Summa sidvisningar

Reklam


Vem leder uttåget ur folkhemmet?

"För regering och riksdag borde bostadsmarknaden, trots alla låsningar, vara det lättaste området att förändra. Här har man ju alla instrument i sin hand. De mest angelägna åtgärderna för att åstadkomma ett bättre utnyttjande av det bestånd vi har, är att avveckla hyresregleringen och ändra reglerna för reavinstbeskattningen så att den inte blir en flyttskatt. Dessa åtgärder skulle frigöra mera bostadsyta i det existerande beståndet än vad som kan åstadkommas med några års nybyggnation. Trots detta krävs också nybyggnation, vilket skulle kunna stimuleras genom förenklingar i regelverken. Dessutom borde såväl inhemsk som utländsk konkurrens stimuleras inom byggsektorn.
Det finns starka intressen som med all kraft skulle motsätta sig en sådan politik. Vi har Hyresgästföreningen som inte vill ha några marknadshyror. Vi har monopolistiska företag och ett mycket starkt fack som inte vill ha någon konkurrens på byggmarknaden. För att övervinna dessa hinder krävs en stark politisk vilja. Det är det enda recept jag kan ge från djupet av min länstol"
Affärsvärlden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista