Summa sidvisningar

Reklam


Reglerad till döds

"Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på"
GP
Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överrens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2976727-reglerad-till-dods#sthash.jwnTRYSc.0Oci6NiA.dpuf
Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överrens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2976727-reglerad-till-dods#sthash.jwnTRYSc.0Oci6NiA.dpuf
Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överrens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2976727-reglerad-till-dods#sthash.jwnTRYSc.0Oci6NiA.dpuf
Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överrens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2976727-reglerad-till-dods#sthash.jwnTRYSc.0Oci6NiA.dpuf
Givetvis skulle marknadshyror, sänkt byggmoms och förändrade villkor för byggföretagen också bidra till att förbättra bostadsmarknaden. Men kärnan i bostadsbristen är regleringarna som gör att producentens väg från investering till färdig produkt är avgrundsdjup. Om det är något M och S bör komma överrens om så är det att avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kan hela Sverige vinna på. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2976727-reglerad-till-dods#sthash.jwnTRYSc.0Oci6NiA.dpuf

3 kommentarer:

 1. Ingen behöver vara orolig, planering av städer är viktigt
  eftersom det ger värden, planerar man fel, så blir det värdelöst, som i delar av Malmö eller Detroit, och planerar man rätt så blir marken värdefull.

  Det är som med oberoende penningpolitik, om politikerna få makten, direkt, över riksbank och riksgäld, så sätter de igång med ett slags grekiskt beteende, och sätter man in motvikter, så klarar politiken långsiktigt hållbara spelregler.

  Tar man bort kommunerna, som nog kommer bli fallet, så försvinner monopolet, och då hamnar beslutanderätten istället på regionala parlament, typ Stockholms län.

  Om man tar bort planmonopolet, dvs den lokala demokratin, men har kvar kommunerna, så måste man vara beredd på rekyl, från väljarna.

  Dessutom måste någon instans vara ansvarig för det gemensamma, staden som helhet, och om inte medborgarna i staden, i den lokala staden, stadsfullmäktige ska ha den beslutanderätten, så måste någon annan planera centralt, dvs se till att makten över äganderätten balanseras med det allmänna intresset.

  Så bara det kommer fram ett alternativ, vem som ska stadsplanera framtidens samhällen? demokratiska församlingar eller marknaden, och i dessa frågor är det ganska sannolikt, mot bakgrund av hur finansmarknader fungerar, att marknadsekonomin tjänar långsiktigt på att det är under demokratisk kontroll, och då återstår väl staten :-) varför inte återinrätta bostadsutskottet i Riksdagen, så kan de folkvalda knapptryckarna sitta och besluta centralt, om lokala frågor, skämt åsido, frågan är alltså vad som är alternativet till statens monopol att hantera makt och beslutanderätt, över medborgarnas egen miljö. S.W

  SvaraRadera
 2. Ja, det är en målkonflikt,
  Adam Cwejman har en viktig poäng avseende konkurrens
  att bygga hus, som det är nu kan ingen konkurrera med de stora, eftersom planprocessen anses för svår, (men det tycker inte vi som kan den.
  Man måste skilja på de planer som är lagakraftvunna, och reglerar befintlig bebyggelse, detta är en del i äganderätten, att ha rådighet över sin närmiljö.

  Ruckar man på detta, så drar man som sagt var ur proppen, det blir rovdrift på tomter som har liten bebygglse, och potentiella marknadsvärdet (abstrakt) kortsitkigt, men skapar instabilitet, eftersom marknadsvärdet i slutändan enbart har att göra med vilka som bebor området, börjar man med kortsiktig spek så kommer det en morgondag, och flyttar människor, en viss sorts människor som ersätts av andra, så sjunker värdet, och det är en enkel funktion av tillgång och efterfrågan, som ytterst landar i bankernas säkerheter, som sas är skakiga som de är.

  Däremot är det viktigt att få till stånd bättre pedagogik och planer för ny exploatering, för att öka konkurrensen, och ännu viktigare är att inse att planprocessen inte är någonting, utan ett exploateringsavtal med markkontoret (det är där pengarna och kontakterna finns), för utan en markanvisning inkl programskiss och hur många 100-tals miljoner du ska investera, inte en möjlighet att komma åt planprocessen, som i praktiken är en funktion av exploateringsavtal (betala staden mycket pengar) som ger en markanvisning, som sedan ligger före eller efter i fas med planprocessen, bara man inte tror att allt lösses med en planprocess, vem som helst kan ansöka om ett start-PM och stads-/plan-ariteketerna är mycket tillmötesgående och kompetenta, och intresserade av att andra synsätt än de gamla vanliga goa gubbarna.

  En bra första uppgift för Adam Cwejman med flera seriösa journalsiter som jagar lösningar, vore att ringa första bästa planariktekt, ellerstadsarkitekten, och fråga lite, de bits ju inte direkt, dvs att fråga de som har detta som profession, kanske har de något att tillföra, och sedan i samband med detta intervjua högsta ansvarige tjännsteman på markavdelningen, där de riktiga makten sitter, och lägga ett pussel, dvs skiva ner:

  1. planprocess (ny eller ändrad plan)
  2. markexploatering + markanvisningsprocess
  3. finanseringsprocess, finansiering av initial kostnad

  För att få en markanvisning måste man alltså från start ha finansiering klar, + en programskiss av någon bra arkiktekt, som imponerar på politikerna i stadsbyggnadsnämnden, inför en detaljplan.

  Men jag tror att debatten skevar, man måste skilja på diskussion om att komma åt befintlig byggd mark, som omfattas av gällande planer och egendomsskydd, dvs värdet på marken är delvis en funktion av att det inte går att smälla upp ett grisslakteri på granntomten,

  eller att få fram en ny detaljplan, i det senare fallet gäller det ny mark, som staden äger, och det förra fallet gäller det att komma åt mark som någon privat intressent äger, och det gäller att veta om man diskuterar äpplen eller päron.

  Vad det egentligen handlar om, är alltså inte att det är problem med detaljplnerna där det är obegyggt, tänk Akalla, Kista, Tensta, Rinkeby, det finns väldigt mycket mark i närheten att exploatera, som är allmänning. S.W

  SvaraRadera
 3. Vad man vill år är ju mark som ligger på attraktiva lägen, förträdesvis Östermalm, Gärdet, det exploatering av mark ger en enorm uppväxling, och där är det det svårt med hyresrätter, så man löser inte problemen för de som staten nu lite sent kommit på att man saknar bostäder för. De som driver på att förenkla eller ta bort planprocessen, är naturligtvis i grunden samma intressen som tillhör byggoligopolet, och man vet att det inte kommer att släppa in mindre aktörer, de är ändå chanslösa, men däremot vill man komma åt mark som någon annan äger, dvs man kan ge rätt saftig köpeskilling för en tomt med litet hus, om man vet att grannarna inte kan protestera, och så smäller man upp ett stort hus med bostadsrätter, visst, det är nog många som tycker att knösarna på granntomten gott kan få sin kvällssol förstörd, men problemet är inte detta, utan att det är fel argumentation, för det löser ändå inte problemet hur man bygger bostäder hyfsat billigt för de som har ett behov, och ännu värre kommer det att bli om man jämför förvaltningskostnader mellan socialt stabila miljöer och utanförskapsområden, det är sannolikt dubbla, så hyran kanske inte blir så billig som man tror, det är ofta dyrt att bygga billigt, för den som ska äga och förvalta. S.W

  SvaraRadera

Min blogglista