Summa sidvisningar

Reklam


Fega politiker kan inte lösa bostadskrisen

"Mer prat kan tyckas vara det sista som behövs i en akut kris. Men bostadspolitiken är komplex. Denna och föregående regerings försök att med smärre regelförändringar och mindre penningpåsar få fart på byggandet har nått vägs ände. Det som behövs är ett samlat knippe rejäla reformer som görs upp över blockgränsen. Stabila regler krävs om byggbolagen ska våga investera i fler lyftkranar, byggbodar och grävmaskiner. Alliansen borde snabbt fatta den utsträckta handen.

Regeringens ingångsvärden inför samtalen är lovvärda. Man kan tänka sig att sänka flyttskatterna för att använda bostäderna mer effektivt. Man säger sig vara beredd att köra över högljudda nejsägare (läs miljöpartister) genom att ställa krav på kommunerna att bygga. Och man vill utöka kapaciteten i byggutbildningarna. Bland annat.

Men det som till slut avgör om samtalen blir lyckosamma är huruvida de båda blocken är beredda att slakta sina heliga kor. Med akut bostadsbrist, växande trångboddhet och på sina håll ren misär måste alla förslag upp på bordet. Återinförd fastighetsskatt, slopade ränteavdrag, marknadshyror och social housing.

Därför är det oroande att Mehmet Kaplan så sent som på tisdagskvällen avfärdade kravet på social housing - det vill säga speciallägenheter med lägre hyra för ekonomiskt svaga grupper, vilket bland annat föreslagits av Boverket.

I stället för att angripa bostadsfrågans största problem - att många bostadssökande inte har råd att bo i vanliga, nyproducerade bostäder - fortsätter Kaplan alltså att förorda det sämsta av två världar.

Å ena sidan ineffektiva miljardsubventioner för lägre hyror (som byggbolagen inte ens vill ha). Å andra sidan ingen mekanism som gör att billiga hyresrätterna verkligen kommer utsatta grupper till del. En stor del av Kaplans miljardregn lär komma den välmående medelklassen till godo, precis som vid utförsäljningarna av allmännyttan.

Låt oss hoppas att det blir Magdalena Andersson snarare än bostadsministern som får sköta snacket i förhandlingarna."
Expressen

1 kommentar:

 1. Det beror lite på vilket perspektiv och vilken sikt man har, ett alternativt synsätt är att det är guds försyn att våra politiker är inkompetenta.

  Dvs de har delvis kunna lösa efterfrågan på bostäder genom en ren marknadslösning som de dopat med skattesubventioner, och sedan lämnat resten åt sitt öde, och öppnat dörren p vid gavel för invandring, som redan på 90-talet var segregerat.

  Sverige fortsätter med generösa regler, människor söker sitt hopp till det hoppfulla landet, och så har vi vinter och mörker, och inga bostäder, männisiskor. Vi var ågra som förutspådde käkstäder och slum lite tidigare, men detta lösa politiken genom att annektera avfolkningskommuner, som går i konkren, varpå politiken löser nästa steg genom kommunreformer, dvs moderaterna bytte fot, gammal moderat paradgren var ju att avskaffa landstingen, och behålla kommunalt självstyre, nu blir det tvärt om, kommunerna ryker, och därmed kommunalt planmonopol, och då sker transfereringar mer osynligt, efter människor med högre betalningnsförmåga inte kan rösta med fötterna och synliggöra grundproblemen.

  Nu höll de liver i föreställning 10 år till, med konstgjord andning och det finns inga förutsättningar att lösa bostadsfrågan nu heller, marknadshyror löser inte ett piss, eftersom de nu relgerade hyresnivåerna är på tok för höga för framtidens låglöneslavar.

  Slutsatsen är alltså politisk inkompetens innebär ett totalsegregerat Sverige, som inte går att rätta till, och därmed ett slags monument över Svenska drömmar.

  Så länge det saknas produktiva arbetstillfällen, så kommer det att saknas bostäder, och alla låglönearbeten ger inte underlag för att bygga en hållbar stadsbyggnad som ger alla medborgare lika villkor, varför det blir kåkstäder, och så klart motsatsen vaktade områden, men hade vi inte haft våra vintrar, hade det nog inte funnits någon limit, nu ser vi tältlägret, uppebarligen var inte flyktingkrisen så otrolit stor, att man inte kan vänta med flykten tills vindern är över, så lösningen på framtidens bostadskris är rätt enkel, på 70-talet byggdes ett studentbostadshus i trakterna krung Rinkeby, inga studenter ville bo där, varpå bostadsbristen för studenter upphörde några år, sedan såldes huset, och vips uppstod en gigantisk bostadsbrist igen, eftersom övriga hus ligger väldigt attraktivt placerade, så de räcker med att smälla upp en massa härbren i orter där det är mycket mygg, och kallt på vintern, och inget att göra, så kommer bostadsbristen i storstäder att kunna lösa sig långsamt med reformer, att panikbygga runt Stockholm med subventioner och kringgå plan-monolpolet där samhället fortfarande fungerar, dvs skattunderlaget, kommer inte ens fungera några år, det kommer sluta med katastrof, både politiskt och ekonomiskt. S.W

  SvaraRadera

Min blogglista