Summa sidvisningar

Reklam


Den synliga fastighetsskatten

"Den gamla fastighetsskatten som utgick med en procent av en fastighets taxeringsvärde är sedan ett antal år ersatt av en avgift som maximalt uppgår till knappt 7000 kronor per år. Många ekonomer sörjer att man på detta sätt gjort sig av med en fin skattebas som framförallt beskattade vinster som uppstått då husköparen haft tur (se inlägg om fastighetsskatten här, här och här), men faktum kvarstår att skatten var väldigt impopulär. Det har ofta hävdats att skattens bristande popularitet beror på att den på något sätt skulle vara mer omoralisk än andra skatter. Själv har jag snarast lutat åt att skatten var impopulär då den var ovanligt synlig eftersom inbetalningen sköttes av den skattskyldige själv; en anomali i dagens källskattesamhälle. En ny studie stödjer denna hypotes.

Det är Marika Cabral och Caroline Hoxby som undersökt fastighetsskatten i USA. Även där är skatten bland de mest impopulära och även där är den bland de mest synliga för den enskilde. Vad författarna utnyttjar är att en betydande andel av befolkningen får fastighetsskatten dragen månadsvis direkt från sitt bankkonto tillsammans med sina bolånebetalningar. Detta gör skatten betydligt mindre synlig än om man betalar in skatten en gång om året. Det visar sig också att de som får skatten dragen automatiskt har betydligt sämre koll än andra på hur hög fastighetsskatten egentligen är."
Ekonomistas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista