Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Den fiktive statsministerns sommartal 2017

Bostadstrackern fungerar igen men på ny adress: http://bobubbla.ddns.net/

"Kamrater
Bostäder är ett trängande behov. Bostäder med hyror som den enskilde kan betala med sin egen lön. Det är inte möjligt att vidmakthålla dagens byggregler och hur fastighetsmarknaden utvecklats med att premiera bostäder med oljad ekparkett och kök från Tyskland. Regeringen kommer dra ner på kraven på alla nivåer för att vi skall kunna bygga billigare bostäder.
  • En flerfamiljsfastighet, i flera våningar, behöver inte ha hiss. Det räcker med att förbereda ett hisschakt. Samtidigt behöver endast markplanets lägenheter handikappanpassas, inte hela fastigheten. Fastigheterna behöver inte heller ha både trappa och rullstolsramp in, det räcker med ramp. Varje förenkling pressar produktionskostnaden nedåt vilket resulterar i lägre hyror.
  • Ränteavdraget fasas ut på tjugo års sikt. För varje år kommer det frigöra 2,5 MDR SEK som kommer gå direkt till bostadsproduktion av bostäder där jobben finns. Som det är idag finansierar låginkomsttagare utanför storstäderna med lågt belånade bostäder medelinkomsttagarnas, i storstadsregioner, ränteavdrag. En fördelningspolitisk praktvurpa som vi nu kommer tillrätta med i en takt som bostadsmarknaden och medelklassen borde kunna hantera.
  • En av AP-fonderna kommer göras om till investeringsfond för att snabbt få loss medel till infrastruktur- och bostadsinvesteringar. Avkastningen blir de framtida vägtullar och hyresintäkter som genereras. Gör vi detta klokt, med fokus på områden där behovet av bostäder och vägar är som störst, blir det en bra affär för dagens och morgondagens pensionärer.
  • Det lärlingsprogram som Byggnads förhandlat fram med Byggindustrierna implementeras på bred front men skall även omfatta nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd. Den största gåva vi kan ge dem är att om, och när, de återvänder till sina ursprungsländer är kunskap. Den största gåva vi kan ge dem. för att återuppbygga ett krigshärjat land om det blir möjligt för dem att återvända en dag. Det bästa långsiktiga bistånd vi kan ge dessa stater och människor.
  • Kommunerna kommer att uppmanas att frigöra mark i närheten till tätorterna genom leasingavtal. Inte sälja ut marken utan tillgängliggöra marken genom samproduktion med fastighetsbolagen. Du kan bara sälja matsilvret en gång är ett ordspråk som varje ansvarstagande kommunalpolitiker bör ha uppspikat på väggen på kontoret."
Ledarsidorna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista