Summa sidvisningar

Reklam


Sveriges ekonomi är emellertid ”drogad”

"Ett annat grundläggande problem inom byggbranschen är de skenande prisökningarna på nyproduktion. BPI (BPI=Byggprisindex) är i storleksordningen 15-20 procent per år jämfört med 2 procent för KPI (KPI=Konsumentprisindex), vilket har gjort att prisnivåerna på nyproduktion av bostäder i Sverige har samma nivå som Norge och är högst i EU. Det är bara i Norge och Sverige som priserna inte faller.

Fortsatt ökade priser gör att bostadsbyggandet riskerar att stanna av helt i Sverige. Trots en liten ökning av byggandet i Sverige 2015 har Sverige ett stort underskott av bostäder. Därför vore det lämpligt med vidgade kreditmöjligheter för allmännyttan, förutsatt att de bygger billigt och industriellt. Inköp av billigt byggmaterial utomlands och en ökad grad av prefabricering är två metoder för att konkurrensutsätta den idag oligopolistiska strukturen i branschen, för både byggmateriel och produktion. Det är främst brist på arbetskraft och bristande konkurrens i byggbranschen som driver fram orimliga prisökningar.

Inget politiskt parti har ett program för ovanstående problembild. Mitt förslag är en kraftfull investeringsbudget för 2016 med en prioriterad satsning där allmännyttan får i uppdrag att öka byggandet av billiga bostäder."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista