Summa sidvisningar

Reklam


Thomas Ernhagen är ytterligare en i raden av tyckare som är fixerad av hyresregleringen

"Men inte ens om allt det där kunde vara klart imorgon, skulle vi ha en sportslig chans att klara det högt ställda målet. Det är bara att inse att det inte kommer att gå utan att på allvar se till att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Vi måste med andra ord se till att det befintliga beståndet av bostäder används på ett bättre sätt än i dag. Regeringen har antytt att reavinstskatten vid försäljning av bostadsrätter och villor kan ses över. Det är bra, men samma behov av rörlighet gäller naturligtvis även det hyrda beståndet. För att möta det behovet krävs ändringar i det nuvarande hyressättningssystemet."
Fastighetsägarbloggen

"För några år sedan mätte vi ett projekt boendetätheten i hyresrätt och bostadsrätt i centrala Stockholm och kom fram till att det var mycket småskillnader. I fysiska termer förefaller det dåliga utnyttjande inte vara särskilt stort. Dåligt utnyttjande kan också tolkas i ekonomiska termer. De hushåll som värderar det centrala boendet högst kommer inte att bo i lägenheten om det är köer och reglerade priser. Problemet med detta argument är dock att om ”värderas högst” tolkas som ”är villig att betala mest”, så beror ju detta både på hur viktigt hushållet tycker det är att bo centralt i stan, men också på hur stor inkomst hushållet har. Och det låter ju inte som ett starkt argument för avreglering att vi då kan ersätta hushåll med lite lägre inkomst med hushåll med lite högre inkomster!"
Hans Lind i Fastighetstidningen

4 kommentarer:

 1. Nämen vad då, vet ingen hur det fungerade på Sovjettiden med svart marknad, hyresregleringen innebär ju bara tre saker:

  1. omvanlidingstryck från hyresrätt till bostadsrätt, vilket är nuvarande väg att komma åt det verkliga värdet, som dessvärre riskerar att bli lite för högt, pga av boalans avs skatt mellan boendeformer.

  2. ingen nyproduktion av hyresrätt, eftersom 1ovan ger att det inte är lönsamt för byggindustrin eller den som ska finansiera huset.

  3. Dolt värde på kvarvarande hyresrätter, som hyresgästerna utnyttjar själva med hjälp av besittningsrätten. dvs vi har redan marknadshyror, avs befintligt bestånd, och det är en ganska känt fenomen på bankerna, hur hyresgäster försöker få tag på mellan 500 000 och en miljon i kontanter, och det finns många sköna historier till vad man ska han pengarna till :-) Bankerna brukar godkänna detta, om historien är bra, oftast gör människor s att man inom släkten tar ut flera olika påsar, och sedan internbelånar sig.

  4. Bristen på hyresrätter drar upp det svarta värdet, och hyresgästerna bildar föreningar för att försöka kapitalisera via en brf.

  5. Hyresregleringen innebär att det endast är Hyresgästföreningen, dvs rörelsen, som sitter på central hyrestatistik, då alla fastighetsägare måste lämna in sina hyror inför förhandling, så Hyresgästföreningens ombudsmän sitter på statistik vida mycket bättre än SCB och fastighetsägarna någonsin kommer åt.

  6. Detta skapar i sin tur en instabil bostadsmarknad, minst hälften av bostäderna borde vara hyresrätt, för att hantera kapitalrisker, med brfs så blir det en gisslansituation emellan brf och bank, där bankerna har för höga incitamentet att låna ut pengar, som kan kapitaliseras som skuld, vilket innebär att ngn sitter på en risk, och det blir staten, dvs skattebetalarna, genom att den privata skuldsättningen blir för hög, vilket destabiliserar/undergräver stabilitet för statsfinanserna.

  7. Efter årets hyresförhandling har någ fastighetsägarna i Stockholm tröttnat.

  Vad man gör är enkelt, inte gå den politiska vägen, utan den juridiska, det är bara att säga upp förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen, och köra fritt, det finns inget som hindrar detta. Sätta hyran, och sedan ta matchen i hyresnämnden, det kan ändå inte bli sämre, som det är nu är det sett spel för gallerierna.

  Hyrorna ska vara klara, enligt systemkonstruktionen, runt Lucia, för att kunna skickas ut inför det nya året. Nunsitter det en massa personer, tjänstemän på bägge sidor, och lika många jurister och låtsasförhandlar, dvs gör ingenting, och blir klara central för sent, och separatförhandla framåt april, så hyrorna blir klara i juni, det är inte klokt.

  Lösningen är alltså inte ens hos fastighetsägarna längre, som har för få medlemmar som är privata hyresvärdar, utan numera mer är en intresseorganisaion för brfs, lösningen ligger i att de få fastighetsägare som finns kvar, säger upp avtalet med Hyresgästföreningen, och börjar agera självständigt, man behöver inte höja hyran så mycket, i det viktiga är att slippa rörelsen, för de inser inte sitt eget bästa (i toppen), för mycket ombudsmannaintressen, och egenintresse.

  de stora allmännyttiga bolagen är tjänstemannastyrda, och dessa klarar för närvarande inte av (vågar inte) säga upp avtalen.

  S.W

  SvaraRadera
 2. Så de som råkar "äga" sitt boende skall skrattande gå till banken med ännu mer pengar, medan de som hyr skall tvingas lämna sina hem därför att någon annan vill betala mer för det ?!

  Det är en närmast obscen syn på mänskliga rättigheter och jämlikhet, nödtorftigt maskerad bakom neutrala hittepå-ord som "rörlighet".

  Follow the money.

  SvaraRadera
 3. Nja, det finns inte så många hyresrätter kvar att fördela. De hyresrätter som finns, fördelas om genom en slags intern egen marknad, dvs byteshandel. Wn dl av kontrakten säljs svart, men de flesta cirkulerar runt, beroende på skilsmässor, dödsfall, flytt etc.

  Utmaningen är ju integrationen, som alla talar om, och som under de senaste 20 åren inte lyckats, så hur man ska lyckas nu återstår att se.

  För att köpa bostdsrätt krävs arbete och viss insats/säkerhet, och för att bli godkänd som hyresgäst krävs årsinkomst på 3-4 ggr årshyran, i allmännyttan, så det är bara att räkna, och fundera på vem som ska investera för nyproduktionen, hugade byggare står på kö, liksom tekniskt management, som projelleder/projekterar/finansierar, men det finns inga ägare. Likaså finns det kader av "förvaltare" som vill förvalta andras egendom, men inte själva ta kapitalrisken, och det vill inte staten heller, det var därfär staten kröp ur detta 2002 - 2006 när Mona var supernäringsminister.
  Man la över hela kapitalrisken på "marknaden" utan att närmare fundera på vad "marknaden" är? marknaden är ju ytterst hyresgästerna, som ska betala hyran. Det är buslätt att fatta ett investeringsbeslut att bygga ett hyreshus i tex norra Djurgårdsstaden, om hyresgästerna är lärare, poliser, sjuksköterskor, pensionärer som är friska med hyfsad tjänstemannapension.

  Att bygga hyresrätt i utanförskapsområden för ensamkommande flyktingbarn, med trassligt förflutet,
  är en annan femma, och dessa kommer aldrig få in en fot på hyresmarknaden.

  Alltså, det finns en lite andel boende kvar, som bor i hyresrätt, i attraktiva lägen, och som har en slags subventionerad hyra, givet marknadsläget, denna hyresnivå sätter nivån för hyran för nyproduktion, som jämförs med avkastningen för bostadsrätter. Hyresnivån för alla utanförskapsmänniskor, dvs flyktingar, ungdomar, arbetslösa etc, måste anpassas till deras inkomster, dvs hyran måste ner, och då kan man bara bygga där det är billig mark, och den marken måste exploateras, vilket kommunerna inte längre har råd med, varför man vill exploatera där det finns infra, och där är marken dyrare, och avkastningen ger att det blir bostadsrätt, fram till att något ploppar, för det kommer det att göra. S.W

  SvaraRadera
 4. Ekvationen är rätt enkel, ingen bygger, samtidigt som staten / kommunerna har råd med hotellboende för 1 700 kr per dygn o baracker. Det där är inget vidare lönsamt för staten, och ger vissa demokratiska / parlamentaraiska effekter.

  Besluten fattadades av s + m 2002 - 2006, och att sedan öppna gränsen utan att ha ett system för bostasproduktoin av hyresrätter, utan skapa skattelätttander för brf, skapade en slags osannolik obalans, avseede kapitalseiringspotential av hyresrätter samt av oexploaterad mark i fyra områden:
  - Hmmarby sjöstad
  - Nordvästra Kungsholmen
  - Området mot Solna och Solna mellan N-tull & R-tull
  - Norra Djurgårdsstaden/värtahamnen
  - samt tryck på utbyggnad L-ö, Täby etc

  (fundera på vilka sociotoper som bör här
  (röda T-banan öster om Östermalm)

  Man behöver inte vara begåvad för att förstå sambandet, om en slags gräns som handlar om
  betalningsförmåga - social stabilitet, det är
  hit kapitalmarknaden ser potential till låg risk.

  Att äga sitt boende är nog ingen vinst, om det händer något, de som sitter säkert till, är alla med hyresrätt, i bra lägen.

  Ingen kommer behöva lämna sitt hem, det enda som händer är att boendetätheten ökar, dvs standardsänkning, likt rådande situation bland alla invandrare, som bor packade som sillar. I jämlikhetens nämn, kommer Svenskar, som i god demokratisk ordning bäddad denna säng, behöva anpassa sig till den kommande ordningen.

  Hela lösningen ligger i att skapa gynnsamma investeringsvillkor att bygga hyresrätter, med en hyra som kundgruppen har råd med, och med dygnshyra på 1700 kr dygnet (i vårdkostnad för barn med skägg från fattiga länder, så är det rimligt att tänka sig att en hyra 3 500 kr månad är en bättre affär för staten för 24 m2 (studentbostadsstandard).

  Men det som kallas bovärde, dvs det som är det egentliga värdet, att bo i en stabil social miljö med människor av samma skrot och korn som sig själv, dvs vad som är svenskens sanna värdering av allas lika värde, ser man på var bankerna vill investera, där det är vitt som snö.

  Follow the money.
  S.W

  SvaraRadera

Min blogglista