Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

I verkligheten är det fler boende i hyresrätt än i bostadsrätt i lika stora bostäder i Stockholm.

"Jag och Peder Palmstierna har gjort en studie av alla boende i Stockholms stad med hjälp av SCB. Den visar att i varje stadsdel i Stockholm, alltså även i innerstaden, har boende i hyresrätt betydligt lägre inkomster än boende i bostadsrätt och äganderätt. I både innerstad och ytterstad är medianinkomsten för dem i bostadsrätt 7 000 kronor högre per månad än för dem i hyresrätt. Och skillnaden är ännu större jämfört med dem i äganderätt."
..
"De påstår att befintliga hyresrätter utnyttjas ”mindre effektivt” och hänvisar till en rapport från 2013 i vilken Boverket uppskattar att ”90 procent av välfärdsförlusterna från systemet kommer från ineffektivt utnyttjande och 10 procent från ett för lågt byggande.”

I verkligheten är det fler boende i hyresrätt än i bostadsrätt i lika stora bostäder i Stockholm. Andelen trångbodda är högst i hyresrätt medan andelen med hög utrymmesstandard är lägst i hyresrätt. Medelantalet barn är större i hyresrätt än i bostadsrätt.

Boverkets påstående om välfärdsförluster är ett teoretiskt antagande. Författaren skriver att resultaten gäller bara om hyresmarknaden är en perfekt marknad, vilket den, som han också framhåller, inte kan vara."
..
"En FN-rapport från 2013 visar att avskaffandet av en hyresreglering sällan har medfört ökade investeringar i hyresmarknaden, utan snarare vridit marknaden mot mer äganderätt. Två examensarbeten från KTH undersökte effekterna av avregleringarna i Finland, Norge, Spanien och Storbritannien och kom fram till att de inte ökat byggandet av hyresrätter."
DN-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista