Summa sidvisningar

Reklam


Vi kan dra lärdom av den ägda marknaden – trots fri prissättning och rekordhög efterfrågan har inte utbudet ökat tillräckligt.

"Två funktioner är grundläggande för en perfekt fungerande marknad. Den ena är den relativa prissättningen där en förändring i efterfrågan eller utbud direkt förändrar priset. Den andra är att marknader med perfekt konkurrens är effektiva. Som svar på ökad efterfrågan och prisstegring ökar utbudet tills dess att efterfrågan är mättad och priserna faller.
På bostadsrättsmarknaden, där fri prissättning råder, har den ökade efterfrågan på bostäder lett till ökade priser. Så långt följs teorin. Men det har inte inneburit att utbudet har ökat till den punkt då priserna sjunker igen. Inträdesbarriärerna är höga och det ligger nödvändigtvis inte i producenters intresse att bidra till att konkurrensen ökar eller priserna sjunker."
"Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i dagarna analyserat byggandet i 54 kommuner. SKL konstaterade att enbart 22 000 bostäder färdigställdes i dessa kommuner 2014 trots en planreserv för närmare 173 000 bostäder. Marknaden klarar alltså inte själv av att leverera på en nivå och till ett pris som är optimalt för konsument eller samhälle."

DI

1 kommentar:

  1. Tråkigt nog, är det nog så, att bolånetaket har blivit kontraproduktivt mot vad det var menat från början, men om det ersattes av ett väl avvägt skuldkvotstak så skulle säkert allt rätta till sig igen. Ett årligt amorteringstvång på 1.5 procentenheter ner till låt oss säga 2/3dels tillgångsvärde vore nog rätt så hälsosamt.

    SvaraRadera

Min blogglista