Summa sidvisningar

Reklam


Asylsökande i Västervik har nu flyttat in i de nya bostadsmodulerna

"Det är ett experiment, ett samarbete mellan en kommun och Migrationsverket. Åtta lägenheter fördelade på fyra modulhus beräknas kunna rymma ett 50-tal asylsökande. Det är Västerviks kommunala bostadsbolag som nu hyr ut bostäderna till Migrationsverket på mellan sex och tio år. Jämfört med dyra korttidskontrakt som Migrationsverket har på många håll i landet beräknas priset per asylsökande och dygn halveras med Västerviksmodellen.
Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) får en rundvandring i hennes lägenhet. Efteråt sammanfattar han sina intryck i ett ord.
– Kvalité, säger Kaplan (MP).
De nyinvigda bostadsmodulerna i Ankarsrum, strax utanför Västervik, har kostat kommunen 11,6 miljoner kronor att bygga. Kritik mot modulerna har kommit från Svensk byggindustri som menar att det blir väldigt dyrt jämfört med att bygga permanenta hus. Tillsammans med byggföretaget Veidekke beställde de en rapport i våras som kom fram till att bostadsmodulerna blir en dyr historia för kommunerna.
– Det här skulle bli de sämsta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin, dyrare än att bo i än Turning Torso, sade Lennart Weiss, kommersiell chef på Veidekke.
– Vi ser här en lösning som verkar fungera både ekonomiskt men också integrationsmässigt och de som kritiserar får komma upp med egna lösningar. Här har man faktiskt hittat en modell som många andra kommuner vill ta efter, säg Kaplan (MP)."
I inslaget nämns att kommunen betalat nästan 12 miljoner för 8 lägenheter.

SVT 

"Modulhusen som ska stå klara i Ankarsrum utanför Västervik vid månadsskiftet består av åtta lägenheter. I varje lägenhet på 70 kvm ska sex personer bo. Det gör att trots att kostnden för lägenheten är 17 000 kr per månad, så blir bara dygnskostanden för varje person runt 100 kr.  Det kan jämföras med de dygnskostnader som migrationsverket betalar idag till olika privata aktörer. När Migrationsverket idag sluter nya avtal så får boendet kosta max 200 kr och login max 100 kr. Men med modulhusen i Ankarsrum blir det ungefär halva priset.
– Vi sänker kostnaden genom modulhusen och det är lätt att förstå att det är viktigt. Samtidigt så får vi också ett mycket bättre boende, med integrerad miljö. Det är där de stora vinsterna egentligen finns, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på verksamhetsstöd på Migrationsverket." 
...

"Migrationsverket står för 60 procent av investeringen. Orsaken till att hyran hamnar på så mycket som 17 000 kr/månaden är bostadsbolagets krav på att få tillbaka mer än hälften av investeringskostnaden.
Av de 11,2 miljoner som Västerviks Bostads AB investerar kommer migrationsverket genom de höga hyrorna ha betalat 60 procent av investeringskostnaden under de 6 år som kontraktet gäller.
– Det är för att vi inte ska stå med stort investerat kapital och sedan lämnar Migrationsverket utan att vi har ett bostadsbehov, säger Sven-Åke Lindberg, vd Västerviks Bostads AB.
Att migrationsverket står för så stor del av investeringskostnaden som 60 procent gör att det är en väldigt bra affär för det kommunägda bostadsbolaget.
– Affärsmässigt är det bra för oss att få det kapitaltillskottet. Eftersom modulerna är flyttbara så kan vi också använda dem på andra platser i kommunen. De är också gjorda så att de kan använda för trygghetsboenden och särskilda boenden. Vi kommer också då kunna hyra ut dem med rimliga hyreskostnader i framtiden."
...
"Västervik är ett pilotprojekt och vi har ännu inte hittat formerna. I framtiden får vi se hur mycket av värdet som kommer att skrivas av. Trots allt finns ju husen kvar efter de här sex åren, säger Magnus Gustavsson, sektionschef på verksamhetsstöd på Migrationsverket."
SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista