Summa sidvisningar

Reklam


Stockholms huspriser inflationsjusterat


12 kommentarer:

 1. Prisfallet inför 1a VK inleds sas före kriget bryter ut, så man kan ju spekulera lite över vad som händer dessförinnan, eftersom det är kreditförlusterna efter 1a VK (pengar som gick upp i rök) som spökade under 20-talets räddningsaktioner (som nästan lyckades) men som sedan satte fart på 30-talets depression (och husbyggnadsinvesteringar) som sedan slutade i en ny olycka
  med fallande priser 1939, (men inte av samma magnitut)

  Man ser ju ganska tydligt uppgången i fastighetspriser efter tysk-franska kriget och den därpå följande "stora finansiella katastrofen runt 1878, som sedan återupprepas under mellankrigstiden. S.W

  SvaraRadera
 2. Det finns hur många intressanta samband som helst att korrelera mot avseende huspriser, och poängen med nedan är mest att försöka komma ut ur interna bubblor, dvs att man sitter fast i en tro att just Stockholms bostadsmarknad är frikopplad från världen utanför, det är den inte, varken vid förra sekelskiftet eller nu, snarare är det mycket mer sammanflätat nu, och händelser utanför Sveriges gränser, får ännu mer inverkan än för drygt 100 år sedan.

  Det är ganska mycket som man känner igen, och det är ju inte så att historien upprepar sig, däremot upprepar sig upp och nedgångar i priser på fastigheter, och alla som tror motsatsen, kan gå till banken och köpa bostadsrätt i Stockholm, kanske har Sverige upptäckt en helt ny ekonomisk ordning, som avviker från övriga världen,
  eller all historisk erfarenhet....

  Exempelvis:

  1906 Finland ger både män och kvinnor som fyllt 24 allmän och lika rösträtt. Finland blir först i Europa att införa rösträtt för kvinnor.

  1906 Landsflyktiga ryska socialdemokrater, bl.a Vladimir Lenin och Josef Stalin, inleder en kongress i Stockholms Folkets hus. (jämför dagens alla människor från andra ställen i världen, som ockå håller hov i Stockholm) Stockholm, Sverige är liberalt.

  1906 grundar Luther Lee Blake ”Standard Statistics Bureau” som förmedlade finansinformation om företag (utom järnvägsbranschen). 1860 sammanställde Henry Varnum Poor affärsinformation om järnvägsbolagen och grundade sedermera företaget Poor Co. 1941 slogs företagen samman till Standard & Poor's Corp.

  1907 den internationella konjunkturnedgången drabbar Sverige

  Sverige undertecknar Haagkonventionen
  om neutrala staters uppträdande i krig.

  1907 Bankerna ges tillträde i kommersen kring Stockholms fondbörs. Fram till 1907 hade var antalet börsmedlemmar fem, eftersom affärsbankerna hölls utanför. Med 15 affärsbanker ökade antalet börsmedlemmar till 20.

  1907 Trippelententen bildas av
  Ryssland, Frankrike, Storbritannien.

  Paniken 1907 (1907 Bankers' Panic)
  En ekonomisk kris som uppstod när New York-börsens aktier föll 50% från toppnoteringen från föregående år.

  Lågkonjunkturen ledde fram till misstro mot bankerna och det uppstod uttagsanstormningar (bankrun), för att få ut pengarna, när det inte fanns tillräckligt med sedlar uppstod panik varpå ett flertal av landets banker och företag trädde i konkurs

  1908 Olja upptäcks i sydvästra Iran

  Riksdagen antar en invandringslag för att hindra "för landet skadlig invandring".

  Gifta svenska kvinnor får rätt till egen skattesedel och därmed rösträtt i kommunala frågor på samma villkor som andra skattebetalare

  1909 Allmän rösträtt i Sverige för män.
  Rösträtten för män godkänns av den svenska riksdagen.

  Inkomststrecket på 800 kronor per år slopas,
  rösträttsåldern höjs från 21 till 24 år

  1909 John Moody bildar Moodys som bedömer kreditvärdigheten hos låntagare av obligationer.

  1909 En massaker på Armenier i staden Adana ger den osmanska regeringen tillfälle att med överväldigande majoritet fatta beslutet att avsätta den sultanen Abd ül-Hamid II.

  Ryske tsaren Nikolaus II besöker Stockholm. Den Svenske generalen Otto Beckman blir nedskjuten mitt i Kungsträdgården av ungsocialisten Hjalmar Wång som uppfattar att Beckman är en rysk officer.

  Storstrejk utbryter i Sverige. LO uppmanar till lugn och besinning. 200 000 oorganiserade och 100 000 organiserade arbetare lägger som mest ner arbetet.

  Sverige är under en månad lamslaget innan en uppgörelse nås. 4 september – Strejken upphör då strejkkassorna börjar sina. LO beslutar om återgång till arbetet.

  Konflikten blir ett nederlag för LO,
  som förlorar hälften av sina medlemmar.

  1910 Den svenskfödda befolkningen i USA
  uppgår till 665 000 personer.

  Andra internationalen håller kongress i Malmö.

  De svenska bankerna börjar organisera sina emissioner
  i emissionsbolag.

  Världens mäktigaste bankirer samlas på Jekyll Island
  för ett icke officiellt möte för att planera för införande av ett banksystem i USA (Federal Reserve) för att staga upp bristen på kapital / krediter.

  S.W

  SvaraRadera
 3. 1911 Den svenska banklagen tillåter affärsbankerna köpa
  aktier (i viss utsträckning) – Vilket så klart var
  väldigt kontroversiellt.

  Tripoliskriget bryter ut,
  året därpå avträder Osmanska riket
  Libyen till Italien.

  Den sista enligt 1866 års riksdagsordning valda svenska riksdagen sammanträder. Val till andra kammaren i Sverige med nya regler utan inkomstspärr.

  SAP ökar med 33 mandat som blir lika stort som Allmänna valmansförbundet.

  1912 Förslaget om kvinnlig svensk rösträtt faller på
  Första kammarens motstånd.

  Den obetalda ledigheten för nyblivna svenska mödrar
  utökas till sex veckor. (generöst nog, vilket
  förträdesvis gagnade/gynnad fattiga arbetarkvinnor)

  De 5:e moderna olympiska spelen hålls i Stockholm, med stadion som huvudarena. Det är en svnesk militär, Vicor Balk, som osannolikt nog lyckas ro hem spelen, eftersom man inte får krediter/har råd i Berlin. Balk lyckas mer eller mindre privatfinansiera hela kalaset. Spelen blir en publicksucce, och arrangemangen (likosm Stockholm stadion) blir förebild för alla kommande OS.

  Första Balkankriget
  Osmanska riket vägrar tillmötesgå Balkanförbundets ultimatum utbryter 1a Balkankriget mellan Osmanska riket på ena sidan och Bulgarien, Grekland, Montenegro och Serbien på den andra.

  1913. Den svenska utlänningslagen träder i kraft.

  Den svenska riksdagen beslutar om allmän nomadskola för barn till nomadiserade samer, skolan utmärks av kortare undervisningstid, lägre krav och lägre kompetens (olegitimerade) på lärarna. Debaten handlar då mer om att det är en anpassning till omständigheterna, medan det i efterhand uppfattades som diskriminerande. Barn till bofasta samer får emellertid gå i ordinär Svensk folkskola med auktoriserande lärare. (jmfr idag, vilka lärare som arbetar i nomadiserade utanförskapsområden, debatten förtigs idag, men kommer i historiens ljus vara hård, domen över det vanvettiga och orättfärdiga)


  Federal Reserve System (Federal Reserve, Fed) grundas genom ett kongressbeslut.

  Fed är ett privatägt och delvis statligt drivet centralbankssystem där styrelsen är politiskt tillsatt. Federal Reserve är självstyrande vilket innebär att de ej är skyldiga att redovisa något för någon, inte ens för den amerikanska staten.

  Andra Balkankriget börjar när Bulgarien anfaller Serbien, som får hjälp av Grekland. Kriget slutar med freden i Konstantinopel och är upptakten till 1a V.K eftersom Serbien fördubblar sitt territorium, Bulgarien framstår som förlorare. (det handlar då som nu om Svarta havet, Ryssland och relationenerna till Muhammedanerna)

  Trippelalliansen
  Allians mellan Italien, Tyskland och Österrike-Ungern befästs vid en konferens i Salzbrunn.

  30 000 män från hela Sverige deltar i Bondetåget, där de går till borggården på Stockholms slott och kräver förstärkning av den svenska krigsmakten.

  S.W

  SvaraRadera
 4. 1914

  Huspriserna drar iväg efter tysk-franska kriget, då en Europeisk stormaktsordning under Bismarck inseende tar form, stabilitet i handel, sedan dippar det i mitten på 1880-talet med en massa utvandring och nödår, och så bildade det en del partier på vänsterkanten, samt delar av idrottsrörelsen. I vart fall vänder priserna upp efter 1889...

  och håller sig hyfsat stabila ända fram till 1914, för vad händer, (utöver 1a VK och upptakten, dvs ekonomisk tillbakagång runt 1906.

  Jo till råga på allt, så börjar allmänheten inte att lita på bankerna, och försöker realisera sin tillgångar, och realt kapital är i princip förnödenheter, säkerhet, fastighet/bostad samt guld/silver, som transaktionsmedel.

  Hamstring i Sverige börjar i butikerna av mat och förnödenheter, därefter börjar människor växla in sina sedlar mot guld.

  Sverige ger ut enkronorssedlar på grund av befarad silverbrist.

  Den svenska riksdagen antar en utlänningslag, som möjliggör större kontroll av utländska medborgare, som vistas i Sverige.

  UD:s presschef håller tal på publicistklubben och inskärper vikten av neutral rapportering från kriget.

  Panamakanalen invigs efter krigsutbrottet, vilket ger USA möjligheter att hålla sig utanför och upprätthålla världshandel.

  1914 Kronprinsen Franz Ferdinand av Österrike och hans maka mördas vid besök i Sarajevo av 19-åringen Gavrilo Princip vilket rubbar maktalansen i Europa och bäddar för stor militär konflikt.

  6 februari – 30 000 män från hela Sverige deltar i Bondetåget, där de går till borggården på Stockholms slott och kräver förstärkning av försvaret. Gustaf V, håller ett tal till Bondetåget. Kungen uttalar sig för ett starkt försvar, i strid med regeringens politik vilket leder till regeringens avgång.

  10 februari – Sveriges regering med statsminister Karl Staaff avgår i protest mot att kungen i sitt tal tagit ställning mot statsministerns försvarspolitik. Kungen vägrar ta tillbaka sina uttalanden.

  16 februari – Landshövding Hjalmar Hammarskjöld bildar en opolitisk ministär, en partipolitiskt obunden ämbetsmannaregering, som av liberalerna uppfattas som en högerorientering. Extravalet i 2a kammaren medför en stark ökning för högern och de frisinnade försvarsvännerna. Regeringen Hammarskjöld sitter kvar.

  SAP sluter borgfred med regeringen Hammarskjöld [5] i försvarsfrågan. När nu stormaktskriget har brutit ut börjar man rusta upp det svenska försvaret. S.W

  SvaraRadera
 5. 6 juli Tyskland ger Österrike-Ungern bindande löften
  om stöd i händelse av krig med Ryssland.

  23 juli Österrike-Ungern ställer därmed ultimatum
  med krav på Serbien (som rekyl av Balkankrigen)

  28 juli Österrike-Ungern förklarar Serbien krig,
  svarta veckan inleds.

  Ryssland inleder mobilisering.

  31 juli – Danmark, Norge och Sverige förklarar sig neutrala i konflikten mellan Österrike-Ungern och Serbien

  1 augusti Allmän mobilisering i
  Frankrike och Tyskland.

  Tyskland förklarar Ryssland krig, företrädesvis
  pga intressen i Serbien.

  3 augusti Tyskland förklarar Frankrike krig
  och tågar därefter genom neutrala Belgien

  Sverige förklarar sig neutralt i stormaktskriget, Norge gör samma sak, varpå Rysslands Östersjöflotta avbryter uppdraget att stänga in den svenska flottan i Karlskrona.
  (eftersom Ryssland var rädda att Sverige skulle sluta upp på Tysklands sida, som hämnd för gammal ost (Finland)

  4 augusti Storbritannien förklarar Tyskland krig
  då man garanterat Belgiens neutralitet.

  6 augusti Österrike-Ungern förklarar krig mot Ryssland.

  Serbien förklarar krig mot Tyskland.

  12 augusti Storbritannien förklarar krig mot
  Österrike-Ungern.

  15 augusti Japan ställer ultimatum att tyska fjärranöstern-
  flottan dras tillbaka.

  23 augusti Japan krig mot Tyskland.

  26–30 augusti Tyskland besegrar Ryssland
  (Slaget vid Tannenberg)

  31 augusti – Tyska soldater nära Paris, för att en gång för alla sätta republiken på plats efter tysk-franska kriget. Franska regeringen flyr.

  12 september – Sveriges riksdag antar enigt den svenska regeringens förslag till 1914 års härordning, en kraftig upprustning av försvaret och utökning av flottan.

  19 oktober Fyrar och lysbojar vid Sveriges sydkust släcks (efter tyska påtryckningar). Därmed får brittiska krigsfartyg svårare att ta sig in i Östersjön, vilket är ett litet brott mot neutrliteten, men ger Sverige vissa fördelar visavi den viktiga handeln med Tyskland och Danmark.

  28 oktober – Osmanska riket spärrar Dardanellerna och beskjuter ryska hamnar vid Svarta Havet från krigsfartyg varpå Frankrike, Ryssland och Storbritannien förklarar Osmanska riket krig.

  Storbritannien annekterar Cypern.

  november – Britterna upprättar en marin blockad mot Tyskland, vilket påverkar Sverige, i högsta grad, Sveriges statsminster benämns Hungersköld, och Sveriges känsliga geopolitiska läge, (liksom Rysslands ännu värre) ges en förklaring. Sverige klardae sig genom Göta kanal, Ryssland svalt, och det blev revolution.

  17 december Drottning Victoria av Sverige besöker Berlin och träffar Tysklands kejsare, rikskansler och utrikesminister, visar förståelse för tyska synpunkter på kriget. Fattas bara annat, Sverige drabbades hårt av blockaden mot Tyskland, som drabbade Ryssland ännu värre, vilket fick till följd av att England blev tvungen att bistå Ryssland vi Svarta havet, och den katastrofala expeditionen till Galipoli började planeras.

  18–19 december – Trekonungamötet. Sveriges, Norges och Danmarks konungar träffas för skyddandet av de tre ländernas enighet, neutralitet och gemensamma intressen under världskonflikten.

  Fastighetspriserna kunde ha sjunkit mycket mer, nu lyckades man hålla samhällsordningen uppe, och trots allt fortsätta investera, genom krediter, vilket ju byggde på att Sverige ansågs pålitligt, och kunde hålla sig utanför kriget, samt upprätthålla "ordning och reda" :-)
  S.W

  SvaraRadera
 6. Missade visst 1905, det var det året som revolutionärerna i Europa, insåg att om ett gäng aisater (japaner) kunde besegra Rysslands kejsardöme, så kan väl även vi....

  Restaurang pelikan i Stockholm hette tidigare Port Arthur, kallas Pottan, där det gick att dricka hyfsat billig öl och inte bli nekad i dörren. Pottan fick väl namnet för att hedra just den revolutionära symboliken, med vad som föregick oktoberrevolutionen.

  4 januari Ryska flottbasen Port Arthur
  kapitulerar i rysk-japanska kriget

  22 januari 200 000 ryska arbetare marscherar till
  Vinterpalatset i Sankt Petersburg där de
  beskjuts av tsarens trupper och hundratals
  människor dör.

  Blodiga söndagen. Cirka 1 000 "fredliga"
  demonstranter dödas,

  mars Japan slår Ryssland i slaget vid Mukden.
  Japanska flottan under amiral Heihachiros besegrar
  ryska österjöflottan under amiral Rozjestvenskij
  (slaget vid Tsushima vid Koreasundet) som avslutar
  rysk-japanska kriget, där för övrigt geväret gör entré, och förbådar ny krigföring, att inte vara ute på öppna ytor, om man inte är nedgrävd, dvs kavalleriet är inte helt framgångsrikt, och arméerna börjar överväga om det inte är smartare med bruna/gröna/grån uniformer, så att man inte går att ta sikte på så lätt.

  Detta förebådar även kostymen, blå som grå, att den "feminina" prakten med plymer, glitter och tingeltangel, och inte minst färger, för att imponera (skrämma) fienden, fick ge vika för ett nytt manligt ideal, att verka, men inte synas :-)

  Bonderevolter utbryter i Ryssland 1905, som resultat av motgångarna i kriget.

  1 maj 3 000 verkstadsarbetare runtom i Sverige strejkar.

  Den stora konflikten inom den svenska verkstadsindustrin slutar med att arbetsgivarna erkänner föreningsrätten och att minimilöner införs.

  6 juni – Norska Stortinget håller ett hemligt möte, där man beslutar att dagen därpå säga upp unionen med Sverige.

  20 juni – En urtima riksdag i Sverige debatterar upplösningen av unionen med Norge.

  Arbetarrörelsen deklarerar sin avsikt att proklamera generalstrejk i händelse av krig med Norge. Så man försöker sig på en diplomatisk lösning, eftersom en fejd med Norge skulle vara förödande för Svensk handel, dvs Sverige skulle hamna i samma ruttna geopolitiska läge som före 1809, instängd i pölen med Ryssland av "danskjävlarna"

  31 oktober – Storstrejk i Finland mot den ryska överhögheten. Ryske tsaren är vettskrämd och återställer Finlands självstyre genom Novembermanifestet.

  Jo, 1905 går det ner med huspriserna, men sedan upp, med anledning av att man lyckas få igång bankväsende och krediter. S.W

  SvaraRadera
 7. Resultatet av kriget blev att Frankrike övergick från kejsardöme till republik ("tredje republiken") medan det nu utrikespolitiskt förenade Tyskland blev kejsardöme. Det nya tyska rikslandet Elsass-Lothringen har genom historien varit ett omstritt område och detta var varken första eller sista gången området skiftade ägare.
  Den 19 juli 1870 offentliggjordes Frankrikes krigsförklaring mot Preussen (i fråga om olika uppfattningar om den Spanska tronen, vilket sedan fick en slags återkoppling under Spanska inbördeskriget) Fransk-preussiska kriget inleddes 1870–1871 med förkrossande förlust för Frankrike, vilket sas grundlade den stabila finansiella ordning och handel som kan avläsas i kurvan över inflationsjusterade (reala) huspriser i Stockholm.

  Krigsskadeståndet (frankrike "startade kriget" stimulerade den tyska ekonomin och medförde stärkt fart i industrialiseringen under en spekulationsdriven lågkonjunktur. Krigsförlusten orsakade en fransk revanschism som är central för att förstå orsakerna till första världskrigets utbrott, vilka annars hade kunnat begränsas till Balkan och Muhammedanerna.

  1873 införs återigen guldmyntfot genom den skandinaviska myntunionen mellan Danmark, Norge och Sverige, en slags sentida Kalmarunion.

  Värdet på kronan sattes så att 1 kg guld motsvarade 2 480 kronor. Under 2012 var pendlade priset på 1 kg guld omkring 360 000 svenska kronor, kronan var vid guldmyntfotens införande värd ca 150 gånger mer räknat i guld än idag.

  Så funderar man lite på "priser" för bostadsrätter, och inbillar sig att detta är realt kapital, kan man ju jämföra med vad kronans värde skulle varit med guldmyntfot, dvs genom att kronan inte är värd något längre, och det går att tillverka hur mycket hittepåpenbar som helst av skulder, kan man skapa en gigantisk prisökning på bostäder, dvs inflation, som inte kallas inflation, trots att hela byggindustrin hänger med, och så inbillar sig människor att Sverige inte har inflation....det är ingen inflation på konsumtionsvaror, men tom mat, allts riktigt mat, som inte är gjord på glukossirap är också på väg att bli rejält dyrt.

  Guldmyntfoten suspenderades i Sverige som sagt i samband med första världskrigets utbrott Riksbankens skyldighet att lösa in sedlar mot guld upphörde eftersom människor inte litade på valutan och ville realisera sina tillgångar på banken genom att köpa reala tillgångar, guld, silver, råvaror eller mark.

  Ända fram till 50-talet stod att läsa på sedlar ”Sveriges riksbank inlöser vid anfordran sedel å fem kronor med guldmynt enligt lagen om rikets mynt av den 30 maj 1873.
  S.W

  SvaraRadera
 8. 1924 Guldmyntfoten återinfördes. Sverige återgick efter kriget som första europeiska land till guldmyntfot, efter den amerikanska räddningsaktionen för den tyska ekonomin.

  Ambitionen var att återgå till den paritet som gällt 1914. Detta krävdes en kraftig deflationspolitik för att återställa kronans tidigare värde.

  Deflation innebar arbetslöshet och ekonomisk stagnation, vilket undergrävde allmänhetens förtroende för guldmyntfoten.

  Sverige upplevde, relativt sett sju goda år (1924–30), i synnerhet om jämförelse görs med utvecklingen i Tyskland.
  Den stora depressionen slog ut i full blom efter börskraschen i new York hösten 1929.

  Det är stökigt med kreditförluster mot Tyskland, sedan drar den tyska hyperinflationen iväg, varpå fastighetspriserna faller även i Sverige.

  Eli Heckscher konstaterade i en analys
  att ”penningkrisen icke givit anledning att revidera något så när måttliga föreställningar om det svenska välståndets tillväxt under efterkrigstiden”.

  BIS grundas 1930 av centralbankerna i Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland samt av två privata bankkonsortier från Japan och USA för att hantera Tysklands betalning av krigsskadeståndet enligt Versaillesfredens och Youngplanens villkor.

  Sveriges ekonomiska tillbakagång 1931 berodde på världsdepression, det fanns ingen efterfrågan på Svenska varor, tex virke.

  1931 England lämnar guldmyntfoten den 20 september

  1931 guldmyntfoten i Sveriges upphör av lätt insedda skäl, då man gick över till pappersmyntfot den 27 september (en vecka efter England)

  Nät Sverige lämnar guldmyntfoten etablerar man som första land i världen en penningpolitisk regim som gick ut på att stabilisera den inhemska prisnivån i stället för att hålla fast växelkurs. Sverige anses genom denna pris-
  stabiliseringspolitik ha föregripit den inflationsmåls-politik som bedrivits av ett antal länder – däribland Sverige från 1990-talet och framåt. Alltså de lärdomar Sverige drog efter bank- och finanskrisen 1992, som var en hastig och olustig olycka som drabbade Sverige efter kreditfesten efter novemberkuppen 1985, och ett mannaminne är som alla vet fem år. Sedan tar nya unga troende över agendan, och tänker att det inte händer igen, och barnen har inte längre läst Pappan och havet av Tove Jansson. S.W

  SvaraRadera
 9. 1914 Guldmyntfoten upphör i Sverige
  1924 Guldmyntfoten återinfördes
  1931 guldmyntfoten upphör den 27 september 1931
  Sverige övergick över till pappersmyntfot och inlösningsrätten i guld upphör.
  De flesta länder som använde sig av guldmyntfot övergav denna under mellankrigstiden, men BIS stabiliserade valutahandeln med sin guldfranc.

  Fram till 1952 angav svenska femkronorsedlarna Sveriges riksbank inlöser vid anfordran denna sedel å fem kronor med guldmynt.


  BIS använde 1930-2003 guldfranc som valuta vid internationella avtal. BIS är "centralbankernas centralbank". I Europa har BIS arbetat för upprättandet av en europeisk centralbank med BIS som en supranationell organisation på nivån ovanför denna megabank.

  De flesta länder som använde sig av guldmyntfot övergav denna under mellankrigstiden, men BIS stabiliserade valutahandeln med sin guldfranc. Använd i Latinska myntunionen och indirekt genom Bank for International Settlements ända fram till 2003.

  Att priserna nu drar iväg, må vara lite motsägelsefullt, men i slutändan så är både guld och fastigheter realt, det finns på riktigt, vad det är värt, är ju en fiktion, vare sig sedlar eller ettor och nollor, är ju något annat än att man tror på systemet, att det är pålitligt, den dag människor inte tror det det, händer det något med både priser på mat, och huspriser. Frågan är mer i vilket värde, man mäter, eftersom vd ngt är värt, är en högst subjektiv fråga. S.W
  http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_PV/2011/pv_2011_1_Carlson.pdf
  Ett slags guldmyntfot användes dock i västvärlden från slutet av 1940- till början av 1970-talet, det så kallade Bretton Woodssystemet. Bretton Woods-systemet var ett växlelkurssystem med fast kurs för länders valutor gentemot den amerikanska dollarn. 1945−1971 reglerade det växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden (IMF).
  Huspriserna under Bretton Woods-systemet ser väl ut att ligga ganska stabilt.
  BW blev ett slut för upprepade och drastiska devalveringar av lokala valutor i jakt på konkurrenskraft på exportmarknaden. Och alla vet ju vad som hände på 70-talet, devalveringar. Priskrig med valutor för att hålla arbetsmarknad och exportindustri på gott humör, och den som inte förstår att fastighetspriser är en funktion av arbetsmarknad, (betalningsförmåga över tid, dvs risk, förstår ingenting. Det är inte så att markvärden bara uppstår ur ingenting, värdet av marken uppstår för att några är beredda (vilja) att betala, och dessutom har förmåga att betala (kunna), och att några runt omkring, tror att denna vilja, och detta kunnande, är kontinuerligt uthålligt över tid....

  Tydligt ser man att novemberkuppen 1985 satte fart på priserna, genom att kapitaltillgången ökar, (fiat)
  Svenskarna blev som tokna och galna, och började investera i fastigheter i London, och förstod någonting.

  Efter solen, ner som en pannkaka, 1992. Bankerna hade skapat pengar, som inte fanns, och lite för många hade gjort affärer med denna rikemansfiktion, varpå det small till lite extra just i Sverige.

  1995 inleds saneringen av statsfinanserna, och nu börjar priserna stiga, dvs på vissa ställen, inte ute i landet.
  Detta förklaras med att det inte byggs bostäder som hyresrätt, utan att det är bostadsrätter, där det är en förening som sätter sig skuld, inte en fysisk person, ansvaret försvinner en lite smula till. Under 80talet hade Sverige nästa Europas lägsta prduktionskostadner för byggindustrin, och efter 1998 så är vi dyrast, det är inte så att Sverige har blivit bättre eller att lönerna gått ner realt, nix, det är andra frågor som spökar. S.W

  SvaraRadera
 10. Ett slags guldmyntfot införs i västvärlden slutet mav 2a VK, och när denna myntfot börjar verka, så sjunker så klart huspriserna, reala värden. Prisfallet på 30-talet sammanfaller med börse-krash, samt kraftig ökad produktion, för att stimulera ekonomin.
  När Bretton Woodssystemet avslutas pga kostanderna för Vietnamnkriget börjar huspriserna knata iväg, och det är väl i samband med avregleringen av finansmarknaderna runt 1980, som först priserna vänder nedåt, sedan uppåt. Den där fasförskjutningen förlaras mas med att Sverige ligger fasförskjutet ca fem år med vad som händer i USA, dvs motsvarande novemberkupp införs i USA efter att Shahen störtas, och Reagan vinner valet, dvs man avskaffar kreditregleringen helt och låter bankerna tillverka egna hittepå-pengar av de tillgångar som man uppfattar, uppstår genom skulder vid belåning, av företrädesvis bostäder.

  De där upp- och nedgångarn ser man ganska tydligt, och den topp som nu torna upp är en zunami, den har en enorm kraft, och styrkan syns inte förränd det är närkontakt, dvs att alla våra tillgångar, alla våra pengar, är en föreställning om värden. Euron var ett bra försök att hantera detta, om nu bara alla haft ansvar för sina egna skulder och inga yttre räddningsaktioner skulle ske, men nu blev det inte så, politikerna skyller på EU, gör inte sitt jobb, och litar blint på att en federation ska lösa allt, men det gör den inte, den skjuter möjligen problemen på framtiden, vissa regioner är mer framgångsrika än andra, och får överskott, som de måste låna ut, och andra måste låna och sätta sig i skuld, tar man bort nationsgränser, uppstår bara skulder mellan indivder eller olika grupper inom en "EU-stat" det är bara nya gränser, som i framtiden kommer vara "gated communitys" same shit, different names, konfliktytor blir det, och priser på mark en funktion av krig, fred och vilken valuta man sätter priserna i, guldmyntfot eller hittepåvärden.

  Men inget av detta är nytt, ens runt 2008 då det skrevs massor av guld och fastighetsvärden sist, det är samma eviga frågor, kurvan man ser i bilden, ger histirskt, anledning att fundera hur nedsidan av kurvan kommer att se ut, inte om, utan när, och hur brant, ofta brukar inte nedgångar vara malström,, men det kan ju han hänt ngt magiskt med människans psyke, masspåverkan kanske har minskat, loksom sårbarheten nu när vi snart är 10 miljarder människor och allt sker med "just in time" och kreditpengar och en hel dags lager med mat i kylskåpet, värdet på fastigheter står och faller med stabilitet och förutsägbarhet, och tror man att vi har det i Sverige nu, så är det ingen fara alls, att vara försatt i livslång skuld. S.W

  SvaraRadera
 11. Den där kurvan är ganska tydlig - att ngt inte riktigt är som det ska....

  Det finns två tidigare uppgångar med ungefär samma förändringstakt över tid, 1918 och 1985, (efter novemberkuppen), och de uppgången varade ju ända till 1992, hela sju år varade kreditfesten.

  Hacket man ser 2008, skulle nog egentligen vara en lite större kana nedåt, till normala nivåer men då blåste man på i EU med så ofantligt mycket mer nya krediter, att kreditfesten kunde fortsätta. Dvs ingen förstår omfattningen av ny lån som statsmakten, våra förnämliga politiker, utfärdat "für alle"

  Sverige hade från runt år 1000 huvudsakligen silvermyntfot, (intern handel)

  Guldmynt som präglades i Sverige var främst tänkta att kunna användas i internationell handel.

  Daler infördes 1534 och var cirkulationsmynt eller utrikeshandelsmynt. Historien om världens första Riksbank på Skeppsbron och Palmstrucks kreditbedrägeri med kopparplåtar är en annan historia.

  På 1620-talet började man som sagt mynta kopparmynt, eftersm medborgarna grävt ner allt silcer och guld för fogden, dessa kopparmynt var omständiga och kunde förfalskas och sjönk i värde vilket ledde till bimetallism och en separat kopparmyntfot.

  1745 (efter stora nordiska krigen) hade Sverige en för stor sedelutgivning, något som gjorde dem oinlösbara och ledde till en separat pappersmyntfot.

  1772 genomför Gustav III en statskupp varpå adelns intressen minskar.

  1773 Den första, Diskontkompaniet, inrättades av Gustav III 1773 i Stockholm.

  Diskonter var namn på Sveriges första affärsbanker. Namnet har samma innebörd som diskontera och kommer sig av att dessa lämnade så kallade diskontlån.

  Gustav III inför
  - förbättring av allmänna hälsovården
  - upprensning från missbruk i förvaltningen
  - förbättrade löner för rikets ämbetsmän


  1775 och 1783. amerikanska frihetskriget kulminerade i en amerikansk självständighetsförklaring 1776

  1775 spannmålshandelns frigivning

  1776 Amerikanska självständighetsförklaringen

  1776 oktober Gustav III skriver om Amerikanska revolutionen:

  "Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv.... – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet.

  1777 blev Gustav III den första statschefen i världen att erkänna USA som ny stat.

  1777 myntrealisation) övergick Sverige till silvermyntfot.
  armén och flottan satt i förbättrat skick

  1780 spannmålshandel, mer frihandel

  1780 nödår - en sällsynt långvarig missväxt började bidrog till ekonomisk nedgång


  1783 Parisavtalet

  1783 tar Gustav III över utrikespolitiken
  Gustav III erövringsplan mot Norge, att erövra från Danmark för att slippa Öresundstullen.
  Danmark var allierat med Ryssland.

  1783 Vid ett möte med sin kusin kejsarinnan Katarina II av Ryssland i Fredrikshamn sökte Gustav III beveka Ryssland att avstå inblandning i ett eventuellt svenskt-danskt krig. Vid Katarinas bestämda vägran att överge Danmark strandade hela planen

  1788 började Gustav III i hemlighet upprustning av armé och flotta

  1789 Franska revolutionen
  Gustav III:s krig mot Ryssland
  genomförandet av Förenings- och säkerhetsaken,

  1803 guldfranc blev internationell standard

  1809 Ny Regeringsform i Sverige.


  Efter Malmö diskonts fall 1817 avskaffades såväl guld- som silvermyntfoten helt, och även detta kan avläsas i fastighetspriserna. S.W

  SvaraRadera
 12. Det är magiskt med krediter, och det är egentligen först på 1800-talet som kreditsystemet kommer igång med affärsbanker och företag, där bankerna numera tagit över riksbankernas monopol, och sas finansierar staten, dvs politiken, och det är väl här som man kan se faran med Sveriges svaga konstitution efter 1974, vi har fått in ett gäng köpte nötter, som är så insyltade i systemet med PR-byåer och partigängeriet, att de inte ens själva uppfattar att de är köpte, och när "marknaden", i Sverige har vi fyra banker, får för stort inflytande på kapitalsidan, de reala tillgångarna, så blir det risktagning med krediter, och så drar man undan mattan på sig själv, och så kommer en rekyl, dvs om/när det rasar internationellt, så införs guldmyntfot, och när någon gör detta, förslagsvis USA, nu när inte BIS ligger kvar, så händer det grejor, det gäller i så fall bara att lista ut vad, detta med att vara preparerad, och klara sig i vart fall 3 månader (inte tre dagar), är en bra utgångspunkt, när det inte finns täckning att betala båtarna med mat från fjärran länder. Fiske och blåbär är ingen dum start :-) S.W

  SvaraRadera

Min blogglista