Husen byggs för asylsökande, och ska hyras ut till Migrationsverket. Tanken är att minska bostadsbristen för asylsökande, och samtidigt ge kommunerna möjlighet att planera sjukvård, skola och annan samhällsservice bättre.
Varje av de fyra husen har två delar, alltså två separata lägenheter.
Och Älö trä:s vd Erik Söderholm, ser många vinster med modulhus av den här typen.
Man ska ha klart för sig att det inte handlar om några "baracker". Det här är som vilka lägenheter som helst, menar Erik Söderholm.
Modellen med att skapa modulhus särskilt för asylsökande är ny, och kallas "Västervikslösningen" eftersom det är här de första husen byggs. Men projektet har redan spridit ringar på vattnet, och ett stort antal andra kommuner har nappat på idén. Leksand är den kommun förutom Västervik där processen kommit längst.
Invigningen i Ankarsrum ska hållas den 23 oktober och det betyder att det är full rulle i modulhusfabriken.
– Vi har fullt upp tills dess, säger Erik Söderholm."