Summa sidvisningar

Reklam


2 av 13 största bostadsföretagen tror att fri hyressättning ökar bostadsproduktionen

"För två år sedan ställde Hyresgästföreningen, på uppdrag av dåvarande finansminister Borg, frågan till 13 av de största bostadsföretagen (tio privata bygg- och fastighetsföretag och tre allmännyttiga bostadsföretag) hur de ser på bostadsbyggande och hyressättning. Bolagen var samstämmiga i vad de upplevde som hinder för att kunna bygga fler hyresrätter.
Det handlade om höga bygg- och produktionskostnader, dålig tilldelning av byggbar mark, för dyra byggrätter, skattemässig obalans mellan upplåtelseformer, långa kommunala handläggningstider, dålig planberedskap, brist på planhandläggare och svårigheter att få lån för att finansiera hyresrättsprojekt. Endast två av bolagen trodde att fri hyressättning skulle öka bostadsproduktionen."
Fastighetstidningen

4 kommentarer:

 1. KLart att fri hyressättning ökar produktionen, för den grupp som kan betala fri hyressättning, dvs att bygga i de delar av Sverige som är etniskt homogent (ja det är provokativt att skriva), men nödvändigt, eftersom ngn måste tala om dubbelmoralen, att tala om alla lika rätt och värde (universellt) och sedan fundera på hur det ser ut i verkligheten, hur människor som har val (ekonomi) sedan väljer att prioritera, dvs var vill de bo och i vilket samhälle vill de l,ta sina barn växa upp. Hur människor röstar, är inte så intressant, i synnerhet inte om alla partier i praktiken är de samma, en samling uppmärksamhetsstyrda munväder som pratar vakt om framtiden, utan att ha någon verktygslåda.

  Man ska studera hur medborgarna agerar, var gör de?
  var bosätter de sig, (så kallad intern folkvandring, som funktion av en extern dito)

  Nu verkar striden mellan höger och vänster stå om ränteavdragen, eftersom fastighetsskatt, som det ser ut, riskerar att sticka hål på bubblan. Men det är ju kombinationen av:
  i. slopad fastighetsskatt (som förr nyttjades för kommunal omfördelning, dvs osynlig Robin-Hoodskatt

  ii. ränteavdrag, dvs räntebidrag för egna hem + brd, som skapat en slutkundsmarknad för dessa boendeformer, dvs möjligt att bygga för den kundgrupp som har fast arbete (eller i sällsynta fall eget kapital)

  Detta har skapat en snedvriden marknadssituation för boendeformer för alla i de längre inkomstskikten, alla som nyliberalarna hurrande vill ta hit, och som ska ha lägre löner, det var visst dessa som gud glömde. Här har nu s listatt ut att man kanske kan skära i ränteavdragen (räntebidragen), eftersom både s + m tidigare tagit bort räntebidrag (kapitalriskförsäkring till fastighetsägare om staten inte klarar av räntan), så tar man bort räntebidrag för hyresrätt, och döper om samma bidrag, till avdrag, för privat ägande, så är det bara att följa marknaden, den exploderar för brf:er i de områden där människor vill bo, och man drar ur proppen för den marknad som ska tillgodose att människor har någonstans att bo överhuvud. Garanteras inte alla bostad, (som de formellt har rätt till enligt RF), så kommer det att uppstå problem, dvs social oordning, kapitalförstörelse, monopolet på upprätthållande av lag upphör, och den marknad som nyliberalerna tror ska ersätta den onda staten, uppstår inte, den flyr, och istället uppstår andra typer av maktcentra, företrädesvis kriminella eller religiösa småpåvar, som i vissa fall kör kombon, kriminell, organsierad dito och religiös auktoritet. Man upprätthåller e ordning, men det finns ingen som investerar kapital i bostäder, varför grunden för det fria civila samhället helt försvinner. Inte ens anarkisterna när ngt hopp i detta hänseende. S.W

  SvaraRadera
 2. Om ränteavdrag
  Löfven har lyft fram ränteavdragen för diskussion i bostadssamtalen. Dvs för att kunna stimulera marknaden att bygga hyresrätter, dvs att få ner den privata skuldsättningen och bygga för de som behöver bostad, dvs skydd, så måste s hitta på ngt, dvs nalla kapital, och då gäller skatt, dvs att omfördela, och detta brukar ske från rik till fattig, frågan är nu om "de rika" är rika, eller bara inbillat rika....Det är frågan, eftersom den privata skuldsättningen är högst, i de områden med högst markvärden. Sossarna överväger således minskade ränteavdrag, vilket skulle kyla övervärderingen och minska risken för plötslig punka av ngt som är uppblåst högmod.

  Moderaternas svar:

  "Beräkningarna från Riksdagens utredningstjänst
  visar att om ränteavdragen avskaffas och ränteläget normaliseras kring 4 % kan en familj med en vanlig villa eller bostadsrätt få ökade skattekostnader med
  2 000 – 4 000 kr per månad.

  "En kostnad som dessutom skulle läggas på regeringens redan genomförda skattehöjningar."

  Sant, ökade kostnader genom skatt, minskar utrymmet för konsumtion, och att betala överpriser för att få bo där det känns bra, och ökade kostnader för boendet, minskar naturligtvis värdet på investeringen, (vilket är bra), såvitt ingen bubbla spricker.

  Nu förefaller det som att nymoderaterna inte vill diskutera ränteavdrag, och då kvarstår frågan, hur ska man balansera om, inte byggmarknaden för pengar luktar inte, utan balansera om fastighetsägarmarknaden, vem ska investera eget kapital och låna ännu mera av banken, för att bygga hyresrätter?

  Det går int att snyta fram en sådan marknad, den måste vara granitgrundsstabil och långsiktig, dvs i grunden trovärdig, annars kommer inga investerare lägga ett öre på att uppföra hyresrätter för socialt obemedlade grupper utan vidare utbildning eller chans till hyfsad inkomst.

  Dvs staten måste:
  i. sörja för grundinkomst, för att stävja alternativ karriär som förbrytare.

  ii. denna försörjning kan inte läggas kommunalt, eftersom människor röstar med fötterna.

  iii. staten måste skapa förutsättningar för marknaden, kaptitalet, att bygga hyreresrätter.

  Som det är nu har alliansen skapat en ny industri, välfärdsindustri, som dränerar både stat och kommun p kapital att investera i avs samhällsbyggnad, och kapitalet är utan känslor, dvs man använder känslor om humanitet, för att upprätthålla och öka näringen.

  SÅ fort statsmakten ändrar spelreglerna, och stryper lönsamheten för välfärdsindustrin, och gör det lönsamt med samhällsbyggnad, så kommer kapitalet att ställa om på nolltid.

  Problemet är att politiken inte fattar hur enkelt det är, eftersom manövern till synes skulle vara svårkommunicerad, dvs redan i dag styr man över gigantiska 100 miljdarderbelopp, som man pumpar in i en kortsigit snöd väldfördsindustri, som kommer att äta upp sig själv, dvs de som finansierar kalaset, skattebetalarna kommer att fly, och då kompenserar politiken med storregioner, och inskränker kommunalt självstyre, så kan de hålla på lite till, men det enda som händer är att människor inom en större region inte kan flytta, och därmed inte kan behålla sitt kommunala självstyre över markanvändning, och då återstår röstsedeln eller att byta stat, några kommer att byta stat, och resten kommer att rösta populistiskt, allt för att slippa de nackdelar som globaliseringen onekligen ger, genom att det sociala kontraktet ersätts med något annat, vi kan kalla detta villervalla. S.W

  Östra Småland

  http://www.ostrasmaland.se/ledare/strid-om-marknadshyror/

  Tidningen Vi

  http://www.vi-tidningen.se/bostadspolitik-for-dummies/

  SvaraRadera
 3. Hans Lind är en av få, som begriper sig på frågorna.

  Förhandlingssystemet kräver en fungerande marknad

  "Ett kollektivt förhandlingssystem behöver
  i sig inte vara av ondo. Men det förutsätter
  en fungerande hyresmarknad."

  http://fastighetstidningen.se/forhandlingssystemet-kraver-en-fungerande-marknad/

  Tilläggas bör till tesen (sannsagan):

  att det numera är rätt små grupper som skor sig på hyresregleringen, dels de hyresgäster som har turen att ha vunnit på lott, men även de oseriösa fastighetsägare som säljer kontrakt svart, och drar undan benen för andra som spelar vitt.

  Hans Lind missar en ljysskygg grupp, förvaltarna.
  Det finns många bra, men de oseriösa börjar vinna mark, i kraft av pressade priser.

  Vad gör då "förvaltaren"

  Jo, vissa fall ställer till ännu mera skada. genom att förvaltaren skaffar sig fullmakt å fastighetsägarens vägnar, att teckna hyreskontrakt, så uppstår en bisarr situation. Förvaltaren separatfrhandlar med hyresgästföreningen, att sänka hyran, för en ledig ledighet, (varpå fastighetsn värde sjunker), i syfte att öka det svarta dolda värdet, för hyresrätten, dvs det pris hyresgästen betalar svart, varpå förvaltaren skapar smörjmedel, för ökade rörlighet och kommission vid lägenhetsbyten.

  Detta tycker så klart hyresgästföreningen är väldigt bra, då det i deras underlag inför förhandlingarna, uppstår "nedåtnyror" som de använder centralt, varpå hyresgästförening och förvaltare dansar perfekt tango, win - win, för insiders. På grund av idioter, politiska idioter, där egentligen nymoderaterna bör ges en större smocka än sossarna, som inte ens förstår rörelsens eget bästa, det är lokala hövdingar och Annika Billström, som centralkommando-chef i Stockholm. Fastighetsägarna rår inte på hyresgästföreningen, och det byts förhandlingsmodell vart eviga år, som är så urbota insnöad att man borde skämmas, ingen begriper ett skvatt, eftersom allt är på låtsas, man tassar runt problemet, och kallar en spade för en anka och en anka för en ingenting. Dvs man tolkar tom språket olika.
  Sosse-svenska, Reinfeldtska, Schlingman-tungomålet och den vanliga fastighetsägarterminologin, går inte i takt med vanlig hederlig Svenska, som väljare begriper, PR och intressegrupper vrider bort verkligheten med brösttoner, och det gäller inte bara rörelsen.

  Underskatta inte penningen, det snöda vinstintresset.
  Går man som professionell fastighetsägare igenom sin hyressättning, kontrakt för kontrakt, vid sidan av de stora idiotiska spelet för galleriet mellan fastighetsägareföreningens och hyresgästföreningens centralkommando, så framkommer en annan slags hyressättningsmarknad, hyressättning vi byten. det kan finnas anledning hos vissa fastithetsägare, som av olika skatteskäl lägger över firmateckningsrätt för hyresavtal på en förvaltare, att med revisor, göra revision fem år bakåt på hyressättning vid internbyten, det kommer visa sig, att oseriösa förvaltar magiskt nog lyckas sänka hyran, för att öka det dolda värdet, och det är så dumt att det inte borde kunna förekomma, men det gör det, även om missbruket ännu inte är alltför utbrett. S.W

  SvaraRadera
 4. Genom att sänka hyrans, prisreglera den, så minskar ju värdet på hyresfastigheten, dvs balansräkningens värde, varpå säljtryck för brf uppstår, och de få fastighets-
  ägare som finns kvar, funderar mest på om någon är tacksam, i vart fall är inte hyresgästerna tacksamma, de är urförbannade över att inte få lösa ut, köpa "sin" egendom, som de uppfattar det, och tycker att de bara har rättigheter att få full service, och bo centralt, utan att fundera på solidariteten med alla som saknar bostad, och de är inte få.

  Hela marknaden är satt ur spel, av politisk opportunism, och så länge det inte är lönsamt att investera i hyresrätter, kommer bostadsfrågan lösas genom att blåsa upp fiktiva värden, som sas helt drar undan benen för sunda investeringar åt den stora massan, för det vet väl alla, att den som tjänar pengar, tjänar på volym, det upptäckte Kamprad, och annonserade/;tog strid mot "fina gatan" - så inställningen är otrolig:

  - varför super Jeppe?
  - varför kastar ungdomar sten på brandkåren
  - varför bygger inte privata fasighetsägare
  som kan yrket, från ax till limpa hyres-
  lägenheter för alla som har ett behov.

  - varför blommar affärerna och avkastningen för
  väldfärdsindustin och mäklarna, alla som spelar
  volley på nät, genom att profitera på andras kapital
  och risktagning.

  Follow the money.
  S.W

  SvaraRadera

Min blogglista