Summa sidvisningar

Reklam


Tyréns: Begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter och inte hyresregleringen

"Ett av de vanligaste argumenten för marknadshyror är att det ökar bostadsbyggandet och ökar rörligheten. Bransch- och intresseorganisationen SABO har därför bett Tyréns, en av landets mest välrenommerade specialister på samhällsbyggnad, att analysera effekterna av marknadshyror.

Tyréns beräkningar och analyser stärker mig i övertygelsen att det inte räcker med att ideologiskt vilja något – oavsett om man ivrar för marknadshyror eller inte. Scenarier om marknadshyror är komplexa och svårbedömda, effekterna måste tröskas igenom på flera nivåer.

Tyréns skriver bland annat att den begränsade byggkonkurrensen och de höga byggkostnaderna är den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter. Om inte konkurrensen i byggsektorn ökar kommer inte marknadshyror leda till att nyproduktion av bostäder ökar påtagligt"
Dagens Samhälle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista