Summa sidvisningar

Reklam


Om hushållen drabbas denna gång blir det betydligt farligare för samhällsekonomin än 1990-talets finans- och fastighetskris

"Nyligen tvingade den verklighet Boverket ser regeringen att skriva upp sina prognoser för bostadsbyggandet till 700 000 till 2025.
Det lägger ribban i närheten av nivåerna från miljonprogrammet när byggandet av flerbostadshus eftersom en tredjedel av rekordårens byggande var småhus åt enskilda hushåll. Men skillnaderna mellan förutsättningarna då och nu kunde inte vara större."

"Miljonprogrammets bostäder finansierades till största delen av det allmänna via lånevillkor och subventioner och byggdes för främst kommunala bostadsföretag och hyresmarknaden.
I dag är det marknaden, hushållen som finansierar nästan all nyproduktion."

"Om hushållen drabbas denna gång blir det betydligt farligare för samhällsekonomin än 1990-talets finans- och fastighetskris."

"Under alla omständigheter blir det ett dramatiskt skifte jämfört med dagens situation där normen är att hushållen äger sitt boende. De flesta av den nya migrationsvågens hushåll har mycket begränsade resurser att betala boendet med innan de är etablerade på arbetsmarknaden. Samtidigt kan samhället inte ducka för utmaningen. Att inte göra att något blir dyrare, leder till dåliga särlösningar av tillfällig karaktär och blir mänskligt sett förödande. Det nya bostadsbyggandet kräver ny finansiering av starka offentliga byggherrar och förvaltare i samverkan med kommuner som frigör byggbar mark i attraktiva lägen. De nya bostäderna måste möjliggöra integrationen av Sveriges många nya invånare"
Byggindustrin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista