Summa sidvisningar

Reklam


Kommuner försöker – av uppenbara skäl – locka hushåll med hög skattekraft, samtidigt som man i smyg hoppas att de svagare ska flytta någon annanstans.

"En sak som ofta glöms bort i debatten är att det faktiskt går att bygga även i dagens Sverige. Det finns ganska många exempel på det, om än inte tillräckligt många. En grundläggande förutsättning för att det ska vara möjligt är dock att man vill bygga, och det är där den mest besvärliga skon klämmer.
I Sverige är det kommunerna som har planmonopol och allmännytta. Förutom att det blir en knepig ansvarsfördelning i en tid med allt större rörlighet så skapar det i nuläget inga incitament för att göra det som behövs mest, alltså bygga bostäder för människor med små resurser.
Tvärtom påminner situationen om EU:s sätt att hantera migrationen. Kommuner försöker – av uppenbara skäl – locka hushåll med hög skattekraft, samtidigt som man i smyg hoppas att de svagare ska flytta någon annanstans. Med resultatet att trångboddhet och ytterligare sociala svårigheter samlas på platser som redan tagit ett stort ansvar. Det är inte en hållbar ordning."
DN

"Självklart måste plan- och byggprocessen fortsätta förenklas, men samtidigt har det under lång tid varit lite för enkelt att skylla på regelverken. Inom ramen för befintliga regelverk går det att bygga, det är Sundbyberg ett tydligt exempel på. 2 216 färdigställda bostäder under åren 2010-2015 och de kommande åren 6 – 800 bostäder/år. Det går om man vill, därför är det viktigt att kraven på kommunerna ökar. Återinför bostadsförsörjningsansvaret på kommunerna, belöna de kommuner som bygger och bestraffa dem som inte gör det. Gör det svårare att införa kommunala naturreservat och jag menar att områden som har länsintresse, till exempel Kymlinge, borde kunna undantas från det kommunala planmonopolet.     
Det andra området handlar om att få fler utbildade byggarbetare och öka statens ansvar. Behovet av att stärka konkurrensen lyfts, bland annat genom att underlätta för utländska byggbolag att bygga här. Det är bra, jag kan efter nära sex års bostadsbyggande konstatera att konkurrensen inom byggbranschen, och även på underleverantörssidan, är alldeles för svag. Dessutom väljer de flesta bolag att konkurrera inom samma smala segment, det där marginalerna är som störst.
Att staten ska använda sina bolag för att bygga mer är bra, varför inte bygga upp en statlig allmännytta? Den skulle kunna verka för att komplettera bostadsbeståndet i de moderata kommuner som reat ut de kommunala allmännyttorna.
Det sista området handlar om finansiering och skatter. Att det nu blir en bred diskussion om hur staten på bästa sätt ska kunna stimulera ett kostnadseffektivt byggande är bra. Ska bristen på billiga bostäder lösas krävs någon form av statlig finansiering. Frågan är bara hur en sådan modell ska kunna utformas för att nå resultat. I den diskussionen måste skattefrågan ingå. Jag blir därför förvånad att man väljer att redan nu stänga dörren för någon form av fastighetsskatt eller avgift. Avskaffandet av fastighetsskatten är ju ett av skälen till dagens inlåsningseffekter. Utöver det måste flyttskatten ifrågasättas. Menar man allvar med att lösa bostadskrisen måste allt vara möjligt att diskutera."
Jonas Nygrens blogg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista