Summa sidvisningar

Reklam


Inför humanitärt undantag i bygglagen, Kaplan

"Sverige har sedan länge en stor bostadsbrist med ett behov på nästan en halv miljon nya bostäder. Vi står nu också inför den största strömmen av människor som flyr till Sverige sedan efterkrigstiden. Den extraordinära situationen kräver större handlingskraft och mer beslutsamhet från regeringen i bostadsfrågor. Något som de ännu inte uppvisat.

Från Liberalernas sida anser vi att det ska vara möjligt att temporärt undanta vissa delar av plan- och bygglagen inte bara vid krig och naturkatastrofer utan också vid den typ av extraordinär flyktingsituation som vi har i dag. Det viktigaste är just nu att asylsökande människor ska ha möjlighet att få tak över huvudet och en rimlig boendestandard.

Sveriges ledande experter tycker som Liberalerna. Häromdagen föreslog Boverket att PBL ska förändras så att regeringen, i undantagsfall, ska kunna åsidosätta delar av lagen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) instämde och bad regeringen snabbutreda förslaget.
Sverige behöver en bostadsminister som tackar ja till fler verktyg för att bygga mer och snabbare – särskilt i den extraordinära situation vi har i dag. Men bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) ställde sig märkligt nog kallsinning till Boverkets förslag. Det innebär i praktiken att asylsökande får fortsätta sova på golvet i Malmömässan i stället för på sängar."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista