Summa sidvisningar

Reklam


Svensk bostadspolitik behöver enklare byggregler och mindre markrestriktioner.

"Svensk bostadspolitik behöver enklare byggregler och mindre markrestriktioner. Migrationsöverenskommelsen mellan allianspartierna och regeringen innebar bland annat att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov. Men kraftiga lättnader i byggregler behövs också för det långsiktiga byggandet. Det är därför vi vill att fler åtgärder befrias från anmälningsplikt såväl som krav på bygglov.

 Byggregler som exempelvis rör tekniska egenskapskrav och utformningskrav bör i flera fall förenklas. Alltifrån bullerregler till, i vissa fall, stelbenta tillgänglighetsregler behöver ändras för att främja ökat byggande. Vidare är det lätt att konstatera att olika former av markrestriktioner som exempelvis strandskydd i områden med lågt exploateringstryck."
Aftonbladet Debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista