Summa sidvisningar

Reklam


Det talas idag om nivåer på runt 700 000 bostäder de närmaste åren.

"Från en predestinerad rekordnivå på 86 000 asylsökande gjordes bedömningen att Sverige fram till 2020 hade ett behov av minst 426 000 bostäder, eller 71 000 per år, enligt Boverket. Regeringens Löfvens mål att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 räcker långt ifrån till och under 2015, fjolåret, påbörjades produktionen av drygt 40 000, eller drygt hälften av det redan från början för lågt satta målet. 86 000 asylsökande fördubblades. Trots den eskalerande bostadsbristen finns det långt ifrån tillräckligt många planer på att bygga. Antalet antagna detaljplaner har i själva verket minskat, visar en rapport från organisationen Fastighetsägarna GFR. Även för tillfälliga modulstäder rapporteras brister från såväl byggbranschen som kommuner. Idag har, enligt branschkännare, Sverige en kapacitet att producera mellan 4 000 och 6 000 modulbostäder per år. Skulle även den baltiska kapaciteten räknas in kan denna takt dubblas till cirka 10 000. Men. Det saknas mark med el, vatten och avlopp att uppföra dessa på.  I Sverige finns idag kanske tre områden som kan svälja 500 till 1 000 bostadsmoduler inom rimlig tid samt ett kanske 20-tal mindre där vatten och avloppslösningarna med viss modifiering kan färdigställas inom ett år.
Göran Eriksson porträtterar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i SvD och pekar på det faktum att 2015 års doldis, som har en förmåga att dyka upp i Istanbul respektive Ankara utanför regeringens kalendarium med jämna mellanrum för kortare eller längre besök. Kaplan förväntas nu lösa denna uppgift under Mikael Dambergs (S) ledarskap då Damberg är chef för Näringsdepartementet där bostadsfrågorna sorterar. Kaplan och Damberg förenas i mer än att tjänstgöra på samma departement. De är bägge kända politiska spelare. Dambergs huvudprioritet är, vilket alla vet, att en dag kunna bli ordförande och socialdemokratisk statsminister. Kaplan annars mest känd för att prioritera sina egna affärsintressen eller lägga sig i utrikespolitiken vilket förklarar de frekventa, och odokumenterade, resorna till Turkiet. Kaplan hade en gång i tiden dessutom samma partitillhörighet som Damberg men bytte till Miljöpartiet då han blev varse att Yilmaz Kerimo, S i Stockholms Län, blockerade hans möjligheter till en riksdagsplats för Socialdemokraterna. Kerimos stöd i exilturkiska kretsar i Stockholms län är massivt samtidigt som svårigheterna att ha två exilturkar på valbar plats till riksdagen på samma länslista är oöverstigliga. Socialdemokraterna av idag är ett utpräglat identitetsparti och det finns en rad med särintressen och identitetsgrupper som måste in innan det skulle ske.Detta kompletteras med Mikael Dambergs kända taktik när det stormar som mest. Han sitter då ”still i båten” och uppmanar samtliga i sin närhet att göra detsamma tills stormen är över."
Ledarsidorna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista