Summa sidvisningar

Reklam


22 (M)-politikers lagförslag för ökat byggande

"Lagförslag för bättre nyttjande av befintligt bostadsbestånd:

• Skattebefria uthyrning i andrahand och del av bostad.

• Ta bort bostadsrättsföreningars möjlighet att stoppa.andrahandsuthyrning.

• Fri hyressättning i nyproduktion.

• Sänka flyttskatterna.

Lagförslag för ökat byggande:

• Planförfarandet måste förenklas.

• Kommunernas användning av planmonopolet måste begränsas.

• Sänkta skatter på byggande.

• Ett uppluckrat strandskydd.

Huvudprincipen bör vara att den som äger marken måste få möjlighet att förfoga över den. En stärkt äganderätt kommer ge möjlighet till fler bostäder. Utan bostäder blir det svårt att långsiktigt ta emot flyktingar. Görs ingenting nu kommer Stockholmsregionen under lång tid att präglas av nya utanförskapsområden där tillfälliga modulbaracker har blivit permanenta boenden. Kommunerna i Stockholms län har mycket offensiva byggplaner. Hjälp oss att förverkliga dem."
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Min blogglista