Summa sidvisningar

Reklam


Byggherrekostnadernas utveckling 1990-2015

"I  de  studerade  kommunerna  har  plan­  och  bygglovsavgifter mer är fyrdubblats under perioden, från i genom snitt ca 25 000 kr till ca 110 000 kr. Va­anslutningsavgifter har  mer  än  fördubblats,  från  drygt  60  000  kr  till  drygt  130  000  kr.  Elanslutningsavgifterna  har  utvecklats  på  liknande sätt, från knappt 10 000 kr till drygt 25 000 kr."

"Samtliga  delar  av  byggherrekostnaden  som  studerats  i  denna  rapport  har  stigit  klart  snabbare  än  priserna  på  privata  tjänster,  vilket  enligt  vår  mening  är  en  relevant  jämförelse, särskilt för plan­ och bygglovsavgifter som ju primärt  består  av  ”kontorsarbete”.  Medan  tjänsteprisindex stigit med 70% under perioden 1990­2015 så har plan­ och  bygglovsavgifterna  mer  än  fyrdubblats  under  den  aktuella perioden. Särskilt plan­ och bygglovsavgifterna har också stigit klart mer än de direkta byggkostnaderna. Man  kan  tänka  sig  flera  olika  förklaringar  till  de  snabbt 
stigande kommunala avgifterna som slår igenom i byggherrekostnaderna.  Kommunernas  ekonomiska  situation  försämrades  under  1990­talet  och  ett  sätt  att  få  in  mer  pengar  kunde  då  vara  att  höja  avgifter.  Som  diskuteras  i  Lind  (2003)  kan  kostnaderna  inom  bostadsbyggandet 
tolkas  i  termer  av  en  vinstdelningsmodell  och  stigande  priser  på  bostäder  innebär  då  att  det  finns  ett  större  överskott att fördela och då kan det vara relativt lätt att höja taxor, särskilt som dessa taxor trots allt är en relativt liten del av den totala kostnaden för att uppföra ett hus. Det  kan  ju  noteras  att  avgifter  och  markpriser  stiger  ungefär lika snabbt."
Byggherrekostnadernas utveckling 1990-2015

Kommentarer:

Nu är det lätt att peka finger åt kommunerna men vad händer om de sänker sina kostnader? Jo, övervinster i byggbolagen, fastigheten kommer säljas till marknadspris.
 "Vi har en skyldighet gentemot stockholmarna att ha en marknadsprissättning på marken. Vi kommer inte att dumpa markpriset på något sätt, det skulle i bästa fall gynna den som flyttar in i första hand, men när lägenheten säljs vidare är frågan om lägenheten får ett marknadsmässigt pris. Så den vägen är inte gångbar. " (Fastighetsnytt)

Sedan, varför sälja mark nu när man kan vänta och få bättre betalt senare? Ett omsättningskrav på byggmark borde införas, snarast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista