Summa sidvisningar

Reklam


Att pressa kostnader handlar för mig främst om standardisering och mer planlagt mark som sänker markpriserna och inte om att bygga skräp.

"Och om vi bygger med plastmatta i badrummen bara för att göra lägenheten mindre attraktiv för grupper med högre inkomster så är det väl inte en nämnvärt sämre bostad i de flestas ögon?

Hur länge något håller beror i hög grad på hur noggrant olika arbeten genomförts och det hänger inte nödvändigtvis ihop med materialval i till exempel badrum.

Sen har ju ingen seriös aktör något intresse av att det byggs hyreshus med dålig teknisk kvalitet eftersom det ju bara leder till högre avskrivningar och högre hyror. Att pressa kostnader handlar för mig främst om standardisering och mer planlagt mark som sänker markpriserna och inte om att bygga skräp.

Men om allt byggs likadant och är attraktivt för grupper med högre inkomster kommer ju dessa grupper att lägga beslag på alla nya bostäder under överskådlig tid när det finns en stor bostadsbrist. Ett alternativ är naturligtvis att ge sig in i olika komplexa kvoteringslösningar där vissa bostäder subventioneras och tilldelas särskilda behövande."
Dagens Arena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista