Summa sidvisningar

Reklam


Hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur.

"Hyran sätts i lokala förhandlingar mellan allmännyttan och den lokala hyresgästföreningen. Denna prissättning utgår från underliggande kostnader vilket medför att stigande kostnader kompenseras genom stigande hyror och vice versa. Detta skapar en stabillitet i intäkterna för fastighetsägare då exempelvis stigande driftskostnader eller räntor normalt följs av stigande hyror. Denna reglering är unik för just bostadshyresfastigheter."

 Svenska Bostadsfonden

1 kommentar:

 1. Den där bostadsfonden går att fundera lite på.
  I grunden verkar det vara intressenter som funnit ett sätt att få avkastning på kapital, via fonder, som placeras i egna aktiebolag som agerear som fastighetsägare. SÅ ska verksamheten fungera, får man väl fundera lite på kompetensen:

  De i verksamhetsledning och styrelse som förefaller besitta genuint branchkunande är:

  Leif Garph
  Tord Magnusson
  Esbjörn Wincent

  Resten verkar vara bank- och finansfolk. Har man eget kapital, ska man blanda in finansfolket så lite som möjligt, och har man inget kaåpital, så måste man ju koppla in detta skrå, och då vill det till att verksamheten har kompetens att faktiskt förvalta andra pengar som sina egna, det är väl där skon klämmar, vad det är för:

  1. "adminstrationskostnader"
  2. Avgifter
  3. avkastningskrav

  Dvs affären verkar gå ut på att få in sparmedel från småsparare, och sedan med denna kapitalgrund, skaffa sig lån för att finansiera hyresfastigheter. och endera köper man ett befintligt hus på fastighet och förvaltar, eller så bygger man ett nytt, och då är frågan vilken kompetens man har för byggproduktion?

  Under alla omständigheter är det imponerande, naturligtvis har verksamheten - kollektivt ägande (fonder) av kollektivt boende, hyreshus - ett betydande intresse för sin sak. Hyressättningen är så klart fundamental, för framtiden, och frågan är vilka äsom är kunden....som ytterst ska bära verksamheten för detta, är det personer som har egna intäkter, eller lever på allmosor från det allmänna?

  Intressenterna:

  Lars Swahn, VD. Grundare, huvudägare
  tidigare VD i London & Stockholm Properties Ltd

  Johan Grevelius,Kapitalmarknadschef
  Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning
  innan dess VD och delägare i Redeye AB.
  Före detta aktiechef på Nordea Markets.

  Anna-Britta Bergman, CFO och Vice VD
  Tidigare bl.a. CFO/koncernekonomichef för
  AB Havsfrun och KIBI Software Solutions.
  Moderat kommunpolitiker i Lidingö.
  (Utbildningsnämnden)

  Tord Magnusson, Fastighetschef
  Tidigare förvaltningsansvarig på Dagon Förvaltnings AB, Dalkia Facilities Management AB, Fastighets AB Förvaltaren, Arsenalen AB och Kullenbergbyggen AB.

  Ebba Christensson, Chef Analys och Transaktion
  Tidigare ansvarig för Investor Relations på Svenska Bostadsfonden.

  Carl Rosenblad, Styrelseordförande
  Grundare, huvudägare och arbetande ordförande för Consilium AB (publ).

  Ledamot samt VD i Svenska Bostadsfonden .

  Jan-Carl De Geer
  Tidigare VD, HSBC Nordic Region. Ansvarig för Norden Filialen i Stockholm och därmed bankens nordiska kunder samt startade upp ett flertal representationskontor för HSBC i Stockholm.
  Tidigare även Managing Director, Nordic Corporate Finance Desk på The Chase Manhattan Bank i London.

  Leif Garph
  VD och styrelseledamot i Sparbössan Fastigheter AB, Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, tidigare vice VD i Vasakronan och Affärsområdeschef i Skandia Fastighet.

  Esbjörn Wincent
  Tidigare Fastighetschef för Folksams direkta - och indirekta fastighetsinvesteringar i Sverige och utomlands. Styrelseledamot i Aberdeen Property Investors Indirect Investment AB samt Advisory board medlem i Mengus Stockholm AB.

  Advisory Board

  Peter Ahlås

  Rådgivare avseende den brittiska och irländska investerarmarknaden. Verksam i London City inom sjöfarts- och internationell försäkring sedan 1972. Tidigare styrelseordförande i HSBC Shipping Services Ltd och styrelsemedlem i HSBC Insurance Brokers Ltd.

  Mats Andersson
  Tidigare VD för Anticimex, en av Sveriges största aktörer inom Fastighetsbesiktning.

  Sverker Lundkvist

  Ledamot av Skandia Livs styrelse, tidigare VD för Dresdner Bank i Norden och Finansdirektör i Incentive AB och Alfa Laval AB.

  Lars Vigerland

  Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms universitet.

  SvaraRadera

Min blogglista