Summa sidvisningar

Reklam


Diskutera marknadshyror, fastighetskatt, reavinstbeskattning, ränteavdrag, byggmoms och hushållssubventioner.

"Det jag efterlyser kan bäst förstås i ett historiskt perspektiv. I den akuta bostadsbrist som uppstod i början av 1960-talet blev det uppenbart att små justeringar av regelverken och punktinsatser inte var lösningen på problemet.  En ny samlad bostadspolitik som gav nya villkor för bostadsbyggande lades fast. Vi ska förstås inte kopiera lösningarna från 1960-talet, men väl lära av dem.
Ronja Rövardotter lärde oss att när man står inför en ravinklyfta (”Helvetesgapet”) kan man inte ta sig över steg för steg. Man måste ha modet att hoppa. Vi befinner oss nu vid ravinkanten! De små stegen kommer inte, hur vällovliga de än är, att lösa problemet.
Det som krävs är en samlad nationell strategi. Vad är då problemet? Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och att förstå att ett flertal olika regelverk och heliga kor måste ifrågasättas. Vi måste våga prata om marknadsanpassade hyror, även om det knappast gör de röda partierna glada. Vi måste ifrågasätta det kloka i avskaffandet av fastighetsskatten trots att sannolikt stora delar av KD inte skulle ’göra vågen’, etc. Varje regelverk har sina försvarsadvokater. Det duger inte!"
Fastighetsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista