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som behöver undanröjas för att vi ska kunna bygga samma typ av hus i alla nordiska länder. Projektet har letts av SABO som är medlemmar i NBO.

– Sverige och Norge har bland de högsta byggpriserna i Europa och övriga Norden ligger inte långt efter, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktionsfrågor på SABO och projektledare för Byggherrar i Norden. Med ett gemensamt nordiskt regelverk kan vi skapa en gemensam nordisk byggmarknad med fler aktörer, mer konkurrens och större utrymme för beställarna att ställa krav. I förlängningen ger det både fler och billigare bostäder.

Rapporten visar att:
 •     Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder
 •     Harmoniserad bygglovsprocess. Bygglovsprocessen ser olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
 •     Utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas så att vi kan undvika godtycklighet.
 •     Reglering av alla upphovsrättsliga frågor. Även arkitektens upphovsrätt kan se olika ut från land till land.
– Med Europas högsta byggpriser har vi inte råd att vänta. Ett enkelt sätt att komma förbi skillnaderna i regelverk är att låta ett hus som blivit godkänt i ett nordiskt land automatiskt bli godkänt i övriga nordiska länder avslutar Jonas Högset.

Läs NBOs rapport här" Se inslag på TV4 här.

1 kommentar:

 1. Jo visst.
  Bygg-BAS fungerade länge bra, lika så BSAB-systemet, somm delvis var kopplat till AMA, byggentrepprenörernas kokbok. Numera är kompetens om BSAB på Svens byggtjänst så där, det finns inga bra gemensamma definitioner mellan BSAB, AMA och AFF, och sedan är BSAB omgjort i grunden, ngn slags teoretisk esoterisk övergång 90-tal till 2000-tal, som nog ingen hängde med på, och för de som inte fattar, så var/är bsab kopplat till kalkylprogramvaran, förenklat går ekonomi ut på tre saker-
  budget, kallas även historia, och bygger oftast på två år gamla siffror
  - likviditet, är så mycket penngar som man har just nu
  - prognos, framtiden, och ska man investera, måste man kunna kalkylera, occh kalkyl bygger på att man vet vad man ska göra, och det vet inga längre, efersom kompetensen har gått upp i rök, på beställarsidan, en bostadsrättsförening är ju helt koko.


  Lägg sedan till hur själva byggproduktionen går till, att allt i Sverige numera delegeras vidare till UE, som delegerar till under-UE, för att slippa ansvar och ta enslant för att bolla ansvaret ett steg ner, varpå följden blir att att alla på byggen ägnar halva tiden åt ÄTA-rapporter, dvs att hitta fel hos andra, stället för att hjälpas åt, förmodlgen fungear det lika dant i andra brncher, men byggbranchen är ledaande. Byggpristatisktiken var helt annorlunda på80 och 80-talet, då vi var bland de lägre i Europa, men varför ändra, bankerna och de stora byggbolagen tjänar grova pengar, och tänk på vad som skulle hända om priserna gicck ner.....
  har för mig att Persson försökte ett tag med byggkostnadsdelegationen eller ngt, men under den borgerliga avregleringen har priserna så klart skjutit i höjden, heja marknaden, var det något nyliberalt ägg som trodde något annat :-)
  Heja Swedbank arena. S.W
  S.W

  SvaraRadera

Min blogglista