Summa sidvisningar

Reklam


Michael Cocozza: Det finns nog för många starka krafter i branschen som inte vill ha konkurrens

"Michael Cocozza, som också är styrelseordförande i byggbolaget Botrygg, tycker att utredningen, genom direktiven, granskat mindre viktiga frågeställningar. Han anser i stället att nyckelfrågan är marken. Den är den viktigaste produktionsfaktorn och hur den tilldelas, utnyttjas och beskattas är avgörande för vad det kostar att bygga.
Försäljningen av kommunal mark bör, menar Cocozza, avgöras genom öppna anbudstävlingar, med samma öppenhet som gäller vid en offentlig upphandling. Men det vanliga i dag är att kommunerna direkt anvisar mark till byggbolag. Kommunerna har dessutom monopol på hur marken ska användas, det så kallade planmonopolet."
DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista