Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Ingen bubbla - men långsiktigt ohållbart med ökat byggande och att det förr eller senare kommer pressa priserna.

"Ingen bubbla, men betydande risker – det var bostadsexperternas syn när EU-kommissionen kallade till träff.

Finansminister Magdalena Andersson har stängt dörren för fastighetsskatt, men hennes statssekreterare Karolina Ekholm anser att det är pusselbiten som saknas.

EU-kommissionen höll i trådarna när en expertkår samlades på fredagen för att tala bubbelrisker och möjliga åtgärder på bostadsmarknaden.

I februari slog EU-kommissionen åter larm. Sverige är ett av de EU-länder som är mest utsatta för sårbarhet på bostadsmarknaden, slog man fast och ropade efter politiskt ingripande för att komma till rätta med de kraftigt stigande bostadspriserna och den höga skuldsättningen.

”Om det inte adresseras kan det få väldigt otäcka konsekvenser”, säger Istvan Szekely, direktör på EU-kommissionen.

Värderingen på bostäder är väldigt hög nu, konstaterar Karolina Ekholm, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

”Antagligen är det rättfärdigat av fundamenta men det kommer sannolikt att ändras framöver”, säger hon och pekar på de låga räntorna.

”Jag väntar mig att det blir prisfall av någon sort, och frågan är hur det påverkar den makroekonomiska situationen.”


Riskerna måste hanteras, säger Karolina Ekholm, och pekade både på makrotillsynsåtgärder och åtgärder för att öka byggandet.

Liksom Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser hon behov av en fastighetsskatt.
”Troligen är den del av beskattningen som saknas fastighetsskatten. Det är den pusselbit som saknas för att ha mer neutralitet i beskattningen i bostadssektorn.”

Går du inte emot din chef Magdalena Andersson som har stängt dörren för det?
”Det hon brukar säga är väl att som ekonom är det svårt att vara emot en fastighetsskatt, men det är något som väljarna inte vill ha, så den minister som ska försöka lansera det har allting emot sig”, säger Karolina Ekholm till Di.

Är det väljarhänsyn som ska styra?
”Det går inte att fatta beslut som en majoritet i riksdagen är emot”, säger Karolina Ekholm.

Någon bubbla råder inte på bostadsmarknaden, det är Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och Peter Englund eniga om.

”Prisuppgången avviker inte från vad som kan förklaras av låga räntor, ett gynnsamt beskattningssystem och att hyrorna har gått upp”, säger Peter Englund.

Men han spår en nedgång på sikt.

”Jag tror att sannolikheten för prisfall är större än prisstegringar på lite sikt. Min gissning är att vi kommer få ökat byggande och att det förr eller senare kommer pressa priserna.”
"
DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista