Summa sidvisningar

Reklam


Sverige saknar en genomtänkt bostadspolitik

"Finansieringen av bostäder utmärks av ett virrvarr av olika offentliga aktörer som i det närmaste tävlar om att införa åtgärder – som motverkar varandra. Staten vill att det byggs mer och skickar subventioner till byggföretagen, medan många kommuner vill att det byggs mindre och begränsar den byggbara marken tillsammans med länsstyrelserna.
Bristen på bostäder leder till hög efterfrågan, vilket gör att bostadspriserna ökar. Hushållen följer med i de stigande priserna eftersom räntorna är låga. Riksbanken fortsätter hålla låga räntor och oroas samtidigt av hushållens ökande skuldsättning och pläderar då för amorteringskrav. Det sker samtidigt som politikerna stimulerar fortsatt skuldsättning genom ränteavdrag. Rörligheten på bostadsmarknaden försämras i sin tur av flyttskatten, vilken ytterligare bidrar till att bostadsmarknaden stagnerar."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista