Summa sidvisningar

Reklam


M föreslår slopat detaljplanekrav

"Byggherrar bör själva tillåtas att arbeta fram planförslag och kommunerna få mindre möjlighet att avslå planförslag som inte strider mot översiktsplanen", skriver partiledaren Anna Kinberg Batra och M:s ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson på DN Debatt inför bostadssamtalen mellan regeringen och Alliansen som inleds på måndag.
M-duon föreslår även att kretsen som kan överklaga byggnation ska begränsas och att överklagandeprocessen förkortas.
Länsstyrelsen bör slopas som instans för samtliga byggärenden och strandskyddet bör ändras i syfte att göra det enklare att bygga och bo nära vatten är två andra förslag de lägger fram i debattartikeln."
"Det finns också anledning att se över hur ”flyttskatten” kan förändras för att undvika inlåsning. Skattejusteringar bör finansieras av andra bostadsrelaterade skatter, men det är inte aktuellt att återinföra fastighetsskatten."
"Att i det läget försämra ränteavdragen [höjda skatter på arbete] eller återinföra fastighetsskatten kan ge stora negativa effekter för många familjer som redan i dag har små marginaler. Tre fjärdedelar av alla hushåll i Sverige har ränteavdrag i dag och skulle påverkas av försämringar, av dem skulle 65.000 hushåll med mycket små inkomster drabbas extra hårt. Att värna hushållens ekonomi är dessutom extra viktigt i ett läge där den svenska regeringen höjer skatten på arbete.
Att reformera den svenska bostadsmarknaden är svårt men nödvändigt. Med dessa utgångspunkter är vi dock beredda att söka samförstånd, om regeringen på allvar vill pröva nya vägar för att lösa Sveriges utmaningar."
DN-debatt

21 kommentarer:

 1. Ja det var ju väldigt mesigt att inte våga göra något åt ränteavdragen. Kan mer förstå att det för M just nu känns omöjligt att återinföra den avskaffade fastighetsskatten.
  Visar att vi har en ovanligt svag opposition.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Jo, marknaden löser allt, inkl den gamla nymoderata flyktingpoliten, det är för visso samt, men hur de än vrider och vänder sig, ahr de ändan bak. Det finns en anlednigen att marknadsekonomi fungerar bra i Sverige, investeringsklimatet är stabilt, dvs den som investerar kapital, kan förvänta sig förutsägbarhet, det är sas lite grunden för kapitalism.

  Översiktsplanerna är just översikt, utan juridisk bindande åtaganden. Staten, repeterar staten, ska garantera vissa grunder som inte marknaden klarar av.

  Tex att ansvara för dränering, vägar, reningsverk, avlopp, alltså sådant som Sverige tog tag i efter 1880 och massutvandringen från Sverige. Detaljplanerna tillhör det kommunala självstyret, än så länge kan inte moderaterna avskaffa kommunerna, då det kommunala självstyret är ihskrivet i RF.

  Tar man bort detaljplanerna är det som att pinka på sig när det är varmt, dvs banker och byggbolag gör sanbba kortsiktiga vinster, av att de boende i närheten blir överkörda av privata vinstintressen, dvs grönområden ruker till att börja med.

  Men, vad moderaterna föreslår är monumentalt självmål, om man är trad.moderat, alltså för de nya nymoderaterna finns inget hopp, de sitter i den soppa som företrädaren lagat. men förhoppningsvis finns lite hopp kvar inom delar av kapitaletablissemanget, dvs genom att avskaffa kommunens statens ansvar att reglera samhället, dvs införa en nattväktarstat, så avskaffar man i praktiken äganderätten. idag kan grannar som uppfattar att en privat spekulant som köper granntomten och bygger en mottagningsenhet för någonting, tex något spännande privat verksamhet för humanitära filantropiska idéer, så kommer marknadsvärdet av intilliggande tomter att sjunka. S.W

  SvaraRadera
 3. Dvs de ställen där det är höga priser på mark, har ju högt markvärde, som en funktion av marknaden värderar marken högt, dvs det är rätt sorts social miljö.

  Det finns brist på bostäder för mindre bemedalde grupper, ungdomar, pensionärer med vårdbehov, och naturligtvis flyktingar.

  Detalplaner ute i obygd och miljonprogram för dessa finns redan. De som flyttar till ver gei är inte den rika delen av jorden befolkning, och de som har pengar i Svergige, börjar förmodligen redan se sig om efter mer stabila landområden, än Sverige.

  Kort sagt, nymoderaterna saknar, inte en marknad av byggbolag som vill producera (snabbt in snabbt ut), utan en marknad som ska betala hyran, dvs slutkonsument. Att bygga för denna grupp, går inte, och om det nu gick, genom ngn slags mystisk ompacketering av Sub-prime, så kommer värdet att sjunka där manv ill bygga, eftersom det inte blir ngn ordning. Marknaden, som deen blivit, spotmarknad, är inte känd för att ansvara för långsiktighet, så man kommer bara att överexploatera, på några få ställen, se till att grannskapet inom ett halvår kommer att rösta på SD, och så undergräver man därtill det finansiella systemet. Det finns för få individer i Sverige med hög lön, och för många av dessa arbetar inom bank, finans, försäkringar och PR-/krängerinäringarna. Rationaliseras 25 % av dessa bort, samtidigt som subventioneringarna minskar av lån, samtidit som bankerna ska bygga bygga bygga på kvarvarande sociala oaser av systemfungerande retioner, så kan det bli spännande....
  oj, vi glömde p-platser, vi glömde avlopp, de är för dyrt, vi kopplar in oss på befintligt, och gatubelysning kan privatiseras, och förresten, vi bygger sjönära på lergrund, och sparar in på pålningen, grundvattnet kommer säkert inte att stiga. Elkraft och värmedistribution? vi avreglerar och återinför vedkaminer, så kan folk hugga ved, (studera fotografier av Stockholm eller vilken svensk stad som helst före 1a Vk, om hur mycket träd som inte var nedhuggna.

  Alltså, nymoderaterna tror nu, sannolit via ngt slags intern lobby, förmodligen bygglobby och inte banklobby, som alitat någon slags välsmord lobbyist, att det är detaljplanerna som är problemet, det enda problem som finns, är att grannar som är måna om sin närmiljö, överklagar kommunens beslut, till Länsstyrelsen, dvs till staten. I övrigt är detaljpkaneran väldigt viktiga för att få helheten i ett samhälle att fungera, det är därför det heter detaljpkan. man reglerar ett område i detalj, vad som är den gemensamma normen, boendetätheten är centralt, för att kunna dimensionera infra, och risken är mycekt hög att det är här som skon klämmer, fast det har inte lobbyisterna talat om för nymoderaterna, att ingen har råd med infra, exploateringskostnader, och då kan man fuska, dvs koppla in sig på befintligt, och så får någon annan fundera på LOD, dagvatten, dränering, avlopp, körtider till arbete, kollektivtrafik. Knär man in allt i befintlig miljö, (Urban express), slipper man, tror man, infrakostnader, men kära nymoderater, hela Stockholms vattennät är gravt eftersatt avs underhåll och investeringar och lever på övertid. Stockholm vatten brukar tillsätta ngt ny svindyr management-utredning vart annat år, och man kommer som alltid fram till att kicka kannan framåt. Nä, detaljplanernerna har kanske aldrig varit viktigare, nu när alltå går mot gränsen, intee bara polis, sjukvård och skolsystem. Kommuenrna har inte kvar tekniska inspektörer och kunskap, och det finns alltså inget helheltsgrepp, så att avskaffa detaljplernas rättsliga överprövning, innebär bara ännu mer korruption mellan några få stora byggbolag (kartell), ringad marknad, och att man på kort tid kommer att överexploatera den mark som är värd något, och det finns kanske en anledning, att marknaden anpassat sig efter ett stabilt förutsägbart system, kallat rättsstaten. grunden för handel och affärer. S.W

  S.W

  SvaraRadera
 4. Detta börjar bli läskigt, avs ogenomtänkt panikpolitik, att gå ut på djupt vatten, om det är problem med att vi har lag och ordning, och att sten, via Öänsstyrelser normerar PBL, så är det bättre att ändra PBL, att släppa in räven i hönshuset och agera stadsplanerare, innebär bara att man släpper in klåfingriga kortsiktiga mäklartyper som inte begriper ett skvatt av långsiktiga spelregler för marknaden, och så slår man undan benen även för fast egendom.

  Egendom är viktigt, dom över sig själv, att släppa in Pirayaklubben att planera grunden för en domsaga, är i ordets egentliga betydelse egenmäktigt, dvs nymoderaterna visar nog mest upp valpighet, man har precis som S bivit en skock broilers, som inte kan ngt avs konsekvensanalys, och får tips från fel tipsare, och så tror de gynnarna, att det kommer att byggas bostäder, nej, det finns ingen kundgrupp, för den stora frågan, flyktingarna som hövdingen signalerat hit. Däremot kommer avskaffande av planmonopolet innebära att i princip börsen ska planerara framtidens samhälle, och då kanske det inte blir en så stabil ordning, just den stabilitet och kontinuitet, som alla som ska investera kapital kräver, annars sticker man ngn annan stans, både med sitt kunnande, sina ungar, sin Mickan, och sitt kapital.

  Om nymoderaterna på allvar tror att att banker och finansvalpar ska sätt sig till doms över jordabalken, det reala kapitalets grundfundament, så kan de väl göra det, vänstern, i vart fall mp och vp kommer att jubla, men det kommer inte att fungera efter 10 år. Staten måste hålla monopolen på rättstillämpning, förslaget innebär ju oblygt nog en privatisering av dom över egendom, det är förenligt med Reinfeldtsocialism, han erkänner inte äganderätten, och det är helt ok, vi lever i en demokrati, problemet är inte ideologiskt, utan funktionellt, det kommer att gå åt skogen. S.W

  SvaraRadera
 5. Egentligen är dessa nyliberaler bara socialister, fast i ny skrud, och förmodligen inser de inte detta själva. Nymoderaterna har i akt och mening under åtta år använt migration för att upplösa nationalstaten, och de har haft ett demokratiskt mandat. (Att det sedan inte fungerar eller att man inte har något att ersätta nationalstaten, dvs äganderätten med, verkar ingen bry sig om.) Just nu är det mer socialdemokraterna som måste fundera, problemet är bara att det inte handlar om att ha kvar välfärdsstaten eller folkhemmet, vad som finns kvar är ändå kört. Det handlar om något myket större, att ersätta nationslstaten är att ersätta det civila samhälle och den rättsordning, rättsväsende som gäller. Rätt = stifta lag, och stifa lag gör endera en diktator, eller en privat aktör (inom sin domän) eller en lagstiftande församling, det brukar heta demokrati. Gemene man glömmer ofta bart vad demokrati är, att överlåta lagstiftning till ombud,och låta oberoende lagkunniga (lagmän) tilka lagen inom en domsaga/ lagsaga, inkluderat äganderätten, tex en lagfart.

  S.W


  SvaraRadera
 6. Markåtkomst (term inom fastighetsrätt)

  är ett ingrepp i privat äganderätt
  som innebär att staten (det allmänna)
  exproprierar egendom, dvs tvångsvis
  tar mark eller rätt att nyttja den i
  anspråk.

  Markägaren skall i gengäld
  få ersättning för intrånget.

  Inom tätbebyggt område gäller villkoret
  att det måste finnas en lagakraftvunnen
  DETALJPLAN som stöd för markövertagandet.

  Enligt huvudregeln ska markägaren ha en
  oförändrad förmögenhetsställning. Det är
  sällan som fastighetsägaren anser sig fullt kompenserad, inte minst på grund av affektions-
  värden som ej ersätts.

  (Gissa hur mycket exproprierad mark som staten tagit i anspråk för försvarsändamål vid tex Sveriges kuster, som sedan staten, sossarna, men framför allt moderaterna, sedan sålt tillbaka till privata aktörer,
  men naturligtvis inte de som staten tog marken från,
  staten stjl mark, för ett visst ändamål, dvs förstatligar, sedan efter ett tag, när staten behöver kapital, så säljer man av egendomen, till den som har kontakter eller får ett lån, och det är inte ens socialism, eftersom en socialistisk stat inte skulle kränga vidare.

  Att det allmänna kan tvinga till sig mark anses vara nödvändigt vid samhällsbyggnad. Så när nu staten beslutat om att vara en humanitär stormakt, och dela ut permanent uppehållstillstånd inkl garanterad försörjning, och helt struntar i bostadsfrågan, så kanske det uppstår problem, dvs lokala ordningar med lag och regler, enligt den vision som C lagt fast i sitt idéprogram, i vart fall familjerätt, dvs hur kvinnor ska kontrolleras ;-) S.W

  SvaraRadera
 7. Statsstaden (tex Visby) behöver ett skydd,
  en mur, för att skydda sin handel, och tullen på denna.

  Men staden måste även skydda bönder och jordegendom för att trygga sin försörjning, eftersom staden utan tillförsel av föda, faller på en vecka, jmfr belägring eller blockad.

  Inne staden finns polis, ute på landet länsman och häradshövding (jmfr landshövding), som garanterar att alla lokala kommunala maktmonopol, följer rikets norm.

  Vid gränsen finns militär som skyddar gränsen och handeln, och håller ordning på bilaterala maktmonopol.
  (Sveriges och Danmarks krig förklaras med kamp om Öresundstullen)


  Allt för att upprätthålla skyddet av egendom med hjälp av skatt och monopol på våld.

  Garantin för äganderätt lokalt är lagfart och oberoende domstolar. Utan den rätten, kommer någon att stjäla din egendom, eller dina barns rätt till din gård, och det är den rätten som centerpartiets idéprogram vill ta bort från nationell rådighet, din gård eller närmiljö kan väl lika gröna tillhöra alla, lite som socialisterna och Mugabe försökt tidigare med :-)
  S.W

  SvaraRadera
 8. Om fastighetsägare skulle ha enskild vetorätt gällande fastighet skulle till exempel anläggande av diken, stordrift (laga skifte), väg- och järnvägsbyggen eller försvarsanläggningar innebära att varje berörd fastighetsägare fick för mycket makt genom veto.

  Eftersom kollektivet, medborgarna (eller staten själv) kommer att ha nytta av gemensamma anläggningar, tex reningsverk, hamnar, flygplatser, järnväg har lagstiftaren ansett att det allmännas intressen (kollektivet) väger tyngre än den enskilde fastighetsägarens enskilda egendom.

  Skydd av egendom finns i såväl regeringsformen som i EU-rätten vilket innebär att det är inte är möjligt att utan vidare beslagta mark. (det förstärkta skyddet i RF skrevs in först 2014)

  Det finns ett omfattande regelverk gällande markåtkomst, under vilka förutsättningar mark kan tas i anspråk, för vilka ändamål och vilken ersättning som skall utgå. Just nu är det klappjakt på mark där banker och byggbolag vill exploatera, dvs där det fortfarande råder civil ordning (civilsamhälle) och det kommer att bli en inrikes dragkamp.

  Dvs det finns en anledning att människor flyr till Sverige, eftersom det är ordning och reda, nnu monopol på våld och att det går att garantera investeringar (risk). Dvs människor tar sig från kaos till stabila tillstånd.

  Exakt samma fenomen, genom att att den yttre gränsen, dels EUs, men äve Sveriges gräns, är upplöst, dvs att människor röstar med fötterna. S.W

  SvaraRadera
 9. Nu har Sverige, genom våra folkvadlas försorg valt att internationaliseras / globaliseras Sverige, och då uppstår ny kamp om befintliga resurser, (inte om välfärdsstaten) utom om äganderätten, för människor tar vad de vill ha, om de kan. Det gäller IS, men även en viss grupp människor, som har samma värderingar, brukar lägga beslag på lokal beslutanderätt, håller någon inte med, får man flytta. Detta drabbar i synnerhet flickor med invandrarbakgrund i hederskulturer, det finns inga val. I Sverige fingerar det på samma sätt, det finns en norm, annars kommer Soc och exproprierar ditt barn.

  Vissa regioner som inte är stabila, därmed ingen som vill investera i fast egendom, dvs noll byggintresse. med det är stort intresse att bygga där det är ordning, dvs de delar av Sverige som är etniskt homogena, och som fungerar enligt det civila kontrakt som funnits, dvs respekt för domsagan. S.W

  SvaraRadera
 10. Där domsagan sätts ur spel, dvs där andra maktmonopol där över, råder andra investeringsklimat, och andra aktörer har rådighet över det området.

  Nu finns det 100-tals utanförskapsomrården i Sverige och detta ökar rätt kraftigt. Moderaterna fick väljarnas förtroende 2006 att göra något åt saken, men gjorde tvärt om. Då kan man göra som advokatsamfundet, och säga att man inte ska skuldbelägga, eller så är det vad man ska göra, ställa de som är ansvariga för detta till ansvar. För annars ska rimligtvis inte samma långfingriga tjyvar ges mandatet igen :-)

  A. EUs gräns (jurisdiktion)

  B. Sveriges gräns, skyddas av militär

  C. Stad och land, skyddas av polis

  D. mark, miljö, civilsamhälle, skyddas av:
  - fastighetsägaren
  - de boende
  - gemensam uppfattning om civiliserat beteende
  - respekt för äganderätten, vilken inkluderar din
  rätt att äga ditt ord, din uppfattning och din
  rätt att skippa bli hotad/dödad för att du
  praktiserar din rätt.

  Eus. gräns har fallit
  Sverige avskaffat försvaret
  Lokalt i socialt utsatta områden har kan
  inte polisen göra ågot åt lokala hövdingar.

  Men värst av allt, det krävs ca 49 skötsamma lagföljare, för att hålla ordning på en avfälling.

  finns det inom ett område en lokala hövding, som inte gillar majoritetens lag, och denne skaffar sig ca 4 handlangare, så är det 5 mot 50 och om minoriteten inte kör med fair - play, så går det utför.

  Ytterst handlar således en stat och en ordning med demokrati, att man kontrollerar en bit territorium, där alla förväntas följa ett gemensam norm, i vanligt tal lagen, och om lagen upphävs, så upphävs äganderätten.
  Det fick kulakerna erfara i Sovjet, det fick judarna erfara under nazisterna och det fick vita farmare uppleva i Zimbawe. Gemensam är att det inte går så bra med ekonomin.

  Markåtkomst, när staten nallar egendom, delas i Sverige in i två kategorier:

  Inlösen tas en hel fastighet i anspråk.
  Om intrånget gäller hel fastighet ska
  löseskilling betalas

  Rådighetsinskränkning inskränks
  möjligheten att nyttja fastigheten,
  antingen genom servitut eller genom
  att en del av marken tas i anspråk.
  Vid rådighetsinskränkning utgår intrångsersättning


  Lagar som användas för markåtkomst är:

  • Expropriationslagen
  • Plan- och bygglagen
  • Fastighetsbildningslagen
  • Anläggningslagen
  • Lagen om exploateringssamverkan
  • Miljöbalken
  • Skogsvårdslagen
  • Lagen om kulturminnen m.m.
  • Ledningsrättslagen
  • Väglagen
  • Lagen om byggande av järnväg

  Ändamålen och villkoren för markåtkomst
  skiljer sig åt mellan de olika lagarna.
  Gemensamt är att staten kan ianspråktaga mark som den anser är viktig för det allmänna, och just nu verkar staten inte klara av uppdraget och är på vild jakt efter mark som ligger under civil kontroll, dvs ligger kvar i medborgarnas egen rådighet. Staten har all anledning i världen, att komma åt marken, eftersom det finns finansiella intressen bakom, men det kommer inte att bli populärt, det kommer inte att fungera.

  Moderater och sossar är i full färd med att försöka avskaffa det kommunala självstyret, och det fanns nog en plan, om bara EU hade fungerat enligt den nya internationalen, men om nu inte EU kommer att bli en federation, och om nu inte bank- och finanssystemet är solvent, så ska man se till att grunden, lagen, kan upprätthållas i de områden som har ekonomisk bärkraft, för det är till syvern och sist inget annat än kontroll av mark och upprätthållande av lag och ordning som ger ekonomisk utveckling.

  Mycket kan man anklaga S för, väldigt mycket, men den sits vi sitter i nu, har Hövdingen och hans knappatryckarchef försatt oss i, ngn slags briljant hybris, men det visade sig inte fungera. Det kan vara läge att fundera på om man då ska gå marknaden till mötes i ännu fler frågor, den kanske inte riktigt begriper sig själv? Business is lokal. Det vet vart enda motorcykelgäng. S.W

  SvaraRadera
 11. Byggnadsstadga
  Byggnadsordning
  Byggnadsskydlighet

  Nybyggnadskrav fanns, men var begränsade, då man redan under ladnskapslagarnas tid insåg att för höga krav på investeringar i byggnader ledde till brukarnas ruin, vilket inte var förenligt med vare sig brukaren eller statsmakten.

  http://runeberg.org/nfbd/0430.html

  Stadsstadgorna i Sverige var:

  Ordningsstadgan (1868)
  Byggnadsstadgan (1874)
  Brandstadgan (1874)
  Hälsovårdsstadgan (1874).

  1907 års Stadsplanelag brukar hänföras som lokal stadga.

  Reformen infördes i samband med rev. av RF, när man frångick ståndsriksdagen och införde en tvåkammarriksdag, med kommunalt självstyre och indirekta val till Riksdagen, botten -> upp ordning, för att kontrollera regenten.

  Stadgorna gällde obligatoriskt i alla städer (därav benämningen). I köpingar gällde brandstadgan och byggnadsstadgan samt stadsplanelagen.
  De övriga stadgorna kunde frivilligt tillämpas.

  En ny byggnadsstadga utfärdades 1931 samtidigt med 1931 års stadsplanelag. Det finns alltså anledning att fundera lite på vad det var för bakgrund till lagändringar inför de omfattande investeringsbeslut statsmakten då fattade när alla funkishus skulle uppföras under 30-talet i samband med ekonomisk lågkonjunktur och behov att stimulera ekonomin.

  Efter kommunreformen 1952 avskaffades med tiden allt fler av stadsstadgorna och ersattes av allmänna stadgor som gällde i hela riket, oavsett kommuntyp. (dvs staten centraliserar normerna)

  Skillnaden mellan kommuntyper minskade efterhand varpå uppdelningen mellan stad och köping avskaffades 1971.

  PBL infördes först 1987 (2 år efter novemberkuppen) för att reglera/normera byggandet som då skjutit fart ordentligt. PBL ersatte bland annat byggnadslagen från 1947 och byggnadsstadgan från 1959. S.W

  SvaraRadera
 12. PBL reglerade lika regler för alla kommuner:

  - skyldiga att upprätta översiktsplan
  - föreskrifter om detaljplaner
  - regler för bygglov, byggtillsyn och
  byggnadsnämndernas verksamhet.

  En skillnad med PBL innebar att enskildas intressen (i sann liberal anda) trots att det var sossar som styrde, skulle beaktas.

  Persson tillsatte en kommitté för att se över PBL.
  (för det blev aldrig fart på byggandet, efter att regeringen avskaffade bostadsdepartentet och bostadsutskottet och la över ansvaret för finansiering och risk på marknaden. Faktkum är att Persson största åtgärd för att sanera statsfinanserna var att kommunalisera skolan, så att staten blev av med ansvaret inkl pensionsansvar samt att man avskaffade medel ur statsbudgeten för bostadsfinansiering, efter dyrköpta lärdomar efter räntegaloppen 1985 - 1991, som exploderade 1992, och skapade vissa lärdomar om finansiell risk och räntebidrag.

  Perssons kommitté presenterade en utredning (SOU 2005:77) med förslag till ny PBL först 2005.

  Bygglovplikten utvidgades. tex Öresundsbrin är byggd utan bygglov, Kaknästornet lika så, (staten behövde inte be om lov)

  Undantagen för jordbruksfastigheter och byggnader utanför detaljplan skulle avskaffs. Större möjligheter att bygga utan bygglov (avreglering) föreslogs, tex större friggebodar. Systemet med två separata prövningar, en för bygglov och en för byggtillsyn, föreslogs avskaffat. (dvs förslag att lägga över kontrollfunktionen på byggherren, som sedan säljer till någon stackars klåpare (tex brf), innebar i praktiken att säljaren själv ansvarade för att PBL genomfördes. S.W

  SvaraRadera
 13. Reinfeldt lade fram förslag som tog upp delar av Perssons kommittés förslag just före den där ekonomiska krisen som inträffade 2008, som EU löste genom att ta upp ännu mer gigantiska lån, som var så stora att de skulle räcka en evighet, med lärdomar från Sveriges sanering på 90-talet, att staten köper ut giftiga papper från bankerna med hjälp av skattemonopolet.

  Ändringarna av PBL antogs av riksdagen och började gälla från den 1 januari 2008.

  Men inte började någon bygga hyresrätter, däremot byggdes det så klart brfer, och det hade knappast med PBL utan med skattelagstiftning att göra, follow the money.

  Regeringen (Reinfeldtd av alla) ansåg bland annat att kompetensen inom PBL borde höjas och lanserade därför en kompetenssatsning under 2008-10.

  Målgruppen för åtgärderna är i första hand länsstyrelserna, men även andra statliga myndigheter och kommuner.

  2010 beslöt riksdagen att anta en ny PBL

  prop. 2009/10: 170

  "En enklare plan- och bygglag".

  Nya PBL (2010:900) trädde i kraft 2011.

  Men inte började "marknaden" att bygga för de med behov, till slut värpte de i desperation fram dessa Attefallshus, utan bygglov på 20 m2 för att slippa prövning, och förhoppningsvis den vägen lirika fram bostadsmoduler på privat mark.

  Dvs förtäta befintlig bebyggelse, och det är väl inte fel om man vet vem som tar ansvar för gemensam infra, det är inte småpengar, och eftersatt genom gigantiska underhållsberg på efterkälken.

  Boverket har alltså det allmänna ansvaret över plan- och byggnadsväsendet i riket, inkl EU-regler som förenklat högst påtagligt genom att konstruktionsreglerna nu har lite större frihet.

  Länsstyrelsen har tillsyn över att kommunerna följer plan- och byggnadstillsyn i respektie kommun, dvs ser till att det allmänna intresset och stadens gemensamma intressen tillvaratas av privata aktörer, det må finnas liberaler som hatar allmänna lagar och regler, tex byggregler, det är väl bara att åka till Indien eller Afrika, och studera vad som händer när 'näringen" själv bestämmer, bygger snabbt och dyrt och lägger över ansvaret för ägande och förvaltning på ngn stackare som belånat sig upp över öronen av banken utan att veta förutsättningarna, dvs det är som vanligt skattebetalaren som drabbas. S.W

  SvaraRadera
 14. Det är alltid de fattigaste och sämst bemedlade, som drabbas av att marknaden bestämmer över regelverket, men marknaden kommer ändå inte investera i fast egendom för de kundgrupper som har behovet, alla de företrädesvis män, som mp och alliansen, och nu mp och sossarna välkomnat, och det kommer inte sluta komma hit män, det kommer komma många flera. Dessa kan inte förväntas köpa bostadsrätter (ett okänt fenomen i miljonprogrammen), så då ska det till privata hyresvärdar som ska borga för exploateringsavgifter, projekterings- och byggproduktionskostnder, ta över huset för drift och förvaltning, och via hyran få avkastning på eget kapital. Hm, här vill man höra mer om hur nymoderaterna och centern tänkt sig, vilka privata marknadsaktörer som ser alla affärsmöjligheter att avsätta eget kapital, när man istället inte behöver ett nickel, det är bara att langa in en upphandling, hyra några baracker, och lägga rabarber på skattemedel, det är som att sno godis av barn, våra politiker, och ju mer kommunerna dräneras, desto sämre förutsättningar att hantera hela det samhälleliga ansvaret för infra, och då räknar vi inte längre in matbutiker, bibliotek, simhall, idrottshall,förskola eller skolor, frågan gäller i grunden Vatten, avlopp (+reningsgverk) + dagvatten samt renhållning, (och fundera lite på var arbetstillfällena ska uppstå, de där jobben som ska lyfta oss, skomakarservice, kopiera nycklar, sälja latte eller möjligen putsa fönster, som fria företagare.

  Länsstyrelserna samverkar med kommunerna i deras planläggning och bidrar med helhetssyn, i Stockholm finns runt 18 kommuner, här är man nyfiken på samordningen....

  Om nu Reinfeldt med regering insåg behovet att höja kompetensen för PBL, så kan man undra vad som händer om Boverkets nationella tillsyn och reglering, av kommunerna, inte går att överklaga till LÄnsstyrelserna?

  Då blir det ju rena rama vilda västern.

  Alltså, förslaget från nymoderaern att ta bort prövning hos Länsstryelserna, är ju att kommunerna inte följer PBL, oftast är Länsstyrelsernas beslut ganska snabba, och följer oftast kommunens beslut. att sedan överklaga Länsstyrelsens beslut sker undantagsvis, och faktum är att väldigt få nyttjar den rätten, eftersom det kostar massa pengar att anlita advokat, såvitt du inte själv kan hantverket.

  Om allmänheten bara visste hur nära handläggarna ligger byggbolagen i många fall, inte bara i Moderatmeckat Solna. Det är helt omöjligt för både nämnd och handläggare att värja sig, eftersom det inte finns någon annan än "marknaden" som ska göra jobbet.

  Tar man bort möjligheten att besvära med överklagan till länsstyrelserna, belastas allmän domstol, (Nacka tingsrätt i Stockholm), det är knappast mindre besvärligt. S.W

  SvaraRadera
 15. Detaljplanerna finns ju för att kunna pröva de enskilda delarna av översiktsplanen, vad som är stadsbyggnads-frågor som berör alla i en stad. Utöver att det berör egendomsskydd och grönområden, så är den mest centralt springande punkten, att mark som detaljplaneläggs, måste beakta vidare hänsyn, för hela samhället. all gemensam infra finansoeras idag av exploaterings-avgifter och det är nog dags att syna detta lite, i kraft av att kommunerna ekonomi blir allt sämre, av olika skäl, så behöver kommunen finansiera all gemensam stadsbyggnad, och detta läggs på marknaden, som bara kan finansiera nyproduktion av kundgrupper som kan betala denna kostnad. Byggherrekostnaderna+ exploateringsavgifter är inte småpotatis. Vill man minska dessa kostnader, få moderaterna tala ur skägget, och tala om vad som ska komma i dess ställe, om nymoderaterna tror att marknaden tar ansvar för stadbyggnadsfrågor och stadsmiljö, för alla som har behov, eller om det är första steget mot härbren och ghetton.

  Frågan kvarstår, vem ska äga och förvalta hus med avskrivningstider på 50 år för själva huskroppen och komponentavskrivning på 15 - 25 år för alla installationer. Det ser mörkt ut, om inte slutkonsumenten har ett arbete, och staten lägger ansvaret på banken, som kanske inte heller är så solvent.

  Uppgiften för nymoderaterna är att lista ut hur man undviker miljonprogrammet, och hur man undviker alla utanförskapsområden som nymoderaterna gick till val på 2006. Att avreglera marknaden, för svaga grupper, tex flyktingar, kommer inte att lösa några problem, eftersom det som för en nymoderat kan se ut som en billig lösning, kan bli väldigt dyrköpt. Att planlägga alla dessa bostadsområden (som inte kommer att byggas om inte målgruppen får arbete) kräver stort inslag av samhällsengagemang, att tro att kapitalmarknaderna löser detta, om man bara "liberaliserar regler" kan nymoderaterna fetglömma. Man får tala om tydligare vad det är man vill lösa, fördröjningar i tid av plan- process i Täby, Danderyd och i Lidingö, eller om det mer handlar om att ta bort individens egen rätt att få saken prövad, om det inskränker på vederbörandes egen egendom / äganderätt. Det grå så klart inte att backa, eftersom politiken inte har kompetens, och lag över ansvaret på marknaden, men marknaden är inte en risktagare, marknaden som nymoderaterna lyssnat till, är de stora byggbolagen och tekniska projektledningsföretagen. Frågan måste gå till fastighetsägaren, den part som ska sitta med den finansiella risken, om inte slutkunden involveras i vilka spelregler som krävs, blir det fel regler.
  och att upphäva PBL, och skapa marknadsgyckel av snabba cash, kommer tvärt om riskera att undergräva behovet av långsiktiga spelregler för investeringar i realt kapital. Den där risken sitter fastighetsägaren på, sedan banken, om fastighetsägaren konkar och slår det slint, så är det skattebetalarna, de högbelånade, som via staten ska borga för statens (politikens) misstag.

  Ett av Reinfelts ministärs misstag var inte bara att den där (arbets)marknaden inte lyckades anställa alla som han trodde, det fanns sas inga arbetstivare som såg affärsmöjligheterna, (att anställa), däremot såg ju marknaden potentialen av välfördsindustrin, eftersom staten via nonopol på våld och lagstiftning, stod för intäkter och fördelning av skattemedel, utöver att nymoderaterna missade arbetsmarknadsfrågan, så missade de därmed även bostadspolitiken, eftersom den ju skulle hänga på jobb jobb jobb.

  Persson kom inte heller ngn vidare vart, och då måste man dra vissa slutsatser, i vart fall om stadsbyggnad och hur samhället kommer att se ut, stenkastande unga män i socioekonomiskt utsiktslösa förorter, det var otänkbart 1996, nu är det normaliserat, vad blir nästa steg? S.W

  SvaraRadera
 16. Ska man dra hela frågan, om hur både nymoderater (inte ädelmoderaterna) och sossarna ror samma båt, dvs man centraliserar och centraliserar makt och styrning, tex över polisen och tillsätter en TASS-tantshallåa från TV-fyra som propagandaminister över ordningen i landet, så måste man nog börja med korruptionen under frihetstiden, och att det inte blev ngn ordning på försvaret, dvs vad som föranledde att Sverige tog i tu med maktmissbruket, vad det var som byggde Sverige starkt, vars lagrar vi ännu lever på (stopptid).

  Den konstitution som defacto inspirerades av den amerikanska revolutionen och maktdelningsfrågorna i såren av Fr revolutionen.

  Ur inledningen av 1809 års RF

  ”Då Wi med livligaste rörelse och med
  ömt deltagande i det Folks öden, som
  lämnat Oss ett så oförgätligt prov av
  förtröstan och tillgifwenhet, gått denna
  Dess önskan till mötes, hafwe Wi fästat
  ett så mycket säkrare hopp om framgång i
  Wåre oafbrutne bemödanden att bereda Fädernes-
  landets framtida wäl, som Wåre (staten) och Wåre
  Undersåtares ÖMSESIDIGA RÄTTIGHETER och
  SKYLDIGHHETER uti den nya Regerings-Formen
  blifwit så tydeligen utstakade, att de, med bibehållande af Konungamaktens helgd och
  werkningsförmåga, förena Swenska Folkets
  lagbundna frihet.

  Wi wele således denna af Riksens Ständer samtyckte Regerings-Form härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

  Wi Efterskrifne Swea Rikes Ständer….(fyrstånds-riksdagen) å Egne och Wåre hemmawarande Medbröders wägnar, (fult lån från Fr revolutionen) till allmänt Riksmöte församlade äro, göre weterligt: att, som genom den nyligen timade Regementsförändringen, åt hwilken Wi Wår enhälliga Stadfästelse gifwit,

  Wi Swenska Folkets Fullmägtige inträdt i rättigheten, at sjelfwe, genom uprättande af en förändrad Statsförfattning för framtiden förbättra Fäderneslandets belägenhet

  http://web.archive.org/web/20100831012655/http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839

  1809 års regeringsform var en grundlag i Sverige som byggde på klassisk maktdelningsprinciper. (för att förhindra maktmissbruk av den magnitud som kan studeras inom enskilda EU-länder och stundom i Sverige genom att spela på lotto med hela samhällsordningen.

  Detta är en klassisk fråga, lokal eller central maktordning, (att stävja maktkoncentration) och grundproblemet för alla statsmakter, monopolisering av makt ger korruption, och byggbranschen är bara en av alla ordningar att hålla i herrans tukt och förmaning.

  Maktdelning, syftar till att värna medborgarens egenmakt, på bekostnad av en hungrig statsapparat, inkl äganderätten och att få det lokala att fungera först sedan toppen, först kommer magen sedan moralen, den frågan, den lokala ordningen, kanske inte gick så bra, när moderaterna blev nymoderater och i akt och mening blev socialiseringsdemokrater, (välfärdsindustrin),
  S.W

  SvaraRadera
 17. Det finns anledning att fundera lite på om denna industri kommer att skapa ett investeringsklimat för bostäder (fast egendom)

  Nymoderaternas förslag ligger i samma linje som socialdemokratisk centralmaktssträvan, att ta bort makt från folket, väljarna, och föra över makten till andra ordningar. Socialdemokrater vill gärna föra över makt till korporationer som de själva kontrollerar, tex Fackföreningsrörelsen eller korporationer som hyregästföreningen, man kan väl se att detta inte varit alldeleles lyckat,

  centralstyrningen har i vart fall inte lyckats lösa uppgiften ens ur det egna intresseperspetivet. Det är mest magplask och inga lösningar.

  Den gamla moderata ordningen, strävades maktdelning, utöka kommunalt självstyre, genom att ta bort landstingen.

  Idag verkar nymoderaterna mer genom att avlöva demokratisk kontroll, och föra över den på marknadslösningar. Problemet är bara att det inte längre finns något kontroll på kapitalmarknaden, den är global, kortsiktigt och struntar fullständigt i om det är bra eller dåligt för ekonomin om 3 – 5 år. Bostadsproduktion och investeringar i stadsbyggnad handlar om 50 – 100 år och kräver hög grad av tilltro och lokal kunskap, det finns anledning att tro att upphävande av PBL och detaljplaners möjlighet att prövas av en högre instans (rättssäkerhet för medborgare och egendomsskydd), leder till kommunal korruption, av långt högre grad än som grasserat i Solna, när partieliterna i princip även tillsätter vilka lokala småpåvar som ska styra över vilken godispåse och syltburk. S.W

  SvaraRadera
 18. Jo, det är väl lite lätt överkurs, detta med maktdelning, men nog börjar det spira lite, frågorna om hur våra icke-reglerade partier, men en massa jönsar, har lyckats ta kommandot äver folkets Riksdag, det är dessbättre moderaterna under Finn B (den store ledaren) som ger frågan om allt, inkl byggfrågor, hopp. Detta kan nämligen bara lösas lokalt, av lokala lösningar, alla former av centralmaktsorning med en huvudlösa papegojor som kommunikatörer av tomma policys, kommer naturligtvis bara att förvärra tingens ordning.

  Reformen (RF) skrevs under av Karl XIII den 6 juni 1809 och ersatte det gustavianska enväldet.

  Samtliga fyra ständer skrev därefter under 27 juni. Sekreteraren i KU var Hans Järta.

  Regeringsformen gällde fram till 1974 års regeringsform som trädde i kraft 1975.

  RF (den ursprungliga, inte den totalitära RF vi har idag) har kallats för "Sveriges historia omsatt i paragrafer".

  Grundlagsreformen 1809–1810 tillkom efter att Sverige förlorat Finland, i ett stormaktspolitiskt spel, fått ett nytt kungahus, genom något slags kammarspel, där ingen vet vem som lurade vem om varför Sverige skulle få en fransk marskalk till ny kung, desstutom helt okunnig om sjökrigföring.

  I vart fall gav stormakterna bort Norge som byte, efter att Nelson bombat Köpenhamn sönder och samman, varför Öresundstullen kunde lösas, dvs Östersjön blev öppen för handel.

  RF 1809 var världens tredje, efter San Marino och USA, äldsta gällande skrivna författning.

  Fram till 1975 hade Sverige anledning att fira (nationaldagen), då vi hade en världens mest moderna konsitutioner som förhindrade maktmissbruk och korruption. Företrädesvis genom att låta makt ligga decentraliserat.

  Ska någon enskild orsak framhållas som grund för Sveriges välstånd och framgång, är det frånvaro av korruption, och en effektiv statsförvaltning som följde protokollet, dvs som sa vad de gjorde, och gjorde vad de sa, och sköta det de skulle, utrikesfrågor och finans- och penningpolitik. Byggfrågor var lokala ordningsstadgor.

  Det intressanta med RF är inte vad som står, utan vad som inte står, dvs att makten, den lokala var förlänad lokalt till städer (borgmästare) eller lokal hävd utanför tullarna. Dvs en hög grad av lokalt självstyre.

  Staten skötte penningväsende, utrikesfrågor och la sig inte i det lokala så mycket, makten låg lokalt. S.W

  SvaraRadera
 19. Syftet med maktdelningen 1809 var lärdom av tidigare misstag.
  En alltför stark kungamakt fanns före och efter frihetstiden
  Jämför idag där Sveriges regeringschef, statsministern, har osannolikt mycket makt, samlad i en enda hand. Det räcker med en oduglig eller köpt regent, så så står systemet schack makt, efterssom Sverige 1974 avskaffade den fyrdelade maktdelningen, och införde två delad, varför media raskt utsåg sig själva till 3e statsmakten. Men sedan media, i synnerhet PS, blivit alltmer synonym med staten som megafon, är det nog lite si och så med intentionerna i TF.
  Under frihetstiden var det tvärs om, ingen regent, och obetalda riksdagsmän vilka mutades av såväl näringsliv som utländska beskickningar, skapade en salig oordning och korrupt statsförvaltning. S.W

  SvaraRadera
 20. 1809 års RF delade in den offentliga makten i fyra delar: (utöver den självklara lokala makten i städer och köpingar)

  I. Den verkställande (styrande) makten:

  - kungen (regenten)
  - kungens rådgivare
  - statsråd
  - statssekreterare
  Var alla juridiskt ansvariga inför riksdagen

  II. Den beskattande makten

  i. Riksdagen

  ii. kommunalskatt (och senare) landstingsskatt, dvs
  lokal beskattningsrätt, vilket är en central
  maktdelningsfunktion. Denna lokala beskattnings-
  rätten har Riksdag och regering slagit sönder,
  genom om fördelning av skatt, centralt, och genom
  att bit för bit centralisera beslut som tidigare
  fattats lokalt.

  III. Den lagstiftande makten (delad i följande delar)

  a. den "samfällda lagstiftningsmakten" lagstiftningen
  var delad mellan kung och riksdag (§§ 87 och 88,
  grundlagar §§ 81-86);

  b. på grund av riksdagens beskattningsmakt var en del
  av lagstiftningsmakten förbehållen riksdagen i
  skatte- (bevillnings-) och anslagsfrågor (som
  reglerades kortsiktigt och ej kallades lag);
  bestämmelser skulle utfärdas i "överensstämmelse med
  riksdagens beslut"

  c. den ekonomiska lagstiftningsmakten, som var
  förbehållen kungen ensam och som handlade om
  styrningen av myndigheterna (verkställande makt) och
  av mer eller mindre kortsiktiga bestämmelser om
  samhällets "hushållning", dvs handel, näringsliv,
  vissa tullar (utom beskattningsmakten enligt §§
  57-80), ordningsstadgor på allmän plats,
  hälsobestämmelser, byggstadgor med mera.

  d. Väldigt mycket förordningar var lokala, och
  beslutades lokalt. Att en nymoderat statsminsiter
  skulle kunna öppna sitt hjärta och bussa ut
  100.000tlas människor på landsbygden, utan att fråga
  om lov, skulle vara en helt främmande bisatt tanke.

  Den rätten hade inte staten, eftersom det låg i statens intresse att se till att den lokala delarna skötte sig själva, vilket borgar för funktionalitet, i syfte att få in skatt. Centralstyrning avs lokal ordning har aldrig och kommer aldrig att fungera.

  Att kunna överklaga ett lokalt beslut till domstol, som nymoderterna föreslår, är däremot ingen central fråga, utan en maktdelningsfråga, att den enskilde medborgarens rätt, ska garanteras av det allmänna genom prövning i domstol.

  Som det är nu vill nymoderaterna inskränka kommunalt självstyre, genom staten i praktiken styr över kommunerna, och vill undanta medborgarna prövning av partieliternas lokala småpåvars egenmäktighet att lösa ordningen för de som sitter mer centralt.

  IV. Den dömande makten låg hos Högsta domstolen,

  Både ändringar i lag samt mindre omfattande lagar, liksom skatte- och bevillningsbestämmelser och bestämmelser utfärdade i enlighet med ekonomisk lagstiftning kallades förordning. (inkluderat lokala förordningar)

  Bestämmelser som utfärdades i enlighet med kungens ekonomiska makt och styrande makt (§ 4) kallades kunglig kungörelse, kunglig stadga (till exempel allmänna ordningsstadgan), cirkulär, kungligt brev med mera, men inget av dessa benämningar reglerades i själva regeringsformen, kungligt brev, förordning etc. byggde på äldre traditioner.

  Centralt dirigerat byggande, fungerar bra, om man har en massa miljarder, annars fungerar det mindre bra.

  LÄgger man sig dessutom i lokala maktfrågor, tex genom att göra reklam för Sverige i hela världen som en humanitär stormakt, och välkomnar alla, och sedan smiter från notan, genom att vältra över öppna hjärtan på kommunernas medborgare, som betalar skatt, så går det att tänka sig att kommunernas funktion som infrastrukturgarant, kanske inte riktigt klarar uppdraget, det är således en fråga om ansvar och maktdelning, när den styrande eliten inte klarar av formulär A, styra och ställa, men utan ansvar, så kanske det inte finns några lösningar, eftersom de som ska lösa saken, marknaden, inte rår över egen rådighet.
  S.W

  SvaraRadera
 21. Avslutningsvis:

  Jordabalken i original :-)

  https://sv.wikisource.org/wiki/Jordabalken

  Det går att begripa att detta med egendom och pantsättning (skulder och säkerhet), då som nu, var rätt central för egendom, "egen dom" att medborgare rår över sin egen och sina barns framtiden, när de ska fatta beslut om investeringar.

  Bostadspolitik handlar om att investera i framtiden, och då kanske våra politiker kunde läsa på lite från jordabalekn och fundera, om de själva hade några 100 millar i eget kapital, skulle de då satsa dessa på att bygga bostäder med hyresrätt, för att hjälpa regeringen Persson, Reinfeldt och Löfven med de frågor de inte själva klarar av, och känns våra politiker stabila och pålitliga om den där framtidsplanen, berättelsen skulle Lööf dra till med. Dvs begriper sig sossar och nymoderater på grundläggande regler för att fatta investeringsbeslut med privat kapital, eftersom de själva insett att marknaden löser alla problem, men...
  politiken är ansvarig för lagar och förordningar (stadgor), dvs att ge stadga åt spelet, och om ingen då investerar, är det sannolikt fel på både förtroendet och de regler, de tror sig att skattebetalare ska ställa upp med, för att lösa deras egen uppe i det blå jag lever i la la la landet policy och de stora ordens förlovade land. S.W

  SvaraRadera

Min blogglista