Summa sidvisningar

Reklam


Värdestegringen på obebyggda tomter kan vara orsak till att de inte bebyggs

"Lantmäteriet har tittat på andelen fastigheter som benämns som obebyggda tomter i det officiella Fastighetsregistret. Västra Götalands län sticker ut som det län med flest obebyggda tomter, 12 894 stycken. I Västra Götaland är Göteborg, Tanum och Borås kommunerna med flest antal obebyggda tomter. I Kronobergs län finns minst antal obebyggda tomter, sammanlagt 1 728 stycken. Minst antal obebyggda tomter står dock Solna kommun i Stockholms län för, där finns 32 stycken. - En förklaring till att många tomter har stått obebyggda i flera år i kommuner med stor bostadsbrist är att ägarna inte väljer att låta bebygga eller sälja sina tomter. En bidragande orsak kan vara att fastighetsskatten för en obebyggd tomt är endast en procent av taxeringsvärdet medan värdestegringen på dessa orter har varit betydande, säger Henrik Roos."

Lantmäteriet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista