Summa sidvisningar

Reklam


Så kan en minskad flyttskatt finansieras

"Det finns emellertid en väg ut ur dödläget. Genom att begränsa sänkningen av ränteavdraget till endast nyupptagna lån, skonas de hushåll som redan köpt sitt hem under rådande förutsättningar. Därmed försvinner det politiska priset att sänka ränte­avdraget.
Effekten på den fortsatta prisbildningen och hushållens framtida skulder blir dock densamma. ­Mindre låneutrymme ger lägre priser och lägre ­skulder över tid. I takt med att alla hus har omsatts har de lägre ränteavdragen fasats in långsamt och med varje enskild köpares godkännande. En smidigare infasning av lägre ränteavdrag är svår att tänka sig.
Det finns en risk för inlåsningseffekt när nya lån uppfattas som sämre än gamla, men det är egentligen en illusion som marknaden snart genomskådar. Priserna på marknaden är nämligen ett kommunicerande kärl i sammanhanget. X kronor i räntekostnad motsvarar visserligen ett lägre lån, men kan köpa lika många kvadratmeter boende före eller efter sänkningen av avdragen. Sänkta flyttskatter kommer dessutom att höja omsättningen och öka rörligheten."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista