Summa sidvisningar

Reklam


Bostadsbristen kräver pressade byggpriser

"Högst byggpriser i Europa

Här kommer mina argument och förslag på vad som behöver göras:

Vi måste tveklöst öka nyproduktionen. Enligt Boverket behöver det byggas 705 000 bostäder åren 2015-2025. 2016 är därför det år då det industriella bostadsbyggandet måste få ett ordentligt genombrott i Sverige, byggpriserna pressas och konkurrensen på marknaden öka.

Sveriges byggpriser är högst i EU, enligt Eurostat. Det måste vi tillsammans göra något åt och Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har redan gjort det genom att sätta hårda pristak i ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerbostadshus. Resultatet är hyresrätter som byggs till 25 procent lägre pris än motsvarande lägenheter som byggt till marknadspris. För många bostadsföretag har det varit avgörande för att över huvud taget kunna få ihop kalkylen och sätta spaden i marken.

Industriellt byggande


De svenska byggbolagen är på god väg att utveckla sitt industriella bostadsbyggande. Det är bra, byggprocessen effektiviseras och det sparar både tid och pengar. Men de kan göra mer och de bör framför allt utsättas för mer konkurrens. Till exempel genom att flera länder ställer gemensamma krav vid upphandlingar och på så sätt trycker på arbetet med harmoniserade byggregler inom EU, då skulle fler utländska bolag kunna konkurrera i Sverige.

Vår erfarenhet är också att lägre byggpriser och mer byggbar mark samverkar positivt. Ju lägre byggpris, desto mer mark är byggbar ur ett marknadsperspektiv. Och omvänt: Ju högre byggpriser, desto mindre mark blir marknadsmässigt byggbar.
Men även markfrågan måste pressas. Kommunledningarna i Sveriges tillväxtorter behöver ta fram betydligt mer byggbar och detaljplanelagd mark och de behöver se över sina markpriser och exploateringsavgifter. Det är en viktig kugge för att samhällsbygget 2016 ska komma igång."
GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista