Summa sidvisningar

Reklam


Man ska se till att fler kommuner växlar upp, och vi ser hur vissa kommuner, tyvärr, år efter år smiter från det här bostadsförsörjningsansvaret som är enligt lag

"Fler kommuner måste ta sitt ansvar för att bygga de nya bostäder som behövs. Det säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) som i första hand vill försöka hitta en morot för att stimulera kommuner att bygga. I andra hand väntar piskan."

"Bostadsministern tycker uppenbarligen också att kommuner inte alltid tar sitt ansvar. På frågan om det kan bli aktuellt att tvinga kommunerna att bygga, så är bostadsministern försiktig, men ändå inte främmande för tanken om man inte lyckas förmå kommuner att bygga på annat sätt.

– Man ska se till att fler kommuner växlar upp, och vi ser hur vissa kommuner, tyvärr, år efter år smiter från det här bostadsförsörjningsansvaret som är enligt lag. Det måste kommunen leva upp till. Här tror jag mer på morot än piska, men om det är så att kommunerna inte bygger, så måste vi se över vad vi kan göra mer, säger Mehmet Kaplan. "
SVT

Relaterat:

- Höj skatten på obebyggd tomtmark (Lantmäteriet anser att det är ett problem).
- Dra in planmonoplet för kommuner som inte bygger.
- Inför kommunalt riktväde: Staten skall utifrån fullt mätbara parametrar som Tobins q och nuvarande bostadsbestånd ange ett minsta tillåtna antal detaljplanerad bostäder i varje kommun.
- Inför omsättningskrav på mark för att garantera skälig prissättning.
- Höj incitamenten att bygga via höjning av kommunal fastighetsavgift.
- Förändra "Robin Hood"-utjämningssystemet (del 1)
- Förändra "Robin Hood"-utjämningssystemet (del 2)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista