Summa sidvisningar

Reklam


Bopriserna är farligt höga

"EU-kommissionen anser att den främsta utmaningen för svensk ekonomi fortsatt är hushållens höga och stigande skuldsättning och att bostadsmarknaden fungerar dåligt. Till skillnad från i många andra medlemsländer har bostadspriserna i Sverige inte korrigerats.

Det svenska skattesystemet innehåller bland de starkaste incitamenten för bostadsägande i EU, bland annat genom ränteavdragen, vilket driver upp bostadspriserna. Till skillnad från Sverige har ett flertal andra EU-länder med hög hushållsskuldsättning tagit steg för att avveckla eller begränsa möjligheterna till ränteavdrag eller höja fastighetsskatten. Detta gäller bland annat Danmark, Finland och Nederländerna.
Sveriges fastighetsbeskattning är mindre än hälften så hög än genomsnittet i EU. Låg och i många fall regressiv fastighetsbeskattning uppmuntrar investeringar i dyrare bostäder."
DI-debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista