Summa sidvisningar

Reklam


Image

ddd

Finanspolitiska rådet: Minskade ränteavdrag och höjd fastighetsavgift leder till att symmetrin i beskattningen ökar

"”Jämfört med andra åtgärder som nu är aktuella för att minska hushållens skuldsättning har minskade avdragsmöjligheter fördelen att de påverkar prissättningen utan att några kreditrestriktioner införs. Både minskade ränteavdrag och höjd fastighetsavgift leder också till att symmetrin i beskattningen ökar”, skriver Finanspolitiska rådet.
Enligt Finanspolitiska rådet har det stor betydelse om man genomför förändringar ränteavdraget i dagens lågräntemiljö eller när vi har mer normala räntor. Värdet av avdraget är mindre med dagens räntenivå och rådet anser därmed att det är ett bra läge att genomföra en reform av ränteavdraget.
De noterar även att avdragsreformerna hade ökat statens skatteintäkter med omkring 5 miljarder kronor medan en höjd fastighetsavgift hade ökat skatteintäkterna med 10-12 miljarder kronor. Detta kan jämföras med höjningen av inkomstskatten som förväntas dra in 4 miljarder kronor på kort sikt och ännu mindre på längre sikt."
DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista