Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Wallenstam som hyresrättsproducent kan gynnas av lägre pris på bostadsrätter

""Om det är en temporärt stillad efterfrågan eller om det är början på en dämpad marknad som fortsätter vika - det kommer vi att få se nu i augusti-september", fortsätter han."

Skulle priserna falla är det ingenting som oroar honom för Wallenstams räkning. Tvärtom kan bolaget gynnas.

"En eventuell mer ihållande prisnedgång på bostadsrätter är ingenting som oroar mig ur bolagsperspektiv. Det är snarare så att Wallenstam som hyresrättsproducent kan gynnas av lägre pris på bostadsrätter, eftersom efterfrågan på hyresrätter då blir större", skriver han.

"De enstaka bostadsrättprojekt som vi själva har i vår projektportfölj kan enkelt ställas om till hyresrättsproduktion vid behov. Om efterfrågan på bostadsrätter faller kan också byggnationen av bostadsrätter minska. Det kan leda till ökad konkurrens mellan entreprenörer och i sin tur innebära lägre byggkostnader för oss.""
Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista