Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

bostadstracker.no-ip.org generar nu även grafer

Erbjuder ny visualisering på http://bostadstracker.no-ip.org/ av den svenska bostadsmarknaden. Inget Excel eller handarbete i framtiden. Allt ritas via C#.NET-komponenter, schemalagda aktiviteter så allt sköts helt automatiskt och uppdateras 3 dagar i veckan.

Kan väl bjuda på att Bo Bubbla jobbar till vardags med IT - fast det hade ni kanske redan listat ut?

Vad tycker du om detta? Jag skulle gärna ta emot lite feedback i kommenteringsfältet. Är det helt meningslöst eller intressant?

Egna hem
Fritidshus
Gårdar
http://bostadstracker.no-ip.org/

2 kommentarer:

 1. Longitudinell fakta/data är det enda som är verkligt intressant, sedan tar det så klart lite tid innan faktum sjunker in. Den viktigaste frågan för att inte lura sig själv är att bryta upp datat på olika nivåer i tid och rum.

  Det behöver man inte ha en hel byggkostnadsdelegation för att reda ut.

  Ser man det över tid ska graferna sätta i relation till förändrade skatter (vilket är det som påverkar människors beteende mest) tex

  mervärdesskattekommittén SOU 1989:35
  http://www.bassarsson.com/ind%20skatt.pdf

  eller

  Bostadspolitiska utredningen
  Kommittéberättelse 1995:N01
  eller

  Bengt Turners artikel vid tiden
  http://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/24-7-bt.pdf

  Lägeshyror på hyresmarknaden
  http://www.regeringen.se/contentassets/ba39928e8efb48ce9cc33741c55f8c1f/bruksvarde-forhandling-och-hyra---en-utvardering-bilaga-2

  SOU 2000:33

  eller

  Byggkostnadsdelegationens betänkande SOU 2000:44

  eller

  sedan infördes omvänd skattskyldighet 2007
  1:e juli 2007.

  Det finns en del politiska beslit bakom dagens situation:


  Kanske tre nivåer/horisonter för tid:

  - Per år som ovan

  - Fem år (ungefär en valperiod)

  - 20 år (att förstå förändring över tid på allvar)
  (det är på 20-årsnivån som man kan dra slutsatser av Riksdag och regering, dvs ansvaret för varför vi hamnat där vi är, ligger på våra folkvalda, om de har inte har fattat vad det fattar för beslut som påverkar bostadsmarknaden, som fungerar som en supertanker, det går att rikta något, men tar 10 år att åtgärda med helt ny kurs, och vid tiden har man redan fattat nya beslut, som ställer till den gamla kursen. S.W

  SvaraRadera
 2. Sedan möjligen detta med plats (rum)

  Exempel (notera nio år som relativ period, notera att priserna för nyproduktion var rätt låga 1994, trots att priserna var låga (internationellt sätt även under 80-talet)

  År-----Markkostnad-----Byggnadskostnad-----Totalt (mark+bygg)

  --------BOA--- -BRA-----BOA-----BRA---BOA-------BRA
  Riket
  1994 1189 1072 11189 10083 12378 11155
  1995 1327 1170 11471 10121 12798 11291
  1996 1136 1024 11822 10656 12957 11680
  1997 1714 1567 12965 11849 14679 13416
  1998 1702 1531 13286 11954 14988 13485
  1999 2620 2356 14862 13362 17483 15717
  2000 2387 2153 15735 14192 18122 16344
  2001 3487 3149 18433 16647 21921 19796
  2002 3691 3320 19314 17370 23005 20690

  Notera marken går upp med faktor tre på nio år. Notera att det smäller till på allvar valåret 1998 till 1999, vilket bara kan förklara med ändrade skatteregler.
  Notera sedan att byggkostnaden drar iväg lite väl mellan 1998 och 2002, av samma skatteskäl, det är inte bara ränteavdragen som fasas ut,

  Storstad
  1994 1622 1521 11359 10654 12981 12175
  1995 1590 1410 12160 10779 13750 12188
  1996 1184 1055 13222 11782 14407 12838
  1997 1878 1714 14241 12993 16119 14706
  1998 1998 1801 13717 12363 15715 14164
  1999 3076 2775 15762 14220 18838 16996
  2000 3115 2807 18131 16341 21246 19149
  2001 4575 4126 20921 18867 25496 22994
  2002 4792 4270 22178 19759 26970 24029

  Notera markpriserna för storstad...ca faktor 3, byggpris nära faktor 2.

  Stor-Stockholm
  1994 1980 1804 12704 11577 14684 13381
  1995 1572 1383 11895 10466 13466 11849
  1996 1132 997 14280 12579 15412 13577
  1997 2036 1849 15027 13653 17063 15502
  1998 2022 1807 13919 12437 15941 14244
  1999 3248 2909 16609 14878 19857 17787
  2000 3193 2867 17955 16117 21148 18984
  2001 5123 4579 21551 19262 26674 23841
  2002 5689 5056 23408 20804 29097 25860

  Notera markpris, nära faktor fyra och byggpris under faktor 2.

  Länsregion I - III
  1994 927 816 11085 9752 12013 10568
  1995 859 751 10249 8968 11108 9719
  1996 1061 973 9663 8868 10724 9842
  1997 1462 1340 11006 10085 12468 11425
  1998 1264 1134 12651 11354 13915 12489
  1999 1492 1330 12637 11263 14129 12593
  2000 1432 1293 12594 11369 14027 12663
  2001 1688 1528 14318 12959 16005 14487
  2002 1862 1701 14555 13300 16417 15001

  Markpris faktor 2, byggpris under faktor 1,5
  Det är alltså betydligt mer lönsamt med storstäder och Stockholm, vilket ger mer skatteintäkter, (Urban Express) om det inte vore så att det inte fungerade egentligen, eftersom det blir för dyrt för vanliga arbetare, vilket leder till underligheter, som ökad boendetäthet, eller att det bara byggs där avkastningen är högst, för det är trots allt marknadsekonomi. Prisstegringen på bostäder är fasansfull, och så hävdar Riksbanken och politiken att vi inte har inflation....

  Det var skattepolitik som skapade miljonprogrammen med. Nu har vi en flyktingindustri, som gjuit liv i var enda liten håla, med arbeten som är offentligt finansierade, fast man påstår att de är privata, men de betalas via skattsedeln, och frågan är mer vilka arbeten som sedan ska till? inte putsar nyanlända varandras skor? ens för 20 kr per timme. Så enkla arbeten o storstäder, bygger på att någon hittar på hur bostadspriserna landar rätt, och ingen är i närheten. Skulle lånebördan minska, dvs att vi amorterar, så minskar krediterna, och då försvinner det hittepåpengar, och då blir bankerna insolventa(re), så detta med enkla arbeten och längre bostadspriser och lägre byggpriser går rimligen inte riktigt ihop, över tid. S.W

  SvaraRadera

Min blogglista